Hlavní úkoly AIP ČR, z.s. na rok 2018

(pro dvoustranná jednání 2018)


- Program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI

* Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Mezinárodní obchodní komora ČR, T.I.I., Transfera.cz)

            * oblast technické tvůrčí práce (ochrana průmyslového vlastnictví)

* příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (obor Inovační inženýrství)

            * legislativa pro oblast VaVaI

* financování inovačních a technologických projektů se zaměřením na inovační firmy, inovační vouchery

* specifické projekty (Regionální inovační strategie, Regionální inovační infrastruktura, součinnost se SVTP ČR, z.s. na projektu Národní síť VTP v ČR, udržitelnost projektu SPINNET, aj.)

* účast AIP ČR, z.s. při přípravě a realizaci dokumentů pro oblast VaVaI v ČR

 

- Pracovní týmy AIP ČR, z.s.

            * "politika" – příprava dokumentů pro oblast VaVaI v ČR a jejich realizace

            * "výchova" - příprava odborníků

            * "regiony" - inovační podnikání v krajích; inovace a technologie v rozvoji regionů

            * „transfer technologií“ – nástroj inovačního procesu

- Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách a dalších subjektech (součinnost s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími partnery); součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor

           

- Vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (26. ročník)

 

- Příprava a realizace společných projektů v rámci aktuálních operačních programů do roku 2020 (oblast „Inovační inženýrství“, práce s dosud vydanými publikacemi; další oblasti)

 

- INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (4. - 7. 12. 2018)

* 25. ročník mezinárodního sympozia s plenárními a odbornými sekcemi

* 25. mezinárodní veletrh invencí a inovací – formou roll-upů

* 23. ročník Ceny Inovace roku 2018

- Činnost Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

 

- Podpora programu EUREKA a Eurostars v ČR

 

- Technologický profil ČR (www.techprofil.cz, CD ROM, verze 14)

- Součinnost s Českou společností pro jakost, z.s. – Mezinárodní soutěž inovací

 

- Společné projekty v rámci AIP ČR, z.s. (budou dohodnuty na dvoustranných jednáních na rok 2018 do 31. 1. 2018)

- Ochranné známky AIP ČR, z.s. – Ip&tt, Galerie inovací, Cena Inovace roku, Technologický profil ČR

- Činnost sekretariátu AIP ČR, z.s. (ICITT, CVV, IA, MIC ČR; e-mail, www; poradenství členům AIP ČR, z.s., sídlo a sekretariát SVTP ČR)

Schválilo 92. vedení AIP ČR, z.s. 18. 9. 2017

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.