Diskusní fórum

Diskusní fórum

Zpět

  • Součinnost se sdružením CzechInno 2020   Pavel Švejda 8. 1. 2020
Dnes, 8.1.2020, se uskutečnilo jednání AIP ČR, z.s. s představiteli sdružení CzechInno Davidem Kratochvílem a Terezou Šamanovou. Byly zhodnoceny úspěšné výsledky roku 2019 a potvrzen postup společných úkolů v roce 2020. O výsledcích budeme průběžně informovat v ip tt.


  • PF 2020   Pavel Švejda 17. 12. 2019
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál hezké Vánoce a úspěšný rok 2020, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu Asociace inovačního podnikání ČR,z.s. INOVACE XXI. Zejména se těším na spolupráci při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (28. ročník), na Vaši účast na INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,1.-4.12.2020 (27. ročník) a na Vaše přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2020(25. ročník).


  • INOVACE 2019,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 9. 12. 2019
V minulém týdnu se uskutečníl 26.ročník INOVACE 2019, byly vyhlášeny výsledky 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019 a 9. ročníku projektu Vizionáři 2019. Informace o průběhu jednotlivých dnů (3.-6.12.2019) jsou umísťovány na www.aipcr.cz spolu se závěrečnou zprávou. Děkuji členům a partnerům AIP ČR, z.s. a účastníkům jednotlivých částí programu INOVACE 2019 za aktivní účast a těším se na další spolupráci v roce 2020.


  • INOVACE 2019,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 21. 11. 2019
V úterý 3.12.2019 bude zahájen a v pátek 6.12.2019 ukončen 26. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2019. Současně budou 3.12.2018 vyhlášeny výsledky 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019,letos popáté pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. V úterý 3.12.2019 budou vyhlášeny výsledky 9.ročníku projektu Vizionáři 2019. Věřím, že účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu to, co očekávají. Program je umístěn na www.aipcr.cz. Tuto akci pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a tuzemskými a zahraničními partnery v rámci Systému inovačního podnikání v ČR. Využívá přitom svoje více než šestadvacetileté zkušenosti. Těším se na setkání s Vámi na INOVACE 2019. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2019.


  • Vizionáři 2019   Iveta Němečková 8. 11. 2019
Připomínám blížící se termín uzávěrky přihlášek do 9. ročníku projektu Vizionáři 2019 - 15. 11. 2019. Cílem projektu, který vyhlašuje sdružení CzechInno (AIP ČR, z.s. je jedním ze zakladatelů tohoto sdružení), je ocenit přední české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Ocenění budou předána v rámci INOVACE 2019, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR dne 3. 12. 2019 v Hotelu Belvedere Praha. Více na: www.vizionari2019.cz


  • Dvoustranná jednání 2020   Pavel Švejda 7. 11. 2019
Dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s. na rok 2020 probíhají v souladu s postupem, schváleným vedením AIP ČR, z.s. dne 16.9.2019. Dosud byla uzavřena tato jednání se 17 členy, v příštím týdnu se uskuteční tato jednání 12.11. v Ostravě s prorektorem VŠB-TUO Igorem Ivanem, 13.11. v Olomouci s prorektorem UPOL Pavlem Banášem a ve Zlíně s prorektorem UTB Petrem Sáhou. V pondělí 18.11. se toto jednání uskuteční v Brně s rektorem VUT Petrem Štěpánkem. Zbývající jednání pak do konce tohoto roku.


  • Cena Inovace roku 2019   Iveta Němečková 17. 10. 2019   cir_2019.pdf
Připomínám uzávěrku 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019 dne 31. 10. 2019 s možností konzultace připravované přihlášky do 17. 10. 2019, případně v jiném dohodnutém termínu. Informace o soutěži včetně přihlášky jsou na www.aipcr.cz, část Akce, INOVACE 2019, Cena Inovace roku 2019.


  - Re: Cena Inovace roku 2019   Pavel Švejda 20. 10. 2019
Prosím přihlašovatele do soutěže o Cenu Inovace roku 2019 o splnění všech čtyř kritérií soutěže včetně kritéria 3 - přihlášený inovační produkt musí být k uvedenému datu uvedení na trh - prodán. Pokud není prodán, nepodávejte přihlášku, nejedná se o inovaci, ale invenci.


  • Workshop spolku Transfera, 7. – 8. 11. 2019    Iveta Němečková 15. 10. 2019   pozv_nka_tt_workshop.pdf
Vedení spolku Transfera.cz pro své členy pořádá TT workshop „Aktuální postavení pracovišt transferu technologií v ČR“ , který se uskuteční 7. - 8. listopadu 2019 ve Velkých Pavlovicích. Pracovní část je koncipována jako soubor panelových diskuzí, ve kterých se postupně vystřídají všichni přítomní členové spolku se stručným představením, výstupy činnosti, úspěchy/neúspěchy/doporučeními ostatním vč. debaty vždy na konkrétní aktuální téma. V rámci společenské a networkingové části je připravena degustace vybraných místních vín, výborná kuchyně a možná i nějaké překvapení. Na druhý den je plánován pro zájemce tradiční networking a společné sledování streamu odborného semináře.


  • Smart Business Festival CZ   Iveta Němečková 15. 10. 2019   _smart_business_festival_cz_2019_23_10_2019_pozv_n
Již příští týden, 23. 10. 2019 se uskuteční další akce sdružení CzechInno ve spolupráci s AIP ČR, z.s. (která je jedním z hlavních partnerů akcí a rovněž jedním ze zakladatelů tohoto sdružení) – Smart Business Festival 2019. Uskuteční se v Hotelu Artemis Olympik od 10 hodin. Více informací na wwww.smartbusinessfestival.cz a na www.czechinno.cz.


  • Příprava jednání na MSV 2019 v Brně   Pavel Švejda 5. 10. 2019
V průběhu úterý 8.10.2019 uskutečníme řadu dohodnutých jednání a setkání se členy a partnery AIP ČR, z.s. na výstavišti BVV, a.s. Současně se seznámíme s aktuálními inovačními produkty, které splňují kriteria 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019. Těším se na tato jednání a setkání.


  • Dvoustranná jednání na rok 2020   Pavel Švejda 24. 9. 2019
V minulém týdnu začala dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s. na rok 2020. Postupně rozesíláme návrhy zápisů z těchto jednání dle postupu,schváleného vedením AIP ČR, z.s. dne 16.9.2019.V dohodnutých termínech tato jednání dokončíme podpisy zápisů z dvoustranných jednání, nejpozději do 31.12.2019. Ve čtvrtek 19.9.2019 jsme uzavřeli dvoustranné jednání s Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů, z.s. v průběhu konference "100 let Úřadu průmyslového vlastnictví" v hotelu Diplomat, Praha 6.


  • Hannover Messe 2020   Pavel Švejda 22. 8. 2019
Přední průmyslový veletrh průmyslových technologií se uskuteční v německém Hannoveru od 20. do 24. dubna 2020. Výstavní oblasti: Future Lab; Automation, Motion a Drives; Digital Ecosystems; Energy Solutions; Logistics; Engineered Parts a Solutions. Zvýhodněné ceny za výstavní plochu při podání přihlášky do 15.9.2019. Informace:Zastoupení Deutsche Messe v ČR tel.+fax: +420220510057 info@hf-czechrepublic.com; www.hannovermesse.com; https://shop.hannovermesse.de/en


  • SBF 2019 - součinnost s CzechInno.   Pavel Švejda 12. 8. 2019
Součinnost AIP ČR, z.s. se sdružením CzechInno bude na podzim 2019 ve znamení Smart Business Festivalů – cílem Smart Business Festivalu SK, který se uskuteční v Bratislavě ve spolupráci se slovenskými partnery dne 24. 9. 2019, je podpořit přeshraniční informační výměnu, sdílení know how a vybudování sítě slovenských digitálních inovačních hubů, která je v tomto období v zárodku. Na Smart Business Festivalu CZ dne 23. října 2019 v Praze se již veřejnosti představí síť funkčních českých digitálních inovačních hubů, které sdílejí své teritoriální i oborové zaměření a jsou k dispozici zejména českým malým a středním firmám jako pomocníci pro zvyšování úrovně jejich digitální zralosti. O těchto aktivitách pravidelně informujeme v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií.


  • Dvacet devět let SVTP ČR, z.s.   Pavel Švejda 26. 7. 2019
V sobotu 27. 7. 2019, uplyne 29 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. Po celou uvedenou dobu se věnuji problematice VTP v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a plnění jejich základních funkcí v tuzemsku a v rámci mezinárodní spolupráce. Informace o činnosti SVTP ČR, z.s. jsou umístěny na www.svtp.cz. Mezi nejdůležitější informace patří údaje umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. V této části jsou například uvedeny údaje o 18 akreditovaných VTP v rámci probíhající aktuální 14. etapy akreditace VTP v ČR a o 33 dalších provozovaných VTP.V tomto katalogu naleznete u všech akreditovaných VTP například informace o inovačních firmách, dále o počtu ostatních firem a institucí v nich umístěných a informace o jejich mezinárodní spolupráci. U ostatních provozovaných VTP nemusejí být tyto informace úplné. Významným aktuálním řešeným projektem SVTP ČR, z.s. je udržitelnost projektu SPINNET v rámci OP VK do 08/2019.Informace jsou umístěny na uvedené webové stránce.Aktuálně připravujeme publikaci Vědeckotechnické parky v ČR. Pavel Švejda, prezident SVTP ČR, z.s.


  • Příjemné léto 2019   Pavel Švejda 28. 6. 2019
Vážení, dovolte mi, abych poděkoval za dosavadní spolupráci všem tuzemským a zahraničním členům a partnerům Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a všem popřál příjemné léto 2019. Těším se na další setkání a projektové aktivity s Vámi v rámci Systému inovačního podnikání v ČR.V sobotu 23.6.2019 vstoupila naše Asociace do 27. roku své činnosti. Pavel Švejda


  • Dvacet šest let AIP ČR, z.s.   Pavel Švejda 23. 6. 2019
Dnes, 23.6.2019, uplynulo 26 let od zahájení činnosti Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. Po celé toto období plní funkci nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transfer technologií a vědeckotechnických parků. Ve svém článku "Cena Inovace roku - inovace a kvalita" na str. 5 - 6 letošního druhého čísla časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (XXVII. ročník, 112. číslo) jsem zhodnotil dosažené výsledky této naší důležité aktivity od roku 1996 a uvedl jsem úkoly do dalšího období. Dovolte mi, abych poděkoval tuzemským členům a partnerům za dosavadní spolupráci v rámci dosavadních 23 ročníků soutěže o Cenu Inovace roku. Těším se na naši další spolupráci v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2019 a na vaše přihlášky do této soutěže. Termín jejich uzávěrky je tradičně 31.10. i v tomto roce.


  • Smart Export Fórum 2019   Iveta Němečková 11. 6. 2019
Smart Export Fórum - informační, kontaktní a networkingová akce na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací - se uskuteční ve středu 19. 6. 2019 v Hotelu Olympik Artemis v Praze-Karlíně. Kromě konferenční části budou připraveny expozice vystavovatelů, kteří budou prezentovat své digitální výrobky a služby i možnosti vzájemné spolupráce. Více na www.smartexportforum.cz.


  • Porada ředitelů VTP v ČR 6.6.2019   Pavel Švejda 31. 5. 2019
Ve čtvrtek 6. června 2019 se uskuteční v Technoparku Kralupy 30. porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. Za účasti pozvaných zástupců MPO, API a SIC budou zhodnoceny aktuální výsledky fungování Národní sítě VTP v ČR, průběžný stav 14. etapy akreditace VTP a související otázky. Tradiční součástí porady je seznámení s podmínkami fungování hostitele Technoparku Kralupy a veřejná jednání výboru SVTP ČR, z.s., projektového týmu Národní síť VTP v ČR a Akreditační koise SVTP ČR, z.s.


  • Smart Innovation Center Ostrava   Pavel Švejda 22. 5. 2019
Dnes jsem se zúčastnil slavnostního otevření vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru „Smart Innovation Center Ostrava“, dříve Red House. Tato významná událost se uskutečnila za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, vedení MPO a významných představitelů Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy. Věřím, že se tento moderní VTP stane další kvalitní součástí Národní sítě vědeckotechnických parků v ČR.


  • Sto dvacet let VUT v Brně   Pavel Švejda 4. 5. 2019
V letošním roce slaví Vysoké učení technické v Brně 120 let od svého založení (1899 - 2019). Informace o jednotlivých částech programu oslav spolu s dalšími potřebnými údaji naleznete na https://www.vutbr.cz/120. VUT v Brně patří dlouhodobě mezi přední technické univerzity v ČR a dosahuje významných úspěchů v mezinárodním měřítku. Z těchto důvodů jsme zařadili do programu letošního 26. ročníku INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (3. - 6.12.2019) ve čtvrtek 5.12.2019 informaci o tomto výročí s prezentací vybraných výsledků této technické univerzity. Tuto akci pořádá VUT v Brně v rámci Systému inovačního podnikání v ČR.


  • Setkání s rektorem ČVUT V. Petráčkem 16.4.2019   Pavel Švejda 16. 4. 2019
Dnes se uskuteční v budově ČVUT - CIIRC v Praze 6 setkání s rektorem ČVUT. Rektorova pozornost bude věnována zejména těmto otázkám: Jaké jsou silné stránky ČVUT? Co se nám daří? Kde vidím potenciál? Součástí této problematiky bude rovněž posouzení členství celého ČVUT v Praze v Systému inovačního podnikání v ČR (SIP v ČR) v rámci jednotného působení této jedné z nejstarších technických univerzit v Evropě (od roku 1707).Tento Systém založila v roce 1993 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a dále ho rozvíjí. Členy SIP v ČR jsou dvě fakulty ČVUT - strojní od 11.5.1994 a stavební od 8.12.1994.


