Přehledy programů podpory výzkumu a vývoje v češtině

www.techprofil.cz 
Asociace inovačního podnikání ČR, databáze inovačního potenciálu ČR, Průvodce VaV v ČR

www.avo.cz 
Asociace výzkumných organizací (AVO), kapitola Programy podpory výzkumu a vývoje

www.gacr.cz
Grantová agentura České republiky

www.msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - kapitola Věda výzkum a vývoj a kapitola Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

www.mpo.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu - kapitola Podnikání (programy výzkumu a vývoje a programy podpory malých a středních podniků)

www.tc.cas.cz
Technologické centrum AV ČR - informace o rámcových programech Evropské unie pro výzkum, technologický vývoj a dalších programech

www.veda.cz 
server, s nabídkou grantů Grantové agentury ČR a další informace

www.vyzkum.cz 
server Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje)

www.czelo.cz 
Czech Liaison Office for Research and Development

Přehledy programů podpory výzkumu a vývoje v angličtině

www.cordis.lu 
portál Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje 

www.eureka.be 
portál programu evropské spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.