Časopis inovační podnikání

Časopis vydává Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci se svými členy (registrace MK ČR č. MK 6359, ISSN 1210 4612)

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.


Na stranách formátu A4 najdete 4x do roka tyto články, náměty, diskusní příspěvky, kontakty a informace:


Cena výtisku je 80 Kč, roční předplatné 320 Kč,
v roce 2017 vyjdou 4 čísla, ročník XXV.

V objednávce předplatného uveďte:
název organizace (nebo jméno a příjmení),adresu, IČ, DIČ,
počet výtisků, jméno a příjmení objednavatele, razítko a podpis.
Objednávku zašlete na adresu (viz níže)
nebo mailem na: nemeckova@aipcr.cz

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 221082275, e-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.cz


Inovační podnikání a transfer technologií
Obsah (c) 2001-2017 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.