  • VŠTE ČB úspěšná   Pavel Švejda 24. 3. 2019
V pátek 22.3.2019 byly na str. 15 deníku Právo uveřejněny informace "Absolventi jihočeské Techniky nemají problém s uplatněním" o dosahovaných výsledcích této nejmladší veřejné vysoké školy v ČR.Blahopřeji VŠTE ČB k dosahovaným výsledkům v dopravě, strojírenství, stavitelství a ekonomice a oceňuji efektivní přístupy k aplikovanému výzkumu a vývoji. Věřím, že se tyto přístupy letos projeví rovněž v rámci 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019.


  • Nový člen Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.   Pavel Švejda 23. 3. 2019
Novým členem Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. se stal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), Praha 1. V minulém roce získal zvláštní cenu Inovace roku 2018 v rámci 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku za Systém podpory nadání. Těšíme se na další spolupráci s NIDV.


  • Seminář „Příklady dobré praxe"   Iveta Němečková 18. 3. 2019   wtt_12.04.2019_pozvanka.pdf
Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Univerzitou Pasov a Jihočeskou hospodářskou komorou srdečně zvou na seminář, který se uskuteční v pátek 12. 4. 2019 od 10:00 hodin na Jihočeské hospodářské komoře v Českých Budějovicích. Kromě příkladů fungování znalostního a technologického transferu Kanceláře transferu technologií JU představí své zkušenosti i zástupci Biologického centra, Pasovské univerzity a Jihočeského vědecko-technického parku. Realizace semináře proběhne v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Účast je bezplatná, registrace na e-mailové adrese jctt@jcu.cz nejpozději do 8. 4. 2019.


  • Elektronické jednání vedení AIP ČR, z.s.   Pavel Švejda 16. 3. 2019
V pondělí 18.3.2019 bude dokončeno první plánované letošní elektronické jednání vedení AIP ČR, z.s. rozesláním zápisu z tohoto jednání. Děkuji členům vedení AIP ČR, z.s., kteří zaslali do 13.3.2019 svoje návrhy a doporučení k tomuto jednání. Dne 18.3.2019 rovněž rozešleme pokyny členům pracovních týmů "politika, výchova, regiony, transfer technologií".


  - Re: Elektronické jednání vedení AIP ČR, z.s.   Bohumil Brožek 18. 3. 2019
a) urychlit práce na přípravě " Dohody o součinnosti při rozvoji inovačního podnikání v podmínkách ČR ." s ČVUT . b)pokusit se vrátit zpět jednání " Inovace 2019 , Týden výzkumu , vývoje a inovací v ČR " do prostor senátu , případně jiné historické budovy v Praze .


  - Re: Elektronické jednání vedení AIP ČR, z.s.   Pavel Švejda 20. 3. 2019
Děkuji panu Bohumilu Brožkovi za vyjádření. Úvodní jednání s rektorem ČVUT Vojtěchem Petráčkem jsem uskutečnil 20.8.2018. V rámci jednotného působení ČVUT je akceptován přístup všech fakult a pracovišť ČVUT v Systému inovačního podnikání v ČR (SIP), dořešit je potřeba vztahy obou fakult, které jsou aktuálně dlouhodobě v SIP. Místo konání INOVACE 2019 v hotelu Belvedere Praha bylo 4.12.2018 potvrzeno po úspěšném průběhu úvodní části programu INOVACE 2018 v tomto hotelu.


  • Transfera.cz volila nové představenstvo   Iveta Němečková 15. 3. 2019
Dne 13. 3. 2019 proběhla volba představenstva národní platformy Transfera.cz. Do čela představenstva byla jednomyslně zvolena předsedkyně spolku Eva Janouškovcová z Centra transferu technologií Masarykovy univerzity. Ta Transferu vedla i v minulém funkčním období a na post předsedy spolku byla jedinou kandidátkou. V tajné volbě dále členové zvolili ze svého středu i dva místopředsedy, a to Martina Dudu z Technické univerzity Ostrava a Růženu Štemberkovou z Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity. Všichni členové představenstva se budou v činnosti pro spolek i nadále věnovat svým prioritním oblastem: • Martin Duda (VŠB-TUO) – dotační a národní politiky • Martin Fusek (IOCBTech) – odborné konzultace • Eva Janouškovcová (MUNI) – koordinace činnosti spolku i představenstva • Hana Kosová (UK) – zahraniční spolupráce • Petr Kubečka (VTP UP) – spolupráce univerzit a průmyslu • Ivo Stanček (ČVUT) – marketing spolku • Růžena Štemberková (KTT JU) – zahraniční spolupráce a dotační příležitosti (zejména přeshraniční spolupráce)


  • Smart Export Fórum 2019    Pavel Švejda 12. 3. 2019
Dne 19.6.2019 se uskuteční v Artemis Olympik hotelu Praha Smart Export Fórum 2019 v rámci projektu SmartExportHub. Fórum je prezentační – informační – kontaktní akce zaměřená na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce CEE a Latinské Ameriky. Informace jsou umístěny na www.smartexporthub.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz. Těším se na setkání s Vámi na SEF 2019.


  • Veletrh dotačních a inovačních příležitostí    Iveta Němečková 18. 2. 2019
Dne 6. března 2019 se uskuteční v prostorech českobudějovického hotelu Clarion akce s názvem Veletrh dotačních a inovačních příležitostí. Tato akce je inovativním pokračováním etablovaného Veletrhu dotačních příležitostí, který je v Českých Budějovicích každoročně organizovaný agenturou Czechinvest. Letošní ročník je doplněn o představení inovací ve vědě a výzkumu, a to v návaznosti na uskutečněný Jihočeský den vědy 2018. Více na https://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/955-veletrh-dotacnich-a-inovacnich-prilezitosti-pozvanka


  • XXIX. valná hromada SVTP ČR, z.s.   Pavel Švejda 7. 2. 2019
Včera, ve středu 6.2.2019 se v Praze uskutečnila XXIX. valná hromada Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. Informace o jejím průběhu a schválených závěrech budou umístěny na www.svtp.cz.Děkuji vystupujícím hostům - Tereze Šamanové ze sdružení CzechInno, Petru Kolářovi a Zdeňku Šťávovi z Agentury pro podnikání a inovace a Petru Porákovi z Ministerstva průmyslu a obchodu za kvalitní vystoupení v průběhu jednání a členům Společnosti za aktivní účast na jednání.


  • Správní rada Laboratoře ASCOC   Pavel Švejda 22. 1. 2019
Dnes, 22.1.2019, se uskutečnílo jednání Správní rady Laboratoře ASCOC, společného pracoviště AIP ČR, z.s. a Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Byly projednány a schváleny výsledky roku 2018 a plánované cíle a činnosti na rok 2019 a další období. Bylo odsouhlaseno zařazení Laboratoře ASCOC do Systému inovačního podnikání v ČR, do části Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích.


  • Skripta Úvod do problematiky duševního vlastnictví   Iveta Němečková 11. 1. 2019
Kancelář transferu technologií JU v Českých Budějovicích představuje nově vzniklá skripta s názvem Úvod do problematiky duševního vlastnictví, která byla vytvořena v rámci realizace projektu Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě, reg. č. CZ.02.2.269/0.0/0.0/16_014/0000628. Tato skripta jsou k dispozici ve formě online publikace. Více na: https://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/948-skripta-uvod-do-problematiky-dusevniho-vlastnictvi


  • PF 2019   Pavel Švejda 1. 1. 2019
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2019, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu Asociace inovačního podnikání ČR,z.s. INOVACE XXI. Zejména se těším na spolupráci při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (27. ročník), na Vaši účast na INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,3.-6.12.2019 (26. ročník) a na Vaše přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2019 (24. ročník). V tomto roce uplyne dne 23.6.2019 dvacet šest let od zahájení činnosti AIP ČR, z.s.


  • INOVACE 2018 - Týden výzkumu, vývoje a inovací   Pavel Švejda 14. 12. 2018
V minulém týdnu se uskutečníl 25.ročník INOVACE 2018, byly vyhlášeny výsledky 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018 a 8. ročníku projektu Vizionáři 2018. Informace o průběhu jednotlivých dnů (4.-7.12.2018) jsou umístěny na www.aipcr.cz spolu se závěrečnou zprávou. Děkuji členům a partnerům AIP ČR, z.s. a účastníkům jednotlivých částí programu INOVACE 2018 za aktivní účast a těším se na další spolupráci v roce 2019.


  • INOVACE 2018 - Týden výzkumu, vývoje a inovací   Pavel Švejda 6. 12. 2018
V těchto dnech probíhá 25. ročník INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (4.-7.12.2018). Upozorňuji, že budeme postupně umísťovat na www.aipcr.cz informace z průběhu jednotlivých dnů včetně prezentací přednášejících a fotogalerie z úvodního dne 4.12.2018 v hotelu Belvedere, Praha 7 (program je umístěn na http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2018/Inovace-2018-program-final.pdf?v=20181116. Letošní oceněné inovační produkty v rámci 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018 jsou umístěny na http://www.aipcr.cz/ocenene_produkty_cena_inovace_2018.asp a v Technologickém profilu ČR, část Inovační produkty na http://www.techprofil.cz/inovacni_produkty.asp.


  • INOVACE 2018 - Týden výzkumu, vývoje a inovací   Pavel Švejda 30. 11. 2018
V úterý 4.12.2018 bude zahájen a v pátek 7.12.2018 ukončen 25. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2018. Současně budou 4.12.2018 vyhlášeny výsledky 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018,letos počtvrté pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. V úterý 4.12.2018 budou vyhlášeny výsledky 8. ročníku projektu Vizionáři 2018. Věřím, že účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu to, co očekávají. Program je umístěn na www.aipcr.cz. Tuto akci pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a tuzemskými a zahraničními partnery. Využívá přitom svoje více než pětadvacetileté zkušenosti. Těším se na setkání s Vámi na INOVACE 2018. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2018.


  • KTT JU a ČESKÝ KAVIÁR   Iveta Němečková 20. 11. 2018
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity jako jediný český výrobce pravého černého kaviáru metodou, která neusmrcuje jesetery, podepíše licenční smlouvu se společností Cesky kaviar.cz s.r.o. Podpis smlouvy se uskuteční dne 23. listopadu 2018 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Společnost Cesky kaviar.cz s.r.o. se tak stane výhradním a exkluzivním prodejcem kosmetických produktů nové obchodní značky CZECH CAVIAR – ČESKÝ KAVIÁR. Vedení licenčního jednání od začátku do konce a poskytnutí licence zajistila Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity, která se přenosem výsledků vědy a výzkumu JU směrem k aplikační sféře dlouhodobě zabývá. Prozatím se bude kosmetika objevovat výhradně na stránkách e-shopu www.ceskykaviar.cz a www.czechcaviar.eu.


  • Inovační firma Zlínského kraje 2018   Pavel Švejda 18. 11. 2018
Dne 14.11.2018 byly v hotelu Baltaci ve Zlíně vyhlášeny výsledky 6. ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje. Byl jsem jedním z hodnotitelů 25 přihlášených inovačních firem, AIP ČR, z.s. byla jedním z partnerů soutěže, zúčastnil jsem se vyhlášení výsledků. Rovněž letošní ročník potvrdil, že ve Zlínském kraji působí kvalitní inovační firmy. Čtyři z nich přihlásily svoje inovační produkty do 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018. O tom, jak uspějí, budeme informováni při vyhlášení výsledků dne 4.12.2018 v hotelu Belvedere Praha.


  • Cena Inovace roku 2018 - 23. ročník   Pavel Švejda 30. 10. 2018
Upozorňuji na zítřejší uzávěrku (31.10.2018) 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018.V souladu s podmínkami a kritérii soutěže je potřeba nejpozději zítra odeslat elektronicky dokumentaci přihlášky na svejda@aipcr.cz a ve dvou vyhotoveních se zítřejším razítkem rovněž poštou. Předem děkuji za Vaše přihlášky a věřím, že budou kompletní a že je budeme moci zhodnotit v Komisi Inovace roku 2018.


  • INOVACE 2018 - Týden výzkumu, vývoje a inovací    Pavel Švejda 18. 10. 2018
V úterý 4.12.2018 bude v hotelu Belvedere Praha zahájen 25. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2018. Současně budou 4.12.2018 vyhlášeny výsledky 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018,letos počtvrté pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ve stejném termínu se uskuteční jednání orgánů AIP ČR, z.s., v závěru tohoto dne budou vyhlášeny výsledky 8. ročníku projektu Vizionáři 2018. Věřím,že účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají. Program je umístěn na www.aipcr.cz. Tuto akci pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a tuzemskými a zahraničními partnery. Využívá přitom svoje více než pětadvacetileté zkušenosti. Prosím zájemce o účast na INOVACE 2018, aby věnovali pozornost termínům přihlášek na sympoziální(26.11.)a výstavní (13.11.) část. Těším se na setkání s Vámi na INOVACE 2018. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2018.


  • Dvoustranná jednání 2019   Pavel Švejda 3. 10. 2018
AIP ČR, z.s. připravuje v souladu se schválenými dokumenty na jednání vedení dne 17.9.2018 - Hlavní úkoly na rok 2019, Kalendář na rok 2019 - dvoustranná jednání se svými členy na rok 2019.K dnešnímu dni byly návrhy zaslány 19 členům, včera bylo první jednání s Českou asociací rozvojových agentur uzavřeno v Brně při příležitosti 60. MSV (V. Gašpar, P. Švejda).Další dvoustranná jednání budou postupně uzavírána nejpozději do 31.1.2019.Na dnešní odpoledne je připraveno jednání s prorektorem UJAK v Praze Petrem Kolářem v sídle této vysoké školy.


