Referenční list


Od svého vzniku dne 23. 6. 1993 se AIP ČR, z.s. podílí na vytváření systému inovačního podnikání v ČR jako nevládní organizace pro tuto oblast. Dosud řešila tyto nejvýznamnější projekty:

VÝZKUM
 • Systém inovačního podnikání v ČR (od roku 1993)
 • Informační systém pro inovační podnikání (od roku 1993)
 • Transformace výzkumu a vývoje (od roku 1995)
 • Inovační politika ČR (od roku 1998)
 • Regionální inovační strategie a regionální inovační infrastruktura (od roku 2002)
 • Galerie inovací (od roku 2006)
 • Vědeckotechnické informace (od roku 2006)
VZDĚLÁVÁNÍ
 • Nástavbové studium Inovační podnikání (1993 - 95)
 • Specializace, obor Inovační podnikání (od roku 1996)
 • Obor Inovační inženýrství (od roku 2007)
TRANSFER TECHNOLOGIÍ
 • Transferové dny AIP ČR, z.s. (1995 - 2003)
 • Klub inovačních firem AIP ČR, z.s. (od roku 1995)
 • Transferové dny TII (1995 - 2003)
VYBRANÉ KONFERENCE, SEMINÁŘE
 • METAL Ostrava (1995 - 2001)
 • INOVACE Praha (1994 - 2023)
 • Ochrana průmyslového vlastnictví (od roku 2000)
 • Inovace a technologie v rozvoji regionů (od roku 2002)
 • Inovační potenciál ČR (od roku 2002)
 • Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace (od roku 2006)
 • Systém inovačního podnikání v ČR (od roku 2024)
VYBRANÉ VÝSTAVY
 • URBIS Brno (od roku 1994)
 • Inovační pavilon Brno (1994)
 • Podnikatelský inkubátor Brno (1995 - 1996)
 • TOP INOVACE Brno (1997)
 • INOVACE Praha (1994 - 2023)
 • CZECH CONTRACT (1998)
 • Inovační veletrh Lipsko (1995 - 1998)
 • BiK Lipsko (1999)
 • EUREGIA Lipsko (2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
 • Baufach Lipsko (2001, 2003)
 • FOR ARCH Praha (od roku 2003)
 • Salon inovací a investic Moskva (2002 - 2010)
 • Z-2005, Z-2006, Z-2007, Z-2009, Z-2011 Lipsko
 • ITM Poznaň (2005 - 2008)
 • SMAU Milan (2005 - 2008)
 • HannoverMesse, Hannover (od roku 2007)
 • Vysoké technologie 21. století Moskva (2007)
 • AMPER, Brno (od roku 2011)
 • Systém inovačního podnikání v ČR (od roku 2024)
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
 • Časopis ip & tt (od roku 1993)
 • Nabídky a poptávky technologií (od roku 1993)
 • Katalog Inovace roku (od roku 1996)
 • Publikace Základy inovačního podnikání (2002)
 • Publikace Řízení inovací v podniku (2004)
 • Příručky EUREKA (2001 - 2017)
 • CD-ROM Technologický profil ČR (1999 - 2013)
 • INFO KONTAKT (2002 - 2012)
 • Publikace Inovační podnikání (2007)
 • Publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů (2010)
SPECIFICKÉ PROJEKTY A ČINNOSTI
 • Soutěž o Cenu Inovace roku (od roku 1996)
 • TOP INOVACE CZ (2001 - 2005)
 • Národní transferová síť (od roku 1996)
 • Národní síť vědeckotechnických parků (od roku 1995)
 • Technologický region Severní Morava (1995)
 • Technologický profil ČR (od roku 1998)
 • Public relations programu EUREKA (1996-2000)
 • Podpora programu EUREKA v ČR (2000 - 2017)
 • Příprava předsednictví ČR programu EUREKA (2004-2005)
 • Zabezpečení předsednictví ČR v programu EUREKA (2005-2006)
 • Mezinárodní inovační centrum (od roku 2000)
 • Oborové kontaktní centrum (od roku 2000)
 • KONTAKT SRN (1997 - 2003)
 • KONTAKT se zeměmi SEI a Řeckem (1999 - 2003)
 • KONTAKT Francie (2000 - 2003)
 • KONTAKT SRN, Francie, země Beneluxu, země SEI a Řecko (2003 - 2012)
 • Projekty INGO - TII, UNCTAD, ICC (od roku 1999), ICSTI (od roku 2006)
 • Odborné poradenství (technologické projekty, inovační projekty, od roku 1993)
 • Etický kodex (od roku 1996)
 • Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (od roku 1993)
 • Partner v projektech JPD 3 – CIVL, BIOTECH (2006 - 2009)
 • Obor Inovační inženýrství (od roku 2007)
 • Galerie inovací (od roku 2006)
 • Asociovaný partner Enterprise Europe Network ČR (od roku 2008)

Jednotlivé projekty uskutečňuje AIP ČR, z.s. v rámci svého programu INOVACE XXI.Členská základna AIP ČR, z.s. v letech 1993 - 2023 s výhledem do roku 2024
rok počet členů (subjektů) počet fyzických osob v působnosti AIP ČR, z.s. počet právnických osob v působnosti AIP ČR, z.s.
1993 3 320 220
1994 6 14 800 415
1995 9 27 000 450
1996 12 39 000 470
1997 14 50 000 485
1998 16 60 000 500
1999 19 70 000 700
2000 21 72 000 780
2001 24 78 000 800
2002 25 80 000 850
2003 25 81 000 880
2004 26 82 000 900
2005 27 82 500 950
2006 27 83 000 950
2007 29 83 000 950
2008 29 83 300 980
2009 30 84 000 1 020
2010 30 84 250 1 100
2011 30 84 300 1 150
2012 30 84 500 1 200
2013 30 84 500 1 200
2014 30 83 500 1 100
2015 30 84 000 1 150
2016 27 83 100 1 100
2017 27 83 050 1 030
2018 25 82 850 1 010
2019 25 82 850 1 010
2020 24 82 750 1 005
2021 24 82 750 1 010
2022 24 82 750 1 010
2023 23 82 750 1 010
předp. 2024 22 81 000 1 005

AIP ČR, z.s. je připravena do dalšího období dále zkvalitňovat svoji činnost a plnit cíle programu INOVACE XXI v souladu se svými stanovami. Bude dále zkvalitňovat plnění svých činností a projektů. Jejich základem je Systém inovačního podnikání v ČR, v jehož rámci spolupracuje AIP ČR, z.s. s tuzemskými a zahraničními partnery.

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.