Časopis inovační podnikání

Časopis vydává Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci se svými členy a partnery (registrace MK ČR č. MK 6359, ISSN 1210 4612)

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.


Na stranách formátu A4 najdete 4x do roka tyto články, náměty, diskusní příspěvky, kontakty a informace:

 • Inovační strategie ČR 2030, Národní inovační politika a její realizace, inovační infrastruktura, inovační proces, galerie inovací, inovační inženýrství, inovační podnikání a transfer technologií jako součást hospodářské politiky včetně mezinárodní vědeckotechnické, průmyslové a obchodní spolupráce, formou obsahových článků, posuzovaných redakční radou.
 • Aktuální informace: z činnosti subjektů vytvářejících Systém inovačního podnikání v ČR.
 • Informace:
  • Rada pro výzkum, vývoj a inovace
  • Česká konference rektorů
  • CzechInno
  • Národní plán obnovy
  • Regiony
  • Mezinárodní scéna zahraniční styky
  • Představujeme se
  • Činnost našich partnerů
  • Konference – semináře – veletrhy – výstavy
  • Literatura
  • Cena Inovace roku
  • Zkušenosti - diskuse
 • Příloha Transfer technologií:
  • Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
  • Domovské stránky členů AIP ČR, z.s
  • Cena Inovace roku
 • Možnost inzerce: obálka (str. 2, 3, 4) – 15.000,- Kč; 1 strana A4 v příloze Transfer technologií – 8.000,- Kč; 1 strana v základní části – 6.000,- Kč (při grafickém zpracování návrhu příplatek 25 %). AIP ČR, z.s. není plátcem DPH.
  —————
  Pokyny autorům - formální náležitosti rukopisu jsou umístěny na www.aipcr.cz
  —————
  Anketa „30 let iptt“ (formát DOC / formát PDF)
  —————

Cena výtisku je 80 Kč, roční předplatné 320 Kč,
v roce 2024 vyjdou 4 čísla, ročník XXXII.

V objednávce předplatného uveďte:
název organizace (nebo jméno a příjmení), adresu, IČ, DIČ, počet výtisků, jméno a příjmení objednavatele, razítko a podpis. Objednávku zašlete na adresu (viz níže) nebo mailem na: aipcr@aipcr.cz

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.,
tel.: 723 633 070, e-mail: redakce@aipcr.cz, www.aipcr.cz


Inovační podnikání a transfer technologií


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.