Tuzemští partneřiABF, a.s.   -  http://www.abf.cz
Akademie věd České republiky   -  http://www.cas.cz
API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.   -  http://www.e-api.cz
Asociace institucí vzdělávání dospělých   -  http://www.aivd.cz
Asociace krajů ČR   -  http://www.asociacekraju.cz
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR   -  http://www.ceskojenano.cz
Centrum pro regionální rozvoj ČR   -  http://www.crr.cz
Centrum pro studium vysokého školství   -  http://www.csvs.cz
CESNET, z. s. p. o.   -  http://www.cesnet.cz
CzechInvest   -  http://www.czechinvest.cz
CZECH TOP 100, a.s.   -  http://www.czechtop100.cz
Czech Trade   -  http://www.czechtrade.cz
Česká asociace pro geoinformace   -  http://www.cagi.cz
Česká centra   -  http://www.czechcentres.cz
Česká konference rektorů   -  http://crc.muni.cz
Česká strojnická společnost   -  http://www.strojnicka-spolecnost.cz
České ekologické manažerské centrum   -  http://www.cemc.cz
Českomoravská záruční a rozvojová banka   -  http://www.cmzrb.cz
Český institut pro akreditaci   -  http://www.cai.cz
Český statistický úřad   -  http://www.czso.cz
Český svaz vědeckotechnických společností z.s.   -  http://www.csvts.cz
Dům zahraniční spolupráce   -  http://www.dzs.cz/
Grantová agentura ČR   -  http://www.gacr.cz
Incheba Praha, spol. s r.o.   -  http://www.incheba.cz
Institut zdravého bydlení, s.r.o.   -  http://www.institutzdravehobydleni.cz
Inženýrská akademie ČR   -  http://www.eacr.cz
Kancelář prezidenta republiky   -  http://www.hrad.cz
Komora auditorů ČR   -  http://www.kacr.cz
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů   -  http://www.kzps.cz
Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze   -  http://www.muvs.cvut.cz
Microsoft s. r. o.   -  http://www.microsoft.com/cze
Národní agentura pro zemědělský výzkum   -  http://www.eagri.cz
Národní klastrová asociace   -  http://www.nca.cz
Národní technické muzeum   -  http://www.ntm.cz
Národní vzdělávací fond   -  http://www.nvf.cz
Parlament ČR, Senát   -  http://www.senat.cz
Rozvojové projekty Praha, a.s.   -  http://www.rprg.cz
Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace   -  http://www.ictu.cz
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje   -  http://www.msunion.cz
Společenstvo organizátorů výstavních a veletržních akcí ČR   -  http://www.czechfairs.cz
Státní fond životního prostředí   -  http://www.sfzp.cz
Svaz měst a obcí ČR   -  http://www.smocr.cz
Svaz obchodu a cestovního ruchu   -  http://www.socr.cz
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR   -  http://www.sps.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR   -  http://www.spcr.cz
Svaz strojírenské technologie   -  http://www.sst.cz
Syndikát novinářů ČR   -  http://www.syndikat-novinaru.cz
Technologická agentura ČR   -  http://www.tacr.cz
Transfera.cz   -  http://www.transfera.cz
TRIZ - Tvorba a řešení inovačních zadání   -  http://www.triz.cz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví   -  http://www.unmz.cz
Veletrhy Brno, a.s.   -  http://www.bvv.cz
Využij svůj talent, nadační fond   -  http://www.nftalent.cz

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.