Časopis inovační podnikání

Časopis vydává Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci se svými členy a partnery (registrace MK ČR č. MK 6359, ISSN 1210 4612)

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.


Na stranách formátu A4 najdete 4x do roka tyto články, náměty, diskusní příspěvky, kontakty a informace:


Cena výtisku je 80 Kč, roční předplatné 320 Kč,
v roce 2024 vyjdou 4 čísla, ročník XXXII.

V objednávce předplatného uveďte:
název organizace (nebo jméno a příjmení), adresu, IČ, DIČ, počet výtisků, jméno a příjmení objednavatele, razítko a podpis. Objednávku zašlete na adresu (viz níže) nebo mailem na: aipcr@aipcr.cz

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.,
tel.: 723 633 070, e-mail: redakce@aipcr.cz, www.aipcr.cz


Inovační podnikání a transfer technologií
Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.