  • Smart business festival SK 19.9.2018   Pavel Švejda 17. 9. 2018
Ve středu 19.9.2018 se V hotelu Bôrik v Bratislavě uskuteční SBF SK.Po slavnostním zahájení za účasti představitelů sdružení CzechInno, ministerstev a agentur Slovenské republiky a úvodní talk show k chytrému podnikání na Slovensku budou následovat čtyři programové bloky - investice do budoucnosti, lidé pro novou éru, zdroje 4.0 a futurologické poradenství.Dále se uskuteční B2B sekce s řadou setkání.V průběhu SBF SK bude představena expozice firem - výrobců smart produktů a poskytovatelů smart služeb. Věříme, že závěrečná recepce pro VIP hosty potvrdí úspěšný průběh SBF SK.Další informace na www.smartbusinessfestival.sk


  • Cena Inovace roku 2018 - 23. ročník   Pavel Švejda 30. 8. 2018
Včera, 29.8.2018, jsem odeslal členům Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s., členům a partnerům AIP ČR, z.s., členům SVTP ČR, z.s. a zástupcům jednotlivých vědeckotechnických parků v ČR základní informaci o 23. ročníku této soutěže: Vážená paní, vážený pane, dovolte mi informovat Vás o 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018. Soutěž vyhlašuje Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. od roku 1996. Za uplynulých 22 ročníků soutěže jsme uskutečnili 6693 konzultací, bylo předloženo 366 přihlášek a hodnoceno 289 inovačních produktů (výrobků, postupů, služeb). Bylo uděleno 46 ocenění Cena Inovace roku. Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech. Přihlášky mohou podávat malé, střední i velké firmy se sídlem v ČR. Věřím, že budete mít zájem zjistit, zda Váš inovační produkt splňuje nejvyšší požadavky, vyjádřené kritérii soutěže: - Technická úroveň - Původnost řešení - Postavení na trhu - Vliv na životní prostředí a přihlásíte ho do soutěže. Uzávěrka soutěže je 31.10.2018, možnost konzultace přihlášek do 17.10.2018 nebo podle dohody. Výsledky vyhlásíme 4.12.2018 v Hotelu Belvedere Praha. Brožuru Cena Inovace roku 2018 a přihlášku do soutěže včetně dalších informací naleznete na http://www.aipcr.cz/o_cene_inovace.asp. Těším se na Vaše přihlášky a předem Vám za ně děkuji. Přeji úspěšnou soutěž Pavel Švejda


  • Zářijové akce KTT JU   Iveta Němečková 28. 8. 2018
Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou zvou na dvojici zářijových seminářů. První seminář s názvem "Ochrana duševního vlastnictví, komercializace a novinky v ochranných známkách" se uskuteční v úterý 25. 9. od 10:00 hod. na Jihočeské hospodářské komoře. Pozvánka na: http://www.jctt.cz/images/novinky/1805_WTT_form%C3%A1t_-_ODV_KTT_CZ_FIN.pdf O den později, ve středu 26. 9. od 10:00 hod., proběhne workshop určený primárně pro zástupce firem, kteří se chtějí dozvědět více o konkrétním tématu a setkat se s profesionály z univerzitního prostředí. Tématem bude "Využití specifických software v praxi“. Pozvánka na: http://www.jctt.cz/images/novinky/WTT_-_JHK_-SOFTWARE_-_pozv%C3%A1nka.pdf Účast je bezplatná, registrace na workshopy je možná na e-mailové adrese jctt@jcu.cz do 21. 9. 2018. Realizace prvního semináře proběhne v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Realizace druhého semináře proběhne v rámci projektu Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628.


  • Smart business festival SK 19.9.2018   Pavel Švejda 21. 8. 2018
V hotelu Bôrik v Bratislavě se ve středu 19. 9. 2018 uskuteční SBF SK.Po slavnostním zahájení za účasti představitelů sdružení CzechInno, ministerstev a agentur Slovenské republiky a úvodní talk show k chytrému podnikání na Slovensku budou následovat čtyři programové bloky - investice do budoucnosti, lidé pro novou éru, zdroje 4.0 a služby pro budoucnost.Dále se uskuteční B2B sekce s řadou setkání.Po dobu SBF SK bude představena expozice firem - výrobců smart produktů a poskytovatelů smart služeb. Věříme, že závěrečná recepce pro VIP hosty potvrdí úspěšný průběh SBF SK.Další informace na www.smartbusinessfestival.sk


  • Dvacet osm let SVTP ČR, z.s.   Pavel Švejda 24. 7. 2018
V pátek 27. 7. 2018, uplyne 28 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. Po celou uvedenou dobu se věnuji problematice VTP v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a plnění jejich základních funkcí v tuzemsku a v rámci mezinárodní spolupráce. Informace o činnosti SVTP ČR, z.s. jsou umístěny na www.svtp.cz. Mezi nejdůležitější informace patří údaje umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. V této části jsou například uvedeny údaje o 16 akreditovaných VTP v rámci probíhající aktuální 14. etapy akreditace VTP v ČR a o 33 dalších provozovaných VTP.V tomto katalogu naleznete u všech akreditovaných VTP například informace o inovačních firmách, ostatních firmách a institucích v nich umístěných a informace o jejich mezinárodní spolupráci. U ostatních provozovaných VTP nemusejí být tyto informace úplné. Významným aktuálním řešeným projektem SVTP ČR, z.s. je udržitelnost projektu SPINNET v rámci OP VK do 08/2019.Informace jsou umístěny na uvedené webové stránce.Připravujeme nové projekty. Pavel Švejda, prezident SVTP ČR, z.s.


  • Příjemné léto 2018   Pavel Švejda 27. 6. 2018
Vážení, dovolte mi, abych poděkoval za dosavadní spolupráci všem tuzemským a zahraničním členům a partnerům Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a všem popřál příjemné léto 2018. Těším se na další setkání a projektové aktivity s Vámi v rámci Systému inovačního podnikání v ČR.V sobotu 23.6.2018 vstoupila naše Asociace do 26. roku své činnosti. Pavel Švejda


  • Dvacet pět let AIP ČR, z.s.   Pavel Švejda 25. 6. 2018
Dne 23.6.2018 uplynulo 25 let od zahájení činnosti Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. Po celé toto období plní funkci nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transfer technologií a vědeckotechnických parků. Ve svém článku "Dvacet pět let Asociace inovačního podnikání ČR" na str. 2-3 letošního druhého čísla časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (XXVI. ročník, 108. číslo) jsem zhodnotil uplynulých 25 let a uvedl jsem úkoly do dalšího období. Dovolte mi, abych poděkoval tuzemským a zahraničním členům a partnerům za dosavadní spolupráci. Těším se na naši další spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR.


  • Jihočesko-Dolnobavorský transferový kongres   Iveta Němečková 19. 6. 2018   flyer_transferkongress_ansicht.pdf
V termínu 19. – 20. 9. 2018 pořádá Pasovská univerzita ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Průmyslovou a obchodní komorou Dolního Bavorska 2. Jihočesko-Dolnobavorský transferový kongres. Tento kongres je pořádaný v návaznosti na již proběhlou konferenci Znalostní a technologický transfer – Inovační region Jižní Čechy -Dolní Bavorsko, která se konala v květnu roku 2017 v Českých Budějovicích. Obě akce jsou výstupem v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska, podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Hlavním mottem tohoto kongresu je: „Transfer na druhou – dialogem k inovaci“ a účastníci se budou moci zúčastnit celkem osmi panelových diskuzí s vědeckými zástupci obou univerzit. Bližší informace jsou uvedeny na: www.uni-passau.de/cz/transferkongress2018


  • Festival exportu CZ 2018   Pavel Švejda 9. 6. 2018
Dnes, 9.6.2018, jsem rozeslal aktuální informace o letošním 6. Festivalu exportu CZ (21.6.2018 v Praze) členům vedení AIP ČR, z.s., zástupcům AIP ČR, z.s. v krajích ČR, členům výboru SVTP ČR, z.s. a ředitelům, případně zástupcům VTP v ČR (v ČR aktuálně působí 16 akreditovaných VTP). Věřím, že využijete zaslané informace a že se opět setkáme na této významné akci v pražském hotelu Olympik Artemis .


  • Porada ředitelů VTP   Pavel Švejda 9. 6. 2018
Ve čtvrtek dne 7.6.2018 se uskutečnila ve Vědeckotechnickém parku v Brně v pořadí 29.porada ředitelů vědeckotechnických parků. Těší mne, že jsem se od roku 1990 zúčastnil dosud všech těchto porad a proto děkuji Michalu Burianovi, řediteli VTP Brno, a.s. za vytvoření kvalitních podmínek pro všechny části porady. Informace o průběhu a závěrech tohoto jednání jsou umístěny na www.svtp.cz


  • GDPR v podmínkách AIP ČR, z.s.   Pavel Švejda 23. 5. 2018
Od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EK k ochraně osobních údajů. V podmínkách AIP ČR, z.s. (zahájila svoji činnost 23. 6. 1993) se jedná o opatření v rámci těchto činností: - Kontakty AIP ČR, z.s.(odstranit tel., fax a mail představitelů Asociace) - Seznam pracovníků (odstranit tel., mail) - Členové AIP ČR, z.s. (odstranit mailové adresy) - Časopis Inovační podnikání a transfer technologií (uveřejňovat pouze jména autorů) - Soutěž o Cenu Inovace roku 2018 (vyžadovat od přihlašovatelů – uzávěrka 31. 10. 2018 – souhlas s uveřejněním osobních údajů) - Technologický profil ČR – databáze (od roku 1998 není komerčně využívána, veřejně přístupné informace, dostupné na jiných portálech)


  • FOR INDUSTRY 2018   Pavel Švejda 14. 5. 2018
Ve dnech 15.-18.5. se uskuteční na výstavišti v Letňanech veletrh FOR INDUSTRY 2018. Odpolední části programu zítřejšího úvodního dne se zúčastní studenti předmětu Základy inovačního podnikání Stavební fakulty ČVUT v Praze. Účast na tomto veletrhu napomůže studentům k hlubšímu pochopení inovačního procesu a k seznámení s praktickými výsledky v oblasti VaVaI.


  • Zasedání představenstva Transfera.cz   Iveta Němečková 25. 4. 2018
Dne 23. 4. 2018 se v prostorách podnikatelského inkubátoru InQbay, Opletalova 22, Praha 1 uskutečnilo další zasedání spolku Transfera.cz. Členové projednali aktuální stav databáze projektů členů spolku, účast na Invent Aréna v Třinci, spolupráci s agenturou CzechInvest a TA ČR, přípravu 6. národní transferové konference v Plzni, vzdělávací aktivity spolku, nabídku spolupráce s platformou Keiretsu Forum, účast transferových pracovišť na konferenci ITTN v Izraeli, zahraniční spolupráci, členství ve spolku a finanční otázky. Za AIP ČR, z.s. jsem vybraným účastníkům předala časopis ip tt 1/2018 (s tím, že v roce 2018 bude Transfera.cz uveřejňovat své informace ve stejném rozsahu, jako v minulém období) a brožuru Cena Inovace roku 2018.


  - Re: Zasedání představenstva Transfera.cz   Pavel Švejda 27. 4. 2018
Děkuji za uveřejnění těchto informací a těším se na další spolupráci v oblasti transferu technologií s členy Transfery. Chtěl bych připomenout, že se před cca 25 lety stala Společnost pro podporu transferu technologií jedním ze tří zakládajících členů AIP ČR, z.s. Dne 23.6.2018 uplyne 25 let od zahájení činnosti AIP ČR, z.s.


  • Seminář KTT Jihočeské univerzity 26.4.2018   Iveta Němečková 9. 4. 2018   pozv_nka_semin___n_mecko_ef_26_4_2018.pdf
Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU a Univerzitou Passau pořádají seminář „Využití manažerských her ke vzdělávání zaměstnanců", který se uskuteční dne 26. 4. 2018 v německém Grainetu. Realizace semináře proběhne v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.


  • Festival exportu CZ 2018   Pavel Švejda 23. 3. 2018
Dne 21.6.2018 se uskuteční v hotelu Olympik Artemis Praha 6.ročník FESTIVALU EXPORTU CZ 2018. Festival je prezentační – informační – kontaktní akce zaměřená na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce. Informace jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz. Těším se na setkání s Vámi na FEX 2018.


  - Re: Festival exportu CZ 2018   Pavel Švejda 27. 3. 2018
Prezident České republiky Miloš Zeman potvrdil svoji záštitu nad Festivalem exportu CZ 2018.


  • Jihočeský den vědy   Iveta Němečková 22. 3. 2018   program.pdf
Kancelář transferu technologií srdečně zve na Jihočeský den vědy, který se uskuteční dne 18. 4. 2018 v pavilonu T1 a T2 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Jihočeský den vědy je první ročník jedinečné akce, která přináší široké laické i odborné veřejnosti novinky a zajímavosti týkající se vědy, výzkumu a inovací v Jihočeském regionu. Více informací a registrace na www.jihoceskydenvedy.cz.


  • Přednáška europoslance Pavla Svobody   Iveta Němečková 23. 2. 2018   pozv_nka.pdf
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích srdečně zve na přednášku europoslance Pavla Svobody na téma „Průvodce rozzlobeného občana po Evropské unii“, která se koná v termínu 5. 4. 2018 v zasedací místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku. Přednáška účastníkům nabídne pohled do jednotlivých evropských institucí se zaměřením na Evropský parlament. Účast je bezplatná a není potřeba se registrovat.


