Hlavní úkoly AIP ČR, z.s. na rok 2024

(pro dvoustranná jednání 2024)


- Program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI

  • * Systém inovačního podnikání v ČR (http://www.aipcr.cz/systempodnik.asp)
  • * oblast technické tvůrčí práce (ochrana průmyslového vlastnictví)
  • * příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (obor Inovační inženýrství)
  • * specifické projekty (Regionální inovační strategie, Regionální inovační infrastruktura, součinnost se SVTP ČR, z.s. na projektu Národní síť VTP v ČR, aj.)
  • * účast AIP ČR, z.s. při přípravě a realizaci dokumentů pro oblast VaVaI v ČR
- Pracovní týmy AIP ČR, z.s.
  • * "politika" – příprava dokumentů pro oblast VaVaI v ČR a jejich realizace
  • * "výchova" - příprava odborníků
  • * "regiony" - inovační podnikání v krajích; inovace a technologie v rozvoji regionů
  • * „transfer technologií“ – nástroj inovačního procesu

- Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách a dalších subjektech (součinnost s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími partnery); součinnost při plnění krajských RIS3 strategií

- Vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (32. ročník)

- Cena Inovace roku 2024 (29. ročník)

- Příprava a realizace společných projektů v rámci aktuálních operačních programů (oblast „Inovační inženýrství“, práce s dosud vydanými publikacemi; další oblasti)

- Činnost Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.

- Technologický profil ČR (www.techprofil.cz)

- Součinnost s Českou společností pro jakost, z.s. – Mezinárodní soutěž inovací

- Součinnost s CzechInno, z.s.p.o. - AIP ČR, z.s. je jedním z hlavních partnerů akcí pořádaných sdružením, Systém inovačního podnikání v ČR, 3. 12. 2024

- Společné aktivity v rámci AIP ČR, z.s. (budou dohodnuty na dvoustranných jednáních na rok 2024 do 31. 12. 2023)

- Ochranné známky AIP ČR, z.s. – Ip&tt, Galerie inovací, Cena Inovace roku, Technologický profil ČR

- Činnost sekretariátu AIP ČR, z.s. (e-mail, www; poradenství členům AIP ČR, z.s., sídlo a virtuální kancelář SVTP ČR, z.s.)

Schválilo 116. vedení AIP ČR, z.s 11. 9. 2023

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.