Hlavní úkoly AIP ČR, z.s. na rok 2022

(pro dvoustranná jednání 2022)


- Program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI

 • * Systém inovačního podnikání v ČR (http://www.aipcr.cz/systempodnik.asp)
 • * oblast technické tvůrčí práce (ochrana průmyslového vlastnictví)
 • * příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (obor Inovační inženýrství)
 • * specifické projekty (Regionální inovační strategie, Regionální inovační infrastruktura, součinnost se SVTP ČR, z.s. na projektu Národní síť VTP v ČR, aj.)
 • * účast AIP ČR, z.s. při přípravě a realizaci dokumentů pro oblast VaVaI v ČR
- Pracovní týmy AIP ČR, z.s.
 • * "politika" – příprava dokumentů pro oblast VaVaI v ČR a jejich realizace
 • * "výchova" - příprava odborníků
 • * "regiony" - inovační podnikání v krajích; inovace a technologie v rozvoji regionů
 • * „transfer technologií“ – nástroj inovačního procesu

- Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách a dalších subjektech (součinnost s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími partnery); součinnost při plnění S3 krajských strategií včetně projektů Smart akcelerátor 2

- Vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (30. ročník)

- Příprava a realizace společných projektů v rámci aktuálních operačních programů 2021+ (oblast „Inovační inženýrství“, práce s dosud vydanými publikacemi; další oblasti)

- INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (6. - 9. 12. 2022)

 • * 29. ročník mezinárodního sympozia s plenárními a odbornými sekcemi
 • * 29. mezinárodní veletrh invencí a inovací – formou roll-upů
 • * 27. ročník Ceny Inovace roku 2022

- Činnost Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

- Technologický profil ČR (www.techprofil.cz)

- Součinnost s Českou společností pro jakost, z.s. – Mezinárodní soutěž inovací

- Součinnost s CzechInno, z.s.p.o. - AIP ČR, z.s. je jedním z hlavních partnerů akcí pořádaných sdružením

- Společné aktivity v rámci AIP ČR, z.s. (budou dohodnuty na dvoustranných jednáních na rok 2022 do 31. 12. 2021)

- Ochranné známky AIP ČR, z.s. – Ip&tt, Galerie inovací, Cena Inovace roku, Technologický profil ČR

- Činnost sekretariátu AIP ČR, z.s. (ICITT, CVV, IA, e-mail, www; poradenství členům AIP ČR, z.s., sídlo a sekretariát SVTP ČR, z.s.)

Schválilo 108. vedení AIP ČR, z.s 13. 9. 2021

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.