  • Brožura Cena Inovace roku 2018   Pavel Švejda 14. 2. 2018
V únoru 2018 vydala AIP ČR, z.s. brožuru Cena Inovace roku 2018 (23. ročník), v níž jsou uvedeny základní informace o AIP ČR, z.s., podmínky účasti a hodnotící kritéria soutěže, termíny pro rok 2018, složení hodnotící komise. Tato soutěž se v letošním roce koná opět pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. V brožuře je uveden seznam 35 členů Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. k 15. 1. 2018. Tradičně jsou v části Nositelé ceny uvedeny inovační produkty, které získaly od roku 1996 do roku 2016 Cenu Inovace roku, za rok 2017 jsou uvedena obě hlavní ocenění – Cena Inovace roku, Čestné uznání. Brožura je umístěna na www.aipcr.cz.


  • XXVIII. valná hromada SVTP ČR, z.s.    Pavel Švejda 7. 2. 2018
Dnes, ve středu 7.2.2018 se v Praze uskutečnila XXVIII. valná hromada Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. Informace o jejím průběhu a schválených závěrech budou umístěny na www.svtp.cz.Děkuji hostům - Davidu Kratochvílovi ze sdružení CzechInno, Zdeňku Šťávovi z Agentury pro podnikání a inovace a Petru Porákovi z Ministerstva průmyslu a obchodu za kvalitní vystoupení v průběhu jednání a členům Společnosti za aktivní účast na jednání.


  • Setkání k přeshraniční spolupráci   Iveta Němečková 6. 2. 2018
Ve dnech 22. - 23. 1. 2018 se v Bruselu uskutečnilo setkání k přeshraniční spolupráci v Evropě regionů. Jednalo se o program pro zástupce politických aktérů, vysokých škol a zástupce spolků. Jihočeskou univerzitu reprezentovala vedoucí Kanceláře transferu technologií Růžena Štemberková. Více na http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/857-setkani-k-preshranicni-spolupraci-v-bruselu


  • Úspěšné závěrečné oponentury    Pavel Švejda 26. 1. 2018
Dne 25.1.2018 se uskutečnily v kanceláři AIP ČR, z.s. č.336 na Novotného lávce 5, Praha 1 tři úspěšné závěrečné oponentury projektů v rámci programu EUPRO II - postupně projekty LE 15O28, LE 15014 a LE 15013. Řešitelé těchto projektů, oponenti a členové oponentních rad potvrdili vysokou odbornou úroveň řešených projektů a dosažených výsledků v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Jedná se o dlouhodobou spolupráci, zahájenou například v podmínkách Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. v roce 1990 a Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. v roce 1993. Tyto aktivity napomáhají dále zkvalitňovat Systém inovačního podnikání v ČR. Informace o výsledcích uvedených projektů budeme postupně uveřejňovat v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií.


  • Seminář „Péče o seniory a dlouhodobě nemocné"   Iveta Němečková 12. 1. 2018   pozv_nka_semin___n_mecko_zsf_cz_fin_bez_log.pdf
Ve středu 7. 2. 2018 se v německém Grainetu uskuteční seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" pořádaný Kanceláří transferu technologií JU ve spolupráci s jejími partnery. Tento seminář navazuje na již uskutečněný a velmi úspěšný seminář, který se konal v listopadu minulého roku na Jihočeské univerzitě. Více na: http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/855-pozvanka-na-seminar-pece-o-seniory-a-dlouhodobe-nemocne-v-nemecku


  • PF 2018   Pavel Švejda 2. 1. 2018
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2018, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu Asociace inovačního podnikání ČR,z.s. INOVACE XXI. Zejména se těším na spolupráci při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (26. ročník), na Vaši účast na INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,4.-7.12.2018 (25. ročník) a na Vaše přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2018 (23. ročník). V tomto roce uplyne dne 23.6.2018 dvacet pět let od zahájení činnosti AIP ČR, z.s.


  • Prezentace JU - Kanceláře TT v Hong Kongu   Iveta Němečková 12. 12. 2017
Sedmý ročník BIP Asia Forum se konal na začátku prosince 2017, diskutovalo se o nejnovějším vývoji v oblasti duševního vlastnictví a o možnostech podnikové spolupráce. Česká republika byla zastoupena vedoucím Oddělení Kanceláře Úřadu průmyslového vlastnictví J. Dvornákem a vedoucí Kanceláře TT JU R. Štemberkovou. Více na: http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/847-prezentace-jihoceske-univerzity-kancelare-transferu-technologii-hong-kong


  • INOVACE 2017 skončila   Pavel Švejda 11. 12. 2017
V pátek 8. 12. 2017 skončil 24. ročník INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. V souladu s programem se uskutečnily třídenní sympozium a čtyřdenní výstavní část, byly vyhlášeny výsledky 7. ročníku projektu Vizionáři 2017 a 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017. Informace o průběhu a závěrech jednotlivých programových částí jsou postupně umísťovány na www.aipcr.cz, www.een.cz a www.czechinno.cz. Souhrnné hodnocení bude uveřejněno do 19. 12. 2017. Následující 25. ročník INOVACE 2018 se uskuteční v termínu 4. - 7. 12. 2018.


  • Cena Inovace roku 2017 - vyhlášení výsledků    Pavel Švejda 6. 12. 2017
Včera, 5.12.2017, byly v jednacím sále Senátu PČR vyhlášeny výsledky 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017. Blahopřeji letošním oceněným, kteří získali šest Čestných uznání a jednu Cenu Inovace roku 2017. Podrobné informace jsou umístěny na www.aipcr.cz


  • Prodej licence na užitný vzor   Iveta Němečková 4. 12. 2017
Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity zaznamenala další úspěch v komercializaci svých výsledků vědy a výzkumu. Tentokráte se jedná o prodej licence na UV.26543 „Ovocná pomazánka, marmeláda nebo džem“ ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Jedná se o prodej licence v oboru potravinářství. Původce tohoto užitného vzoru je dlouholetý zkušený vědec, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti z komerční sféry. Licenční smlouva k tomuto užitnému vzoru byla podepsána dne 30. 11. 2017 s firmou Džemy Vališ, zastoupenou paní Martinou Vališovou, a za účasti vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, RNDr. Růženy Štemberkové. Součástí prodeje této licence bylo i poskytnutí používání ochranné známky JU, které bude využíváno na produkty týkající se této Licenční smlouvy. Zároveň Kancelář transferu technologií předala firmě Vališ i kontakty na odběratele, kteří projevili zájem o tyto džemy. Více na: http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/845-prodej-licence-na-uzitny-vzor


  • Seminář Péče o seniory a dlouhodobě nemocné   Iveta Němečková 10. 11. 2017
Dne 2. 11. 2017 se uskutečnil v budově Rektorátu Jihočeské univerzity seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" pořádaný Kanceláří transferu technologií ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou. V rámci semináře byly prezentovány poznatky a zkušenosti z této oblasti ze strany fakulty na zástupce aplikační sféry, konkrétně Domovy důchodců. Více na: http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/838-seminar-pece-o-seniory-a-dlouhodobe-nemocne


  • INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 1. 11. 2017
V úterý 5.12.2017 bude zahájen a v pátek 8.12.2017 ukončen 24. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2017. Současně budou 5.12.2017 vyhlášeny výsledky 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017,letos potřetí pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ve čtvrtek 7.12.2017 budou vyhlášeny výsledky 7. ročníku projektu Vizionáři 2017. Věřím, že tuzemští a zahraniční účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají. Program je umístěn na www.aipcr.cz. Tuto akci pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a tuzemskými a zahraničními partnery. Využívá přitom svoje více než čtyřiadvacetileté zkušenosti. Prosím zájemce o účast na INOVACE 2017, aby věnovali pozornost termínům přihlášek na sympoziální(30.11.)a výstavní (13.11.) část. Těším se na setkání s Vámi na INOVACE 2017. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2017.


  • OpenInnovations 2017   Pavel Švejda 17. 10. 2017
Ve dnech 16.-18.10.2017 se zúčastňuje SVTP ČR (projekt LE15014 OKO SVTP ČR)a AIP ČR, z.s. OpenInnovations 2017 v Technoparku Skolkovo v rámci projektu "Inovace a nanotechnologie České republiky". Informace z Fóra uveřejníme v ip tt 4/2017.


  • Seminář Péče o seniory a dlouhodobě nemocné   Iveta Němečková 6. 10. 2017   pozv_nka_semin___zsf_cz.pdf
Ve čtvrtek 2. 11. 2017 pořádá Kancelář transferu technologií JU se svými partnery seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné - nové poznatky a zkušenosti". Cílem setkání bude představení vybraných témat z hlediska výzkumu a vývoje, jejichž využití by mohlo být zajímavé pro firemní i státní sektor, zprostředkování nabídky služeb pro firmy a státní organizace, zjištění potřeb firem za účelem rozvoje aplikovaného výzkumu a zlepšení spolupráce mezi akademickou, aplikační a státní sférou. Více viz příloha.


  • Diskusní fórum Galerie inovací   Pavel Švejda 28. 9. 2017
Včera, 27.9.2017, uplynulo 11 let od zahájení tohoto diskusního fóra na www.aipcr.cz. Za toto období se v něm objevila řada informací, které naplňují jeho hlavní cíl - vytvářet a být nástrojem Galerie inovací. Stejně jako před 11 lety i nyní předem děkuji za Vaše další informace, dotazy, připomínky a názory.


  • Dvoustranná jednání na rok 2018   Pavel Švejda 27. 9. 2017
Vedení AIP ČR, z.s. dne 18.9.2017 schválilo hlavní úkoly na rok 2018, kalendář na rok 2018 a program dvoustranných jednání se členy AIP ČR, z.s. na rok 2018. Tato jednání se uskuteční v období 2.10.2017 - 31.1.2018. Se zahraničním členem RINKCE/RF se dvoustranná jednání neuskutečňují, jednotlivé úkoly projednávám s generálním ředitelem RINKCR Genadijem Bachturinem a jeho spolupracovníky. Poslední jednání se konalo při příležitosti mezinárodní konference v ICSTI v Moskvě dne 21.9.2017.


  • Workshop Inovační potenciál ČR   Iveta Němečková 23. 8. 2017
V úterý 5. 9. 2017 se uskuteční v Praze workshop „Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer technologií“. Workshop se koná v rámci projektu LE 15014 OKO SVTP ČR a je zaměřen na úkoly vědeckotechnických parků v inovační infrastruktuře ČR, projekty SPINNET a OKO SVTP ČR, dosavadní zkušenosti a výzvy OP PIK – Služby infrastruktury, mezinárodní spolupráci České republiky a Svobodného státu Bavorsko (INTERREG V A), transfer technologií a praxe v českém prostředí a na zkušenosti vybraných akreditovaných VTP v ČR s mezinárodní spoluprací na úrovni VTP a inovačních firem v nich umístěných. Program workshopu je umístěn na www.aipcr.cz.


  - Re: Workshop Inovační potenciál ČR   Pavel Švejda 24. 8. 2017
Děkuji za umístění této informace do Diskusního fóra AIP ČR, z.s. a těším se na setkání se zájemci o problematiku VTP v ČR za účasti představitelů a zástupců připravovaných a provozovaných VTP včetně akreditovaných VTP na tomto workshopu. Věřím, že dojde k výměně tuzemských a zahraničních informací a zkušeností a že budou všichni účastníci workshopu spokojeni.


  • Dvacet sedm let SVTP ČR, z.s.   Pavel Švejda 27. 7. 2017
Dnes, 27. 7. 2017, uplynulo 27 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. Po celou uvedenou dobu se věnuji problematice VTP v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a plnění jejich základních funkcí v tuzemsku a v rámci mezinárodní spolupráce. Informace o činnosti SVTP ČR, z.s. jsou umístěny na www.svtp.cz. Mezi nejdůležitější informace patří údaje umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s.. V této části jsou například uvedeny údaje o 20 akreditovaných VTP v rámci probíhající aktuální 13. etapy akreditace VTP v ČR a o 28 dalších provozovaných VTP, z toho jeden ze SR. V tomto katalogu naleznete u všech akreditovaných VTP například informace o inovačních firmách, ostatních firmách a institucích v nich umístěných, nově informace o jejich mezinárodní spolupráci. U ostatních provozovaných VTP nemusejí být tyto informace úplné. Významným aktuálním řešeným projektem SVTP ČR, z.s. je projekt LE 15014 v rámci programu EUPRO II, zajišťujeme udržitelnost projektu SPINNET v rámci OP VK do 08/2019.Informace o těchto projektech, jsou umístěny na uvedené webové stránce.Připravujeme nové projekty. Pavel Švejda, prezident SVTP ČR, z.s.


  • Mezinárodní soutěž inovací   Pavel Švejda 21. 7. 2017
Mezinárodní soutěž inovací - Quality Innovation Award se uskutečňuje od roku 2007. Čtvrtým rokem mají možnost změřit svoje síly se zahraniční konkurencí i čeští inovátoři díky České společnosti pro jakost a její spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. Termín odevzdání přihlášek je do konce září 2017. Více informací naleznete na webu soutěže http://qualityinnovation.org a webu České společnosti pro jakost http://csq.cz/mezinarodni-soutez-inovaci/ nebo na kopetzka@csq.cz


  • Projekt Jihočeské univerzity   Iveta Němečková 30. 6. 2017
Jedná se o spolupráci pracovníků Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity se zástupci města Třeboně v rámci vybudování třístupňového bydlení pro seniory s navázanou infrastrukturou včetně zajištění lékařského a dalšího personálu. Více na http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/809-odbornici-ze-zsf-ju-budou-odbornymi-poradci-pri-vzniku-seniorskeho-bydleni-v-treboni).


