Hlavní úkoly AIP ČR, z.s. na rok 2020

(pro dvoustranná jednání 2020)


- Program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI

 • * Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Laboratoř ASCOC, Transfera.cz)
 • * oblast technické tvůrčí práce (ochrana průmyslového vlastnictví)
 • * příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (obor Inovační inženýrství)
 • * legislativa pro oblast VaVaI
 • * financování inovačních a technologických projektů se zaměřením na inovační firmy, inovační vouchery
 • * specifické projekty (Regionální inovační strategie, Regionální inovační infrastruktura, součinnost se SVTP ČR, z.s. na projektu Národní síť VTP v ČR, aj.)
 • * účast AIP ČR, z.s. při přípravě a realizaci dokumentů pro oblast VaVaI v ČR

- Pracovní týmy AIP ČR, z.s.

 • * "politika" – příprava dokumentů pro oblast VaVaI v ČR a jejich realizace
 • * "výchova" - příprava odborníků
 • * "regiony" - inovační podnikání v krajích; inovace a technologie v rozvoji regionů
 • * „transfer technologií“ – nástroj inovačního procesu

- Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách a dalších subjektech (součinnost s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími partnery); součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor 2

- Vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (28. ročník)

- Příprava a realizace společných projektů v rámci aktuálních operačních programů do roku 2020 (oblast „Inovační inženýrství“, práce s dosud vydanými publikacemi; další oblasti)

- INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (1. - 4. 12. 2020)

 • * 27. ročník mezinárodního sympozia s plenárními a odbornými sekcemi
 • * 27. mezinárodní veletrh invencí a inovací – formou roll-upů
 • * 25. ročník Ceny Inovace roku 2020

- Činnost Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

- Technologický profil ČR (www.techprofil.cz)

- Součinnost s Českou společností pro jakost, z.s. – Mezinárodní soutěž inovací

- AIP ČR, z.s. je jedním z hlavních partnerů akcí pořádaných sdružením CzechInno

- Společné projekty v rámci AIP ČR, z.s. (budou dohodnuty na dvoustranných jednáních na rok 2020 do 31. 12. 2019)

- Ochranné známky AIP ČR, z.s. – Ip&tt, Galerie inovací (využívat Diskusní fórum na http://www.aipcr.cz/forum_prispevky.asp?forum=10), Cena Inovace roku, Technologický profil ČR

- Činnost sekretariátu AIP ČR, z.s. (ICITT, CVV, IA, e-mail, www; poradenství členům AIP ČR, z.s., sídlo a sekretariát SVTP ČR, z.s.)

Schválilo 100. vedení AIP ČR, z.s. 16. 9. 2019

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2020 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.