"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 6. 6. 2007

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již poosmé. Zúčastnilo se jej 42 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem,vědeckotechnických parků, regionálních hospodářských komor a patentoví zástupci.

V průběhu semináře, který řídil ing. P. Dlouhý, AIP ČR, z.s., byly předneseny v nepozměněném pořadí tyto informace:

Nejvýznamnější doporučení, náměty, návrhy a připomínky:

a) k předneseným tématům:

 • Statistický přehled ÚPV v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví – viz ročenka ÚPV; využívání elektronické služby ÚPV (podávání přihlášek, systém registrace - formulář), aktuální informace umístěny na www.dusevnivlastnictvi.cz, www.upv.cz; nový patentový zákon (ÚPV očekává dialog formou elektronického diskusního fóra); posun významu a priorit patentoprávních statutů; zkreslené informace o druzích průmyslově-právní ochrany, nákladech na patentování a udržování patentu ve všech VŠ v ČR
 • Představena metoda TRIZ (procesní systém) a pomocný software pro vyhledávání možností tvůrčích řešení problémů inovačních pracovníků
 • Představen výzkumný paradigmus; podpora výzkumu z fondů EU; systém opatření v ČR I. a II.; otevřený inovační systém; Scoreboard EU; podpora výsledků VaV v ČR; pobídkový systém pro tvorbu patentů pracovníky i institucemi. Je zapotřebí hodně zdravého rozumu a politické vůle
 • Program Inovace 2007 – 13 - MPO – Projekty na ochranu průmvslově-právního vlastnictví; podmínky finanční podpory ochrany invence formou patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru a ochranné známky konečně trochu pomohou zvýšit ostudný počet hlavně přihlášek vynálezů v ČR
 • Cena Inovace roku 2007 – co bylo (viz časopis IPaTT č.1/2007 str.32); co bude (viz www.aipcr.cz ). Počet přihlášených na Cenu Inovace roku má tendenci sestupnou, i když se podaří potenciální zájemce kontaktovat ve mnohem větším počtu. Je to způsobeno nedokončováním záměrů, neznalostí, že inovace není invence a utajováním malých podniků svých konkurenčních záměrů. Je zapotřebí zvýšit celostátní prestiž inovátorů.

b) vyplývající z diskuse, která byla pravidelně k jednotlivým předneseným tématům.například vystoupili doc Volf (ČVUT - FMI), J. Effmert (patentový zástupce), pracovníci AV ČR a všichni přednášející:

 • důležité informace je možno nalézt na www.upv.cz ; www.aipcr.cz ; www.avo.cz ; www.czechinvest.org ;
 • ve spolupráci s GA ČR ubývá finančních prostředků na VaV ve formě té, že GA ČR hradí pouze čistý základní výzkum a nikoliv další produkty (patrenty apod.ochrana) z toho vyplývající se zdůvodněním, že to již zasahuje do fáze obchodování. Bude tlak RVV na AV ČR a GA ČR, aby se tato pravidla upravila.
 • ÚPV na základě velmi špatných znalostí o nákladech a způsobech průmyslově právní ochrany, nejen na universitách ČR, vydá publikaci o nákladech na ochranu (správní poplatky) a ta bude k dispozici i elektronicky
 • ve smyslu zmenšení stížností o zapisování nekvalitních užitných vzorů v ČR, provede, na základě žádosti kohokoliv o rešerši k zapsanému užitnému vzoru, ÚPV rešerši, kterou zveřejní za účelem nakládání s ní veřejností. Ta pak může požádat ÚPV o výmaz zapsaného nekvalitního užitného vzoru. Pokud jeho majitel neobhájí vznesené námitky, bude užitný vzor vymazán. Tím může dojít ke snížení počtu zapsaných nekvalitních užitných vzorů v ČR.
 • problematika podpory VaV v ČR si vyžaduje reformu celostátního systému VaV
 • zahájení projektu Podpora na ochranu práv průmyslového vlastnictví se opozdí proto dosud plánovanému termínu a předpokládá se jeho spuštění k 1.10.2007. Bude určitě spuštěn do konce kalendářního roku a budou následovat další výzvy na internetu CzechInvestu v roce 2008, dokud se nevyčerpá roční plánovaná kvóta cca 50 mil.Kč na dotace ochranných dokumentů
 • ÚPV a oblast ochrany průmyslového vlastnictví se bude prezentovat na 14. ročníku INOVACE 2007, ve dnech 4. - 7. 12. 2007, Praha
 • Připomínky budou využity nejen při přípravě 9. semináře ÚPV a AIP ČR, z.s. v navrženém termínu 4.6. 2008

Účastníci semináře mimo jiné děkují všem přednášejícím za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.

V Praze dne 7.6. 2007
Zpracoval: Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.