  • Příjemné léto 2017   Pavel Švejda 28. 6. 2017
Vážení, dovolte mi, abych poděkoval za dosavadní spolupráci všem tuzemským a zahraničním členům a partnerům Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a všem popřál příjemné léto 2017. Těším se na další setkání a projektové aktivity s Vámi v rámci Systému inovačního podnikání v ČR.V pátek 23.6.2017 vstoupila naše Asociace do 25. roku své činnosti. Pavel Švejda


  • Porada ředitelů VTP    Pavel Švejda  11. 6. 2017
Ve dnech 8.-9.6.2017 se uskutečnila ve Vědeckotechnickém parku v Plzni v pořadí 28.porada ředitelů vědeckotechnických parků. Těší mne, že jsem se od roku 1990 zúčastnil dosud všech těchto porad a proto děkuji VTP Plzeň, a.s. za vytvoření kvalitních podmínek pro všechny části porady. Informace o průběhu a závěrech tohoto jednání jsou umístěny na www.svtp.cz


  • Setkání firem se zástupci Jihočeské univerzity   Iveta Němečková 2. 6. 2017   pozv_nka_passau.pdf
Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se v Pasově uskuteční setkání zástupců Jihočeské univerzity (konkrétně Fakulty rybářství a ochrany vod) se zástupci aplikační sféry v rámci představení technologií a služeb fakulty. Toto setkání připravuje Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií ve spolupráci s Agrární komorou, Jihočeskou hospodářskou komorou, IHK Niederbayern a Univerzitou Pasov. Zvaní jsou zástupci aplikační sféry, kteří mají o seznámení s technologiemi a službami zájem, účast je zdarma, je však potřeba se dopředu přihlásit vzhledem k omezené kapacitě. V příloze přikládáme pozvánku, více na: http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/804-pozvanka-setkani-firem-se-zastupci-jihoceske-univerzity-v-pasove


  • Festival exportu CZ 2017   Pavel Švejda 23. 5. 2017
Dnes, 23.5.2017, jsem rozeslal VIP vstupenku na letošní 5. Festival exportu CZ (14.-15.6.2017 v Praze) členům vedení AIP ČR, z.s., zástupcům AIP ČR, z.s. v krajích ČR, členům výboru SVTP ČR, z.s. a ředitelům, případně zástupcům VTP v ČR (v ČR aktuálně působí 20 akreditovaných VTP). Věřím, že využijete tuto vstupenku a že se opět setkáme v Křižíkových pavilonech Výstaviště Holešovice.


  • Festival exportu CZ 2017   Pavel Švejda 28. 4. 2017
Ode dneška za cca 6 týdnů se ve dnech 14.-15.6.2017 uskuteční v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha Holešovice pátý FESTIVAL EXPORTU CZ 2017.Festival je prezentační – informační – kontaktní akce zaměřená na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce. Uskutečňuje se pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana.Těším se na setkání s Vámi na této významné akci. Informace jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz.


  • Brožura Cena Inovace roku 2017   Pavel Švejda 8. 4. 2017
Na začátku roku 2017 vydala AIP ČR, z.s. brožuru Cena Inovace roku 2017 (22. ročník), v níž jsou uvedeny základní informace o AIP ČR, z.s., podmínky účasti a hodnotící kritéria soutěže, termíny pro rok 2017, složení hodnotící komise. Tato soutěž se v letošním roce koná opět pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. V brožuře je uveden seznam 35 členů Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. k 16. 1. 2017. Tradičně jsou v části Nositelé ceny uvedeny inovační produkty, které získaly od roku 1996 do roku 2015 Cenu Inovace roku, za rok 2016 jsou uvedena všechna ocenění – Cena Inovace roku, Čestné uznání, Účast v soutěži. Brožura je umístěna na www.aipcr.cz, pro zájemce z řad inovačních firem je k dispozici v tištěné formě v sekretariátu AIP ČR, z.s.


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů   Iveta Němečková 13. 3. 2017
Ve středu 26.4.2017 se v Brně v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2017 uskuteční tradiční seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Letošní 16. ročník s podtitulem Kybernetická revoluce.cz bude od 10 do 14 hodin v sále 102 Administrativní budovy, Veletrhy Brno, a.s. Poté bude fakultativní možnost návštěvy provozu ABB Česká republika s ukázkou využití prvků Průmyslu 4.0 ve výrobním provozu. Seminář pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. spolu s Českou asociací rozvojových agentur a sdružením CzechInno jako pátou (ze šesti) regionální akci v projektu Kybernetická revoluce.cz - Průmysl 4.0. Předběžný program je umístěn na 2. straně obálky časopisu ip tt (http://www.aipcr.cz/pdf/iptt_casopis/iptt_1_2017_web.pdf). Více informací o projektu je na www.kybernetickarevoluce.cz. Těšíme se na Vaši aktivní účast a na setkání s Vámi.


  - Re: Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 13. 3. 2017
Uvedené regionální setkání navazuje na dosud úspěšné akce v Plzni (24.1.2017) a Hradci Králové (14.2.2017)a přípravované akce v Českých Budějovicích (30.3.2017),Olomouci (6.4.2017)a Ostravě(17.5.2017).Jedná se o kvalitní spolupráci sružení CzechInno s Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. a Společností vědeckotechnických parků ČR, z.s.


  • Festival exportu CZ 2017   Pavel Švejda 1. 3. 2017
Ve dnech 14.-15.6.2017 se uskuteční v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha Holešovice 5. ročník FESTIVALU EXPORTU CZ 2017.Festival je prezentační – informační – kontaktní akce zaměřená na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce. Informace jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz.


  • XXVII. valná hromada SVTP ČR, z.s.   Pavel Švejda 13. 2. 2017
Ve středu 8.2.2017 se v Praze uskutečnila XXVII. valná hromada Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. Informace o jejím průběhu a schválených závěrech jsou umístěny na www.svtp.cz.Děkuji oběma hostům - Kateřině Horákové z Agentury pro podnikání a inovace a Petru Porákovi z Ministerstva průmyslu a obchodu za kvalitní vystoupení v průběhu jednání.


  • Semínáře Úřadu průmyslového vlastnictví   Pavel Švejda 30. 1. 2017   program_semin__e_21022017.pdf
Dovolte mi informovat o programech dvou seminářů k problematice PCT, které pořádá Úřad průmyslového vlastnictví v příštím měsíci.První se uskuteční 21.2.2017 a jeho program je v příloze, druhý se uskuteční 28.2.2017 a jeho program (PCT s využitím ePCT) si múžete vyžádet u paní Evy Křovákové - ekrovakova@upv.cz Věřím, že problematika průmyslově právní ochrany Vás nejenom zaujme, ale že je rovněž potřebná ve Vaší praktické činnosti. Těším se na setkání s Vámi na těchto seminářích a přeji hezký den


  • Nový systém činnosti pracovních týmů AIP ČR, z.s.   Pavel Švejda 15. 1. 2017
Orgány AIP ČR, z.s schválily na svém jednání 9.12.2016 nový systém činnosti pracovních týmů AIP ČR, z.s.„politika, výchova, regiony, transfer technologií“ od roku 2017. K datům jednání pracovních jednání dle části G Kalendáře na rok 2017 – 20.3., 19.6., 18.9. 2017- rozesílat mailové informace (jednání budou probíhat elektronicky) – k předkládání návrhů používat toto Diskusní fórum. Těším se na Vaše návrhy, nejen od členů pracovních týmů AIP ČR, z.s.


  • PF 2017   Pavel Švejda 1. 1. 2017
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2017, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu Asociace inovačního podnikání ČR,z.s. INOVACE XXI. Zejména se těším na spolupráci při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (25. ročník), na Vaši účast na INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,5.-8.12.2017 (24. ročník) a na Vaše přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2017 (22. ročník,opět pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana). Pavel Švejda


  • INOVACE 2016 skončila   Pavel Švejda 14. 12. 2016
V pátek 9. 12. 2016 skončil 23. ročník INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. V souladu s programem se uskutečnily třídenní sympozium a čtyřdenní výstavní část, byly vyhlášeny výsledky 6. ročníku projektu Vizionáři 2016 a 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016. Informace o průběhu a závěrech jednotlivých programových částí jsou postupně umísťovány na www.aipcr.cz, www.een.cz a www.czechinno.cz. Souhrnné hodnocení bude uveřejněno do 20. 12. 2016. Následující 24. ročník INOVACE 2017 se uskuteční v termínu 5. - 8. 12. 2017.


  • INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 6. 11. 2016
V úterý 6.12.2016 bude zahájen a v pátek 9.12.2016 ukončen 23. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2016. Současně budou 9.12.2016 vyhlášeny výsledky 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016,letos podruhé pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ve čtvrtek 8.12.2016 budou vyhlášeny výsledky 6. ročníku projektu Vizionáři 2016. Věřím, že tuzemští a zahraniční účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají. Program je umístěn na www.aipcr.cz. Tuto akci pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a tuzemskými a zahraničními partnery. Využívá přitom svoje více než třiadvacetileté zkušenosti. Prosím zájemce o účast na INOVACE 2016, aby věnovali pozornost termínům přihlášek na sympoziální(30.11.)a výstavní (14.11.) část. Těším se na setkání s Vámi na INOVACE 2016. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2016.


  • Skončil SBF 2016   Pavel Švejda 28. 10. 2016
Ve dnech 26. -27. 10. 2016 se uskutečnil v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha – Holešovice druhý Smart Business Festival (SBF 2016), festivalová akce na podporu inovativních přístupů k podnikání, pořádaný sdružením CzechInno. V rámci mého slavnostního ukončení SBF 2016 jsem uvedl: Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, jeden z mediálních partnerů SBF, uvedl ve svém letošním druhém čísle článek ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka „Průmysl 4.0 je šancí pro naši budoucnost, od třetího čísla zavedl rubriku Kybernetická revoluce, vše na podporu cílů SBF. Úvodním tématem nové rubriky byl článek „Kybernetická revoluce v praxi expanduje do regionů ČR. Při hodnocení programu SBF 2016 jsem uvedl, že obsah odborných sekcí úvodního dne – úspory materiálových zdrojů, řešení pro vaši firmu, marketing, poradenství a logistika a jednotlivých panelů druhého dne – technologie budoucnosti, investice do budoucnosti, lidé pro novou éru, obchodní modely, právo a společnost nové éry tvoří základ procesů aktuální průmyslové revoluce. Poděkoval jsem všem odborným a mediálním partnerům SBF 2016, osobně kvalitní moderátorce obou dnů SBF 2016 Daniele Písařovicové. Regionální setkání se uskuteční ve vybraných místech ČR, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s aktivní účastí vědeckotechnických parků. Úvodní setkání v Plzni 24. 1. 2017 v prostředí BIC Plzeň. Místa a termíny dalších regionálních setkání projedná a schválí výbor Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. dne 13. 12. 2016 v součinnosti se sdružením CzechInno.


  • Konzultace Cena Inovace roku 2016   Pavel Švejda 17. 10. 2016
V těchto dnech probíhají konzultace přihlášek v rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016. V rámci konzultací je upřesňována přihlášková dokumentace, ve které přihlašovatel dokládá plnění čtyř kritérií soutěže. Tato kritéria jsou umístěna spolu s pokyny na www.aipcr.cz, jsou uveřejňovány v jednotlivých číslech časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, aktuálně v čísle 3/2016. V souladu s podmínkami soutěže budou konzultace možné až do termínu uzávěrky 21. ročníku soutěže - 31.10.2016. Doporučuji však dřívější termín, aby bylo časově možné případně doplnit přihláškovou dokumentaci inovačního produktu. Výsledky letošního ročníku budou vyhlášeny v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze v pátek 9.12.2016, záštitu nad soutěží podruhé převzal prezident České republiky Miloš Zeman.


  • Cena Inovace roku 2016   Pavel Švejda 4. 9. 2016
Pondělí 17.10.2016 je posledním dnem možné konzultace přihlášek v rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016. Tato soutěž, vyhlašovaná od roku 1996 Asociací inovačního podnikání ČR, z.s., se letos podruhé koná pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana. Děkuji všem, kteří se rozhodli nebo dále rozhodnou konzultovat a předložit svoji přihlášku a prosím, aby ji, v souladu s podmínkami a kritérii soutěže, předložili do 31.10.2016. Upozorňuji na to, že přihlášený inovační produkt musí být do data předložení přihlášky úspěšně využíván - prodán (výrobek resp. služba uvedena na trh, technologie zavedena v praxi). Další informace jsou umístěny na http://www.aipcr.cz/o_cene_inovace.asp


  • Informace o výzkumu a vývoji v České republice   Halada 23. 8. 2016
CzechInvest ve spolupráci s TA ČR připravil novou verzi brožury o výzkumu a vývoji v České republice. Tato brožura podává ucelený informační přehled o způsobu financování výzkumu a vývoje v České republice a rovněž uvádí příklady úspěšných českých firem zabývajících se R&D v různých oblastech. Brožura o výzkumu a vývoji v České republice v anglické verzi je k dispozici na webovém linku https://tacr.cz/dokums_raw/novinky/160804_r-d-brozura-web-4970-cz.pdf


  • Seminář Inovařní potenciál ČR 8.9.2016   Pavel Švejda 18. 8. 2016
Ve čtvrtek 8.9.2016 se uskuteční v Praze popatnácté seminář Inovační potenciál ČR. Letos je věnován podpoře průmyslového výzkumu a vývoje se zaměřením na program TRIO MPO a programům Služby infrastruktury a Inovační vouchery v rámci OP PIK. Účastníci semináře budou v rámci výměny zkušeností seznámeni s vybranými projekty a činnostmi - s činností Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s., programy EUREKA a Eurostars, projekty sdružení CzechInno a soutěží Inovační firma Zlínského kraje. Program semináře s potvrzením účasti jsou umístěny na www.aipcr.cz


  • 1. národní výzva ve VVI INTER-EUREKA   Svatopluk Halada 3. 8. 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 20. července 2016 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 1. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 1. září 2016.


