Kalendář AIP ČR, z.s. na rok 2020


A. Zasedání AIP ČR, z.s.

 • 34. zasedání 1. 12. 2020

B. Vedení AIP ČR, z.s.

 • 102. vedení 16. 3. 2020 *
 • 103. vedení 15. 6. 2020 *
 • 104. vedení 14. 9. 2020 *
 • 105. vedení 1.12.2020

C. Redakční rada ip & tt

 • 114. jednání 8. 1. 2020 *
 • 115. jednání 1. 4. 2020 *
 • 116. jednání 17. 6. 2020 *
 • 117. jednání 7. 10. 2020 *

D. Tisková konference AIP ČR, z.s.

 • 1. 12. 2020

E. Programový a organizační výbor INOVACE 2020

 • 5. 3. *, 10. 9., 5. 11. *

F. Komise Inovace roku 2020

 • 7. 5. *, 5. 11., 12. 11.

G. Pracovní týmy AIP ČR, z.s. k realizaci Inovační politiky ČR, k přípravě odborníků v oblasti IP v ČR a k inovačnímu podnikání v regionech – společná jednání se uskutečňují elektronicky, příprava a hodnocení společných projektů

 • Informace č. 10, 11, 12/2020 rozesílat mailem ke dni 16. 3., 15. 6., 14. 9. 2020

H. Spolupráce se zástupci AIP ČR, z.s. v krajích ČR (součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor) - průběžně

I. INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 27. ročník

 • 1. – 4. 12. 2020

J. Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

 • 1. 12. 2020

K. Účast AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích v tuzemsku a zahraničí

 • Stavební veletrhy, Brno, 26. – 29. 2. 2020
 • Hannover Messe, Hannover, 20. – 24. 4. 2020
 • FOR INDUSTRY, Praha, 12. - 15. 5. 2020
 • Urbis Smart City Fair, Brno, 3. – 4. 6. 2020
 • Smart Export Fórum, Praha, 17. 6. 2020
 • FOR ARCH, Praha, 22. - 26. 9. 2020
 • Smart Business Festival, Bratislava, 22. 9. 2020
 • MSV, Brno, 5. – 9. 10. 2020
 • Smart Business Festival, Praha, 22. 10. 2020

L. Galerie inovací

 • - soubor prezentací na akcích pořádaných subjekty v rámci SIP v ČR v tuzemsku a zahraničí; podpora v rámci Diskuzního fóra na www.aipcr.cz

M. Účast členů AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách a konferencích v tuzemsku a zahraničí

 • - další budou průběžně projednávány na jednání orgánů AIP ČR, z.s.

N. Dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s.

 • - na rok 2020 zahájit 17. 9. 2019, dokončit do 31. 12. 2019
 • - na rok 2021 připravit do 14. 9. 2020

______________________

* elektronická jednání


Schválilo 100. vedení AIP ČR, z.s. 16. 9. 2019


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2020 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.