Kalendář AIP ČR, z.s. na rok 2019


A. Zasedání AIP ČR, z.s.

 • 33. zasedání 3. 12. 2019

B. Vedení AIP ČR, z.s.

 • 98. vedení 18. 3. 2019 *
 • 99. vedení 17. 6. 2019 *
 • 100. vedení 16. 9. 2019 *
 • 101. vedení 3.12.2019

C. Redakční rada ip & tt

 • 110. jednání 9. 1. 2019 *
 • 111. jednání 3. 4. 2019 *
 • 112. jednání 19. 6. 2019 *
 • 113. jednání 2. 10. 2019 *

D. Tisková konference AIP ČR, z.s.

 • 3. 12. 2019

E. Programový a organizační výbor INOVACE 2019

 • 7. 3. *, 5. 9., 7. 11. *

F. Komise Inovace roku 2019

 • 2. 5. *, 7. 11., 14. 11.

G. Pracovní týmy AIP ČR, z.s. k realizaci Inovační politiky ČR, k přípravě odborníků v oblasti IP v ČR a k inovačnímu podnikání v regionech – společná jednání se uskutečňují elektronicky, příprava a hodnocení společných projektů

 • Informace č. 7, 8, 9/2019 rozesílat mailem ke dni 18. 3., 17. 6., 16. 9. 2019
 • H. Spolupráce se zástupci AIP ČR, z.s. v krajích ČR (součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor) - průběžně

  I. INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 26. ročník

  • 3. – 6. 12. 2019

  J. Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

  • 3. 12. 2019

  K. Účast AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích v tuzemsku a zahraničí

  • Stavební veletrhy, Brno, 27. 2. – 2. 3. 2019
  • HannoverMesse, Hannover, 1. – 5. 4. 2019
  • Urbis Smart City Fair, Brno, 5. – 6. 6.
  • FOR ARCH, Praha, 17. - 21. 9. 2019
  • Konference ICSTI, New Delhi (Indie), 19. – 20. 9. 2019
  • MSV, Brno, 7. – 11. 10. 2019

  L. Galerie inovací

  - soubor prezentací na akcích pořádaných subjekty v rámci SIP v ČR v tuzemsku a zahraničí; podpora v rámci Diskuzního fóra na www.aipcr.cz

  M. Účast členů AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách a konferencích v tuzemsku a

  zahraničí

  • - další budou průběžně projednávány na jednání orgánů AIP ČR, z.s.

  N. Dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s.

  • - na rok 2019 zahájit 1. 10. 2018, dokončit do 31. 1. 2019
  • - na rok 2020 připravit do 16. 9. 2019

  ______________________

  * elektronická jednání

  ______________________

  Schválilo 96. vedení AIP ČR, z.s. 17. 9. 2018          
  Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
  Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2020 Magicware s.r.o
  Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.