  • Dvacet šest let SVTP ČR, z.s.   Pavel Švejda 27. 7. 2016
Dnes,27.7.2016,uplynulo 26 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.Po celou uvedenou dobu se věnuji problematice VTP v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a plnění jejich základních funkcí v tuzemsku a v rámci mezinárodní spolupráce. Informace o činnosti SVTP ČR, z.s. jsou umístěny na www.svtp.cz. Mezi nejdůležitější informace patří údaje umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s.. V této části jsou například uvedeny údaje o 14 akreditovaných VTP v rámci probíhající aktuální 13. etapy akreditace VTP v ČR a o 35 dalších provozovaných VTP.V tomto katalogu naleznete například informace o inovačních firmách, ostatních firmách a institucích umístěných ve VTP, u akreditovaných VTP nově informace o jejich mezinárodní spolupráci. Významným aktuálním řešeným projektem SVTP ČR, z.s. je projekt LE 15014 v rámci programu EUPRO, zajišťujeme udržitelnost projektu SPINNET v rámci OP VK do 08/2019.Informace o těchto projektech, jsou umístěny na uvedené webové stránce. Pavel Švejda, prezident SVTP ČR, z.s.


  • České firmy se učí patenty   Pavel Švejda 26. 7. 2016
Dovoluji si upozornit na stranu 16 deníku Hospodářské noviny ze dne 20.7.2016,na které je uveřejněn článek předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Josefa Kratochvíla k uvedenému významnému faktoru inovačních procesů.Uvedená fakta dokládají značný význam jednotlivých forem ochrany průmyslového vlastnictví.


  • Program Inter-Excellence na podporu přípravy a fin   Svatopluk Halada 20. 7. 2016
Program INTER-EXCELLENCE s podprogramem INTER-EUREKA (LTE) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 393. Cílem podprogramu je podpořit přípravu a zajistit financování nových network projektů a klastrových projektů s účastí českých organizací. Příjemcem podpory může být malý, střední nebo velký podnik, který má ve své činnosti oblast výzkumu a vývoje, dalšími účastníky mohou být vysoká škola, výzkumná organizace, apod. Za řízení a provádění Programu Inter-Excellence s podprogramem INTER-EUREKA (LTE) odpovídá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program Inter-Excellence s podprogramem INTER-EUREKA (LTE) by měl podpořit a umožnit získat ztracenou pozici v přípravě a předkládání nových kvalitních projektů EUREKY s českou účastí pro jejich schválení Skupinou vysokých představitelů programu EUREKA již v průběhu španělského předsednictví 2016/2017.


  • Příjemné léto 2016   Pavel Švejda 2. 7. 2016
Vážení, dovolte mi, abych poděkoval za dosavadní spolupráci všem tuzemským a zahraničním členům a partnerům Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a všem popřál příjemné léto 2016. Těším se na další setkání a projektové aktivity s Vámi v rámci Systému inovačního podnikání v ČR. Pavel Švejda


  • Průzkum - budoucí inovační vouchery v Praze   Pavel Švejda 6. 6. 2016   pruzkum-budouci_inovacni_vouchery_v_praze.pdf
Prosím členy a partnery AIP ČR, kteří se zajímají o inovační vouchery v Praze, aby vyplnili dotazník, uveřejněný na webovém odkazu v přiloženém dopisu, který mi zaslal Ing. Jakub Pechlát,vedoucí Kanceláře inovační politiky Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, zástupce AIP ČR, z.s. v hl. m. Praze. Předem děkuji za Vaše názory, zkušenosti a doporučení, které ovlivní správné nastavení podmínek a kriterií této formy podpory VaVaI.


  • Response to call for ideas on European Innovation    Svatopluk Halada 3. 6. 2016
More than 1000 replies and 170 supporting documents were submitted in response to the European Commission's call for ideas on a European Innovation Council to support Europe's most promising innovators. A first analysis shows that over 80% of respondents agree or strongly agree that the lack of disruptive market-creating innovation is an obstacle to growth in Europe. Many commented that although there is a wealth of good ideas and skilled people and many promising start-ups, companies are struggling to scale up. The European Commission will publish a complete feedback statement in June 2016.


  • Sté číslo časopisu ip tt   Pavel Švejda 1. 6. 2016
Dnes, 1.6.2016, jsme po korektuře dali souhlas s tiskem stého čísla časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612. Časopis vydává od roku 1993 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci se svými členy s podporou MŠMT v rámci řešených projektů. Aktuálně druhé letošní číslo bude distribuováno od druhé poloviny příštího týdne.


  • Festival exportu CZ 2016   Pavel Švejda 18. 5. 2016
Ode dneška za 4 týdny se ve dnech 15.-16.6.2016 uskuteční v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha Holešovice FESTIVAL EXPORTU CZ 2016.Festival je prezentační – informační – kontaktní akce zaměřená na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce. Informace jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz.


  • Budoucnost podnikání a inovací - IMECS 2016   Pavel Švejda 9. 5. 2016
Ve dnech 26.-27. května 2016 se na Vysoké škole ekonomické v Praze představí přední odborníci z oblasti inovačního managementu, podnikatelství a udržitelnosti. Je to jedinečná příležitost vidět světové odborníky na jednom místě. Jak na financování z Evropské Unie vám představí Lorenzo Constantino, který pracoval pro Světovou banku a vystupuje jako hodnotitel v řadě evropských programů. Prof. Dr. Jan Kratzer je ředitel podnikatelského centra na Berlínském technologickém institutu. Dlouhodobě se věnuje vlivu podnikatelkých sítí (networkingu) na úspěch firem. Prof. Dr. Marko Torkkeli přijede z Finska a má více než 20 let zkušeností s konzultováním v oblasti inovačního managementu a strategií. Můžete se těšit na další zajímavé hosty z Německa, Velké Británie, Belgie, Švýcarska, Slovenska a České republiky. Pro bližší informace navštivte stránku: http://imecs.vse.cz/ Při zadání kódu: AIPCR bude při platbě do 11.5.2016 Vaše cena za tuto dvoudenní akci 1.500 Kč, tj. sleva 25% oproti standardnímu vložnému. Vložné na konferenci bude možné uhradit i na místě ve dnech konání konference za cenu 2.000 Kč (tj. s 20% slevou oproti na místě placenému vložnému). Registrujte se přes partnerský odkaz: http://imecs.vse.cz/registration-partner/


  • Zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích ČR   Pavel Švejda 15. 4. 2016
Ve čtvrtek 21.4.2016 se v Brně uskuteční popatnácté seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Program semináře a přihláška jsou umístěny na www.aipcr.cz. Na semináři budou kromě dalších částí programu zhodnoceny dosahované výsledky zastoupení Asociace inovačního podnikání, z.s. v krajích ČR. Toto zastoupení je zajišťováno zejména v součinnosti s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími vybranými subjekty. Pokud máte o tuto problematiku a další projednávané otázky zájem, jste zváni.Pavel Švejda, garant semináře


  • Festival exportu CZ 2016   Pavel Švejda 21. 3. 2016
Ve dnech 15.-16.6.2016 se uskuteční v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha Holešovice FESTIVAL EXPORTU CZ 2016.Festival je prezentační – informační – kontaktní akce zaměřená na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce. Informace jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz.


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů   Iveta Němečková 18. 2. 2016
Ve čtvrtek 21.4.2016 se uskuteční od 10 do 13 hodin v Brně, již popatnácté, v sále 103 Administrativní budovy Veletrhy brno, a.s. v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2016, tradiční seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Seminář pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. spolu s Českou asociací rozvojových agentur a je tradičně určen odborníkům z oblasti VaVaI, odborným týmům k inovačnímu podnikání v krajích ČR i dalším zájemcům o problematiku inovací a technologií v krajích ČR. Program a potvrzení účasti jsou umístěny na www.aipcr.cz, část Akce. Těšíme se na Vaši aktivní účast a na setkání s Vámi.


  • Veřejná konzultace k Evropské radě pro inovace   Svatopluk Halada 17. 2. 2016
Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci zaměřenou na připravované vytvoření Evropské rady pro inovace (EIC), která by měla sjednotit a zastřešit služby pro inovátory a aktivity programu H2020, což by mělo usnadnit uvádění inovací na trh. Zainteresované strany se mohou formou dotazníku vyjádřit do 29. dubna 2016. Výsledky a doporučení konzultace budou projednány na zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost v květnu 2016.


  • XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s.   Pavel Švejda 11. 2. 2016
Děkuji členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., kteří mne na včerejší XXVI. valné hromadě SVTP ČR, z.s. zvolili do funkce prezidenta Společnosti na další čtyřleté období. Těším se na další spolupráci se členy a partnery Společnosti, která zahájila svoji činnost 27.7.1990, je jedním ze tří zakládajících členů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.(23.6.1993) a od tohoto data se podílí na vytváření Systému inovačního podnikání v ČR.


  • Brožura Cena Inovace roku 2016   Iveta Němečková 2. 2. 2016
Na začátku roku 2016 vydala AIP ČR, z.s. brožuru Cena Inovace roku 2016 (21. ročník), v níž jsou uvedeny základní informací o AIP ČR, z.s., podmínky účasti a hodnotící kritéria, termíny pro rok 2016, složení hodnotící komise. Je zde uveden seznam 33 členů Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. k 15. 1. 2016. Tradičně v části Nositelé ceny jsou uvedeny inovační produkty od roku 1996 do roku 2015 pouze Ceny Inovace roku, za rok 2016 jsou uvedena všechna ocenění – Cena Inovace roku, Čestné uznání, Účast v soutěži. Brožura je umístěna na www.aipcr.cz, pro zájemce z řad inovačních firem je k dispozici v tištěné formě v sekretariátu AIP ČR, z.s.


  • Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016   Ing. Tomáš Tuček, zástupce AIP ČR v Ústeckém kraji 19. 1. 2016
Dne 20. 12. 2015 vyhlásil Ústecký kraj již druhý ročník programu Inovační vouchery. Z Ústeckého kraje firmy získají až 120 000 Kč, které mohou využít na spolupráci s vybranou výzkumnou organizací např. vysokou školou, výzkumným ústavem apod. Výzkumníci mohou pro firmy navrhovat nové technologie či materiály, provádět náročná měření nebo třeba koncipovat nové systémy a provozy. Díky tomu podnikatelé získají přístup ke znalostem, na něž běžně nedosáhnou. Toto know-how pak využijí pro zavedení nových výrobků či služeb. Žádosti o dotaci je možné předkládat od 21. ledna do 26. února 2016. Formulář pro podání žádosti a všechny další dokumenty najdou zájemci na webu www.icuk.cz. Uvedené stránky slouží jako krajský portál pro podporu inovačního podnikání. Loňský první ročník Inovačních voucherů Ústeckého kraje byl velmi úspěšný. Podporu získalo téměř třicet firem. Ukázalo se, že i s relativně malými penězi mohou šikovní podnikatelé ve spolupráci s výzkumem dokázat velké věci. Díky voucherům vznikla řada nových výrobků, několik firem vytvořilo unikátní řešení s patentovým potenciálem, jiné zase díky optimalizovaným provozním řešením ušetří milionové částky.


  • PF 2016   Pavel Švejda 2. 1. 2016
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2016, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu Asociace inovačního podnikání ČR,z.s. INOVACE XXI. Zejména se těším na spolupráci při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (24. ročník), na Vaši účast na INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,6.-9.12.2016 (23. ročník) a na Vaše přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2016 (21. ročník,opět pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana).


  • INOVACE 2015 skončila   Pavel Švejda 5. 12. 2015
V pátek 4.12.2015 skončilo, pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, úspěšné 22. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Děkuji všem tuzemským a zahraničním přednášejícím, vystavovatelům, účastníkům, pořadatelům a novinářům za jejich aktivní podíl na kvalitním Týdnu výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Jeho součástí byly tři odborné sekce 22. mezinárodního sympozia a bohatá výstavní část, ve které se například prezentovalo 5 úspěšných inovačních produktů v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015, který byl součástí INOVACE 2015. Účastníky vernisáže výstavní části zaujalo 1.12.2015 úspěšné tradiční vystoupení komorního pěveckého sboru VOCALICA. Výsledky 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015, pořádané poprvé pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, byly vyhlášeny v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR 4.12.2015. Součástí programu INOVACE 2015 bylo 3.12.2015 vyhlášení výsledků 5.ročníku projektu Vizionáři 2015. Informace o těchto uskutečněných akcích v rámci letošního Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR jsou umísťovány na www.aipcr.cz. Těším se s Vámi na setkání v rámci INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, na 23. mezinárodním sympoziu s výstavou ve dnech 6.-9.12.2016. Jeho součástí bude 21.ročník soutěže o cenu Inovace roku 2016 pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana s obsahově navazujícími projekty - 6. ročník Vizionáři 2016 a připravovaný 3.ročník soutěže Best Innovator 2017. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2015.


  • Úvodní plenární sekce, INOVACE 2015, 1. 12. 2015   Iveta Němečková 27. 11. 2015   inovace_2015-program-aktu_l.doc
V příštím týdnu se uskuteční 22. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2015 (1. - 4. 12. 2015)na který Vás srdečně zveme. Přikládáme aktuální program úvodní plenární sekce 1. 12. 2015 a těšíme se na setkání s Vámi. Pokud jste se nestačili přihlásit do 26. 11., učiňte tak obratem. Více na www.aipcr.cz


  • INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 30. 10. 2015
V úterý 1.12.2015 bude zahájen a v pátek 4.12.2015 ukončen 22. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2015. Současně budou 4.12.2015 vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015,letos poprvé pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ve čtvrtek 3.12.2015 budou vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže Vizionáři 2015 Věřím, že tuzemští a zahraniční účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají. Program je umístěn na www.aipcr.cz. Hodnocení inovačních produktů (soutěž o Cenu Inovace roku, pořádá AIP ČR, z.s. od roku 1996), jejich autorů (soutěž Vizionáři, pořádá CzechInno, z.s.p.o. od roku 2011) a inovačních firem (soutěž Best Innovator,pořádá AT Kearney potřetí v roce 2016) vytváří předpoklady ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Proto se Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. těchto tří soutěží aktivně zúčastňuje. Využívá přitom svoje více než dvaadvacetileté zkušenosti. Prosím zájemce o účast na INOVACE 2015, aby věnovali pozornost termínům přihlášek na sympoziální (26.11.)a výstavní (13.11.) část INOVACE 2015. Těším se na setkání s Vámi. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2015.


  • Konzultace přihlášek v rámci CIR 2015   Pavel Švejda 11. 10. 2015
V těchto dnech probíhají konzultace přihlášek v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015. V rámci konzultací je upřesňována přihlášková dokumentace, ve které přihlašovatel dokládá plnění čtyř kritérií soutěže. Tato kritéria jsou umístěna spolu s pokyny na www.aipcr.cz, jsou uveřejňovány v jednotlivých číslech časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, aktuálně v čísle 3/2015. V souladu s podmínkami soutěže budou povinné konzultace ukončeny do 16.10.2015, následné konzultace budou následovat až do termínu uzávěrky 20. ročníku soutěže - 30.10.2015. Výsledky letošního jubilejního ročníku budou vyhlášeny v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze v pátek 4.12.2015, záštitu nad soutěží převzal prezident České republiky Miloš Zeman.


  • Program Eurostars   Svatopluk Halada 1. 10. 2015
Program Eurostars v termínu 17. září 2015 uzavřel čtvrtou výzvu pro podávání projektů. Celkem bylo podáno 333 projektů. Na řešení těchto projektů se zúčastňuje 1 078 organizací, z toho 759 jsou malé a střední podniky (70% účastníků). Celkové náklady na řešení podaných projektů představují částku 422 milionů eur, z čehož 80% připadá na malé a střední podniky. Hlavními technologickými oblastmi v předložených projektech jsou elektronika, IT a telekomunikační technologie (34,83%), biologické vědy a technologie (23,72%), a průmyslové technologie, nové materiály a dopravní problémy (12,91%). Nejvíce projektů ve čtvrté výzvě je se zastoupením Německa - 92 projektů, dále s účastí Nizozemska (60 projektů), Španělska (58 projektů), Velké Británie (58 projektů) a Švýcarska (57 projektů). Česká republika je zúčastněna v 21 předložených projektech. 16 projektových žádostí představuje spolupráci mezi evropskými subjekty a organizacemi z Korejské republiky.


  • Dvoustranná jednání AIP ČR, z.s. na rok 2016   Pavel Švejda 21. 9. 2015
Na dnešním 84. jednání vedení AIP ČR, z.s. byly, kromě dalších materiálů, schváleny dva základní dokumenty AIP ČR, z.s. na rok 2016 - Hlavní úkoly a kalendář akcí. Oba tyto dokumenty jsou umístěny na www.aipcr.cz a jsou základem pro dvoustranná jednání se členy AIP ČR, z.s. na rok 2016. Tato jednání se uskuteční postupně, budou dokončena do 31.1.2016.


  • Seminář Inovační potenciál ČR 9.9.2015   Pavel Švejda 10. 9. 2015
Včera, 9.9.2015, se uskutečnil v Praze seminář Inovační potenciál ČR. Byl věnován 25 letům Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. (SVTP ČR, z.s.)a aktuálním úkolům vědeckotechnických parků (VTP) a dalším otázkám dle programu semináře, navíc byly předloženy informace o VTP v Jihomoravském kraji.Informace z průběhu semináře s prezentacemi přednášejících a fotogalerií jsou umístěny na www.aipcr.cz.


  • Seminář Inovační potenciál ČR 9.9.2015   Pavel Švejda 31. 7. 2015
Ve středu 9.9.2015 se uskuteční v Praze seminář Inovační potenciál ČR. Letos je věnován 25 letům Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. (SVTP ČR, z.s.)a aktuálním úkolům vědeckotechnických parků (VTP). Pozornost bude věnována aktuálním úkolům VTP v inovační infrastruktuře ČR, budou předány diplomy za dlouholetou spolupráci při příležitosti výročí SVTP ČR, z.s. Účastníci semináře budou seznámeni s výsledky programu PROSPERITA v období 2007-2013, přípravou programu Služby infrastruktury v rámci OP PIK, s analýzou inovačního potenciálu firem a s inkubační funkcí Inovacentra ČVUT v Praze. Dále se seznámí s možnostmi pro VTP a inovační firmy v nich umístěné v rámci programů EUREKA a Eurostars. Program semináře s potvrzením účasti jsou umístěny na www.aipcr.cz


  - Re: Seminář Inovační potenciál ČR 9.9.2015   Tomáš Tuček 28. 8. 2015
Vážený pane Švejdo, informaci jsem vložil na portál www.icuk.cz, který provozuje Ústecký kraj a který by měl zanedlouho plnit funkci hlavní informační platformy pro oblast VVI. V příštích týdnech postupně na portálu zveřejníme další tradiční akce pořádané AIP ČR. Přeji hodně úspěchu v nabitém podzimu a jsem s pozdravem, Ing. Tomáš Tuček zástupce AIP ČR v Ústeckém kraji


  • Horizon 2020   Svatopluk Halada 30. 7. 2015
15 billion euro funding has been allocated in the first two years of Horizon 2020 to finance research and innovation projects. According to the latest statistics, 65 calls for proposals were launched in 2014, in response to which around 34,500 proposals were submitted. Due to oversubscription in the first round of Horizon 2020 calls, only the most competitive proposals have been selected for funding; however, success rates also varied greatly from topic to topic. 2016-2017 work programmes will soon be published, but at the same time there are still dozens of open and forthcoming calls with deadlines in autumn and winter 2015.


  • Žádosti o dotace EU   Svatopluk Halada 12. 7. 2015
Podle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj je v jeho monitorovacím systému evidováno téměř pět tisíc žádostí o dotace z evropských fondů ve výši asi 50 miliard korun v novém programovém období 2013 – 2020. Česká republika může v uvedeném období z různých unijních fondů získat až 23,83 miliardy eur (cca 652 miliard korun). Jako malé ohlédnutí o čerpání evropských fondů je možno uvést, že Praha nestihne vyčerpat z evropských fondů zhruba 300 milionů korun. Jsou to peníze, které Evropská unie přidělila hlavnímu městu v minulém programovém období let 2007 až 2013 a jež bylo možno dočerpat nejpozději v letošním roce 2015.


  • Dvacet pět let SVTP ČR, z.s.   Pavel Švejda 10. 7. 2015
Dne 27.7.2015 uplyne 25 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.. Po tuto celou dobu se věnuji problematice VTP v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a plnění jejich základních funkcí v tuzemsku a v rámci mezinárodní spolupráce. Informace o činnosti SVTP ČR, z.s. jsou umístěny na www.svtp.cz. Mezi nejdůležitější informace patří údaje umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. V této části jsou například uvedeny údaje o 12 akreditovaných VTP v rámci probíhající aktuální 12. etapy akreditace VTP v ČR, o 33 dalších provozovaných VTP a o dalších připravovaných VTP.V tomto katalogu jsou informace o inovačních firmách, ostatních firmách a institucích umístěných ve VTP. Významným úkolem je zajištění udržitelnosti projektu SPINNET v rámci OP VK v období do 08/2019. Potřebné informace o tomto projektu, jehož žadatelem je SVTP ČR s počtem 12 partnerů, jsou rovněž umístěny na uvedené webové stránce. Pavel Švejda, prezident SVTP ČR


  • Česká republika má schválený IROP   Svatopluk Halada 20. 6. 2015
Evropská komise Česku schválila Integrovaný regionální operační program (IROP), v jehož rámci bude možno vyčerpat 4,64 miliardy eur (127,4 miliardy korun) na podporu regionů. Hlavním cílem programu IROP je podpora oslabených regionů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměřuje se hlavně na dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení či územní dokumentaci obcí. projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015. IROP navazuje na programy předchozích let 2007-2013. Snížení počtu programů, které dříve spadaly pod kraje a vznik jednoho centrálního, by mělo vést jak k zlepšení přehlednosti a administrativního systému, tak zamezení případů korupčního jednání.


  • Systém inovačního podnikání v ČR   Pavel Švejda 20. 6. 2015
Vedení AIP ČR projedná na svém 83.jednání dne 22.6.2015 Úpravu Systému inovačního podnikání v ČR. Její součástí budou zejména Dohoda o součinnosti s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR a Memorandum o asociovaném partnerství AIP ČR, z.s. v rámci EEN. Aktuální stav Systému inovačního podnikání v ČR (SIP v ČR)uveřejníme ve 3. letošním čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií. SIP v ČR tvoří základ činnosti AIP ČR od zahájení její činnosti dne 23.6.1993.


  • Festival exportu CZ 2015   Pavel Švejda 8. 6. 2015
Ve dnech 17.-18.6.2015 se uskuteční v Kongresovém centru Praha FESTIVAL EXPORTU CZ 2015. Festival je informační, kontaktní a networkingovou akci na podporu českého exportu, inovací a mezinárodní obchodní spolupráce. Účastníci na něm kromě zajímavých přednášek a prezentací firem a institucí na stáncích zažijí i ochutnávky kultury a gastronomie zajímavých exportních destinací a mohou získat kontakty pro úspěšnou internacionalizaci své firmy. Součástí 2. dne programu 18.6.2015 bude B2B setkání Matchmaking Event, organizované celoevropskou sítí Enterprise Europe Network v České republice. FEX CZ 2015 pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci s odbornými a mediálními partnery. Informace jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz.


  • OP PIK na období 2014-2020 byl schválen EK   Svatopluk Halada 30. 4. 2015
Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento Operační program, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, se tak stal prvním českým Operačním programem na programovací období 2014-2020 schváleným Evropskou komisí. Alokace OP PIK pro období 2014- 2020 je celkově 4,331 miliardy EUR (zhruba 120 miliard korun). OP PIK je zaměřen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na podporu podnikání malých a středních podniků. Důležitou součástí Operačního programu jsou intervence mající za cíl posun české ekonomiky k energeticky účinnému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových nízkouhlíkových technologií. Pomoci usnadnit rozvoj podnikání a přístup ke službám státu v oblasti ICT ze strany podnikatelů i občanů, bude podpora zaměřena na zavádění vysokorychlostního přístupu k internetu a rozšiřování nabídky ICT služeb.


  • Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 17. 4. 2015
Ve čtvrtek 23.4.2015, se uskuteční od 10 do 13 hodin v Brně, již počtrnácté, v sále 103 Administrativní budovy BVV, v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2015, tradiční seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Seminář pořádá Asociace inovačního podnikání ČR spolu s Českou asociací rozvojových agentur. Program a návratka jsou umístěny na www.aipcr.cz. Věřím, že se setkáme se zájemci o tuto problematiku a odpovíme na řadu aktuálních otázek. Těšíme se na setkání s Vámi. Jsem rád, že účast potvrdil pan Armin Delong, který patří mezi nejvýznamnější představitele VaVaI nejen v České republice a kterému děkuji za vše, co vykonal pro Společnost vědeckotechnických parků ČR a pro Asociaci inovačního podnikání ČR. Dne 29.1.2015 oslavil 90.narozeniny.


  • Jak je ČR připravena na čerpání unijních peněz?   Svatopluk Halada 9. 4. 2015
Současná výzva vlády k zájemcům o unijní dotace, aby neváhali s přípravou projektů, nemůže zakrýt skutečnost, že Česká republika nabrala, stejně jako na začátku předchozího dotačního období 2007-2013, ve vyjednávání operačních programů výrazný skluz. Patříme mezi poslední země EU, které ještě nemají schválený ani jeden operační program. Je všeobecně známo, že vyjednávání s Evropskou komisí zamrzlo na poměrně dlouhou dobu z důvodu chybějícho zákona o státní službě a také kvůli českému legislativnímu opatření k hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, které bylo v rozporu s unijním právem. Tyto překážky ČR už odstranila, ale kromě toho Evropská komise měla ještě i celou řadu dalších technických připomínek. ČR také patří mezi členské státy s nejhorším výsledkem čerpání unijních dotací v období 2007-2013, které nyní fakticky dobíhá do konce letošního roku. Je přitom jasné, že se nepodaří dočerpat několik desítek miliard korun, jež pro ČR byly k dipozici v unijním rozpočtu. Ve stávajícím programovacím období 2014-2020 může ČR získat z unijních fondů téměř 24 miliard € (zhruba 650 miliard korun). Předpokládá se, že čtyři operační programy – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí a OP Zaměstnanost mohou být v Bruselu schváleny v průběhu května. Na tyto programy je zhruba vyčleněna polovina objemu dotací, které ČR může v období 2014-2020 z EU získat. Čtyři další programy OP Doprava, OP Rybářství, Integrovaný regionální program, OP Technická pomoc a stejně tak OP Praha – pól růstu, jež bude v gesci magistrátu hlavního města, budou v Bruselu schvalovány až v pozdějším termínu. To prakticky znamená, že tyto operační programy ztrácejí na svoje řešení dobu dvou let z celkového sedmiletého dotačního období 2014-2020.


  • Have your say on European innovation policy.   Svatopluk Halada 1. 4. 2015
The European Commission (EC) published a survey to receive feedback about European innovation policy. Five years after the publication of the Innovation Union, which is the EC’s flagship initiative of the Europe 2020 strategy to boost Europe's capacity to innovate, the EC is reviewing its implementation. The survey consists of questions related to the six main building blocks of the Innovation Union, namely strengthening the knowledge base and reducing fragmentation; getting good ideas to market; maximising social and territorial cohesion; pooling forces to achieve breakthroughs: European Innovation Partnerships; leveraging our policies externally; making it happen. The input will be used to feed the debate at the conference 'A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation', from 22-23 June in Brussels. Stakeholders can give input until 15 May 2015.


  • Festival exportu CZ 2015   Pavel Švejda 29. 3. 2015
FESTIVAL EXPORTU CZ 2015 se letos uskuteční v termínu 17. -18. 6. 2015 v Kongresovém centru Praha. Jedná se o informační, kontaktní a networkingovou akci na podporu českého exportu, inovací a mezinárodní obchodní spolupráce. Účastníci na ní kromě zajímavých přednášek a prezentací firem a institucí na stáncích zažijí i ochutnávky kultury a gastronomie zajímavých exportních destinací a mohou získat kontakty pro úspěšnou internacionalizaci své firmy. Akci pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci s odbornými a mediálními partnery. Informace o možnostech prezentace na této akci a o účasti na ní jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz.


  • Příprava INOVACE 2015, Týden VaVaI v ČR   Pavel Švejda 1. 3. 2015
Letošní 22. ročník INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR se uskuteční v termínu 1.-4.12.2015 v Praze a dalším místech ČR. Přípravu projedná programový a organizační výbor INOVACE 2015 dne 5.3.2015. Svoje doporučení zasílejte na svejda@aipcr.cz nebo umístěte do tohoto diskusního fóra. Základní informace jsou umístěny na www.aipcr.cz. Součástí letošního programu je 22. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2015 a 20. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2015, se záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana.


  • Průmyslové podniky v v Evropské unii méně inovují   Svatopluk Halada 4. 2. 2015
Eurostat zveřejnil výsledky průzkumu zaměřeného na inovativnost podniků v EU. V letech 2010-2012 pouze 48,9% podniků v EU vykázalo inovační aktivity, což je pokles oproti období 2008-2010 o 3,9 procentního bodu. V období 2010-2012 nejvyšší podíl inovačních podniků se nacházel v Německu (66,9% ze všech podniků), v Lucembursku (66,1%), v Irsku (58,7%) a v Itálii (56,1%). Naopak nejnižší výsledky inovativnosti podniků byly nalezeny v Bulharsku (27,4%), Polsku (23,0%) a Rumunsku (20,7%). Získané informace hodnotily a byly zaměřeny na výrobkové výstupy, technologické postupy, organizaci výroby a marketingové inovace. V těchto kategoriích byly na prvním místě organizační inovace a následně marketing, produktové a jako poslední procesní inovace. Bylo zaznamenáno také více druhů inovací v rámci jednotlivých podnikových subjektů.


  - Re: Průmyslové podniky v v Evropské unii méně inov   Pavel Švejda 11. 2. 2015
Děkuji za uveřejnění těchto informací. Má EU účinné nástroje na změnu uvedeného stavu?


  • Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 29. 1. 2015
Dne 23.4.2015, se uskuteční od 10 do 13 hodin v Brně,již počtrnácté, v sále 103 administrativní budovy BVV v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2015, tradiční seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Seminář pořádá Asociace inovačního podnikání ČR spolu s Českou asociací rozvojových agentur.Hlavní pozornnost bude věnována aktuálním úkolům v této oblasti. Věřím, že se setkáme se zájemci o tuto problematiku a odpovíme na řadu aktuálních dotazů. Program semináře bude umístěn do 23.2.2015 na www.aipcr.cz.


  • PF 2015   Pavel Švejda 2. 1. 2015
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2015, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu Asociace inovačního podnikání ČR INOVACE XXI. Zejména se těším na spolupráci při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (23. ročník), na Vaši účast na INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,1.-4.12.2015 (22. ročník) a na Vaše přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2015 (20. ročník, pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana).


  • PF 2015   Iveta Němečková 15. 12. 2014   pf_2015_n_me_kov_.pdf
Vážená paní, vážený pane, děkuji za spolupráci v roce 2014,všem přeji poklidné předvánoční dny, hezké vánoční svátky a mnoho úspěchů v novém roce 2015.


  • INOVACE 2014 skončila   Pavel Švejda 6. 12. 2014
V pátek 5.12.2014 skončilo, pod záštitou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaromíra Vebra, úspěšné 21. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2014. Děkuji všem tuzemským a zahraničním přednášejícím, vystavovatelům, účastníkům, pořadatelům a novinářům za jejich aktivní podíl na kvalitním Týdnu výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Jeho součástí byly tři odborné sekce 21. mezinárodního sympozia a bohatá výstavní část, ve které se například prezentovalo 7 úspěšných inovačních produktů v rámci 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014, který byl součástí INOVACE 2014. Účastníky vernisáže výstavní části zaujalo 2.12.2014 úspěšné tradiční vystoupení komorního pěveckého sboru VOCALICA. Výsledky 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014 byly vyhlášeny v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR 5.12.2014. Součástí INOVACE 2014 bylo 4.12.2014 vyhlášení výsledků 4.ročníku projektu Vizionáři 2014. Ve výstavní části INOVACE 2014 byl rovněž prezentován 2. ročník soutěže Best Innovator 2014. Výsledký této soutěže, kterou pořádá A.T.Kearney a kde je AIP ČR jedním z partnerů, byly vyhlášeny 19.11.2014. Informace o těchto uskutečněných akcích jsou umísťovány na www.aipcr.cz. Těším se s Vámi na setkání v rámci INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, na 22. mezinárodním sympoziu s výstavou ve dnech 1.-4.12.2015. Jeho součástí bude 20.ročník soutěže o cenu Inovace roku 2015 pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana s obsahově navazujícím projektem - 5. ročník Vizionáři 2015 a 3.ročníkem soutěže Best Innovator 2016. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2014.


  • Best Innovator 2014   Pavel Švejda 19. 11. 2014
Dnes, 19.11.2014, se od 17.30 hodin uskuteční v galerii Národní technické knihovny slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku soutěže Best Innovator v České republice. Soutěž pořádá A.T. Kearney, AIP ČR je jedním z partnerů. Kromě soutěže Best Innovator se AIP ČR podílí na 4. ročníku soutěže Vizionáři 2014 a sama organizuje 19. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2014


  • INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 5. 11. 2014
V úterý 2.12.2014 bude zahájen a v pátek 5.12.2014 ukončen 21. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2014. Současně budou 5.12.2014 vyhlášeny výsledky 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014, ve čtvrtek 4.12.2014 budou vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže Vizionáři 2014, A.T. Kearney vyhlásí výsledky 2. ročníku soutěže Best Innovator 2014 dne 19.11.2014. Věřím, že tuzemští a zahraniční účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají.Program je umístěn na www.aipcr.cz. Hodnocení inovačních produktů, jejich autorů a inovačních firem vytváří předpoklady ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Proto se Asociace inovačního podnikání ČR těchto tří soutěží aktivně zúčastňuje. Využívá při tom svoje více než dvacetileté zkušenosti. Prosím zájemce o účast na INOVACE 2014, aby věnovali pozornost termínům přihlášek na sympoziální (27.11.)a výstavní (14.11.) část. Těším se na setkání s Vámi. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2014.


  • Cena Inovace roku 2014   Pavel Švejda 19. 10. 2014
Do čtvrtka 17.10.2014 jsme uskutečnili první povinné konzultace přihlášek v rámci 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014. Děkuji všem, kteří se rozhodli nebo dále rozhodnou konzultovat svoji přihlášku a prosím, aby ji, v souladu s podmínkami a kriterii soutěže, předložili do 31.10.2014. Upozorňuji na to, že přihlášený inovační produkt (výrobek, technologický postup, služba) musí být do data předložení přihlášky uplatněn na trhu - prodán (výrobek resp. služba uvedena na trh,technologie zavedena v praxi).


  • Vystoupení na semináři MSV 2014 dne 1.10.2014   Pavel Švejda 29. 9. 2014
Ve středu 1.10.2014 se v rámci doprovodného prrogramu MSV v Brně uskuteční semminář Inovativní technologie v řízení dopravy na železnici. Seminář pořádá Unicontrols,a.s. Od 12.50 hodin budu informovat o Systému inovačního podnikání v ČR, inovačním procesu a nástrojích, které ho ovlivňují.


  • Dvoustranná jednání AIP ČR na rok 2015   Pavel Švejda 22. 9. 2014
Na dnešním 80. jednání vedení AIP ČR byly schváleny dva základní dokumenty AIP ČR na rok 2015 - Hlavní úkoly a kalendář akcí.Oba tyto dokumenty jsou umístěny na www.aipcr.cz a jsou základem pro dvoustranná jednání se členy AIP ČR na rok 2015. Tato jednání se uskuteční postupně, budou dokončena do 30.1.2015.


  • Seminář Inovační potenciál ČR   Pavel Švejda 1. 9. 2014
Ve středu 10.9.2014 pořádá Asociace inovačního podnikání ČR od 10 hodin v Praze seminář Inovační potenciál ČR a spolupráce vysokých škol s průmyslem. Zůčastní se ho náměstci ministrů Jaromír Veber (MŠMT) a Tomáš Novotný (MPO) s informacemi o možnostech podpory vysokých škol v rámci operačních programů VVV a PIK, budou prezentovány výsledky technických univetzit v oblasti transferu technologií, účastníci semináře dostanou aktuální informace v rámci programů EUREKA a Eurostars, bude vysvětlena úloha vysokých škol v Systému inovačního podnikání v ČR. Informace o programu a návratka jsou umístěny na www.aipcr.cz


  • Dvacet čtyři let SVTP ČR   Pavel Švejda 27. 7. 2014
Dnes,27.7.2014,uplynulo 24 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Po celou uvedenou dobu se věnuji problematice VTP v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a plnění jejich základních funkcí v tuzemsku a v rámci mezinárodní spolupráce. Informace o činnosti SVTP ČR jsou umístěny na www.svtp.cz. Mezi nejdůležitější informace patří údaje umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. V této části jsou například uvedeny údaje o 10 akreditovaných VTP v rámci probíhající aktuální 12. etapy akreditace VTP v ČR, o 33 dalších provozovaných VTP a o dalších připravovaných VTP.V tomto katalogu jsou informace o inovačních firmách, ostatních firmách a institucích umístěných ve VTP. Významným aktuálním projektem SVTP ČR je projekt SPINNET v rámci OP VK. Potřebné informace o tomto projektu, jehož žadatelem je SVTP ČR s počtem 12 partnerů, jsou rovněž umístěny na uvedené webové stránce. Pavel Švejda, prezident SVTP ČR


  • Seminář Inovační potenciál ČR   Pavel Švejda 17. 7. 2014
Letošní tradiční seminář Asociace inovačního podnikání ČR se uskuteční ve středu 10.9.2014 a bude zaměřen na spolupráci vysokých škol s průmyslem. Pozornost bude věnována úloze vysokých škol v Systému inovačního podnikání v ČR, programům EUREKA a Eurostars, prezentaci tří vybraných technických univerzit a možnostem dalšího zkvalitňování VŠ v ČR do roku 2020 s využitím operačních programů VVV a PIK. Další potřebné informace jsou umístěny na www.aipcr.cz.


  • Festival exportu CZ 2014   Pavel Švejda 16. 6. 2014
Ve dnech 18.-19.6.2014 se uskuteční v Kongresovém centru Praha FESTIVAL EXPORTU CZ 2014. Na zahájení vystoupí prezident republiky Miloš Zeman. Festival je informační, kontaktní a networkingovou akci na podporu českého exportu, inovací a mezinárodní obchodní spolupráce. Účastníci na něm kromě zajímavých přednášek a prezentací firem a institucí na stáncích zažijí i ochutnávky kultury a gastronomie zajímavých exportních destinací a mohou získat kontakty pro úspěšnou internacionalizaci své firmy. Akci pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci s odbornými a mediálními partnery. Informace jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz.


  • Prezentace technických univerzit na INOVACE 2014   Pavel Švejda 3. 6. 2014
Ve dnech 2.-5.12.2014 se uskuteční prezentace technických univerzit v ČR na INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1). Prezentovat se budou ČVUT v Praze, VUT v Brně, UTB ve Zlíně, TU v Liberci, VŠB-TU Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni a VŠCHT v Praze. Informace o dosažených výsledcích bude možné získat v sympoziální části (2.-4.12.2014),ve výstavní části (2.-5.12.2014) a v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2014.


  • Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 29. 4. 2014
Dne 24.4.2014 se uskutečnil v Brně výše uvedený seminář. Informace o jeho průběhu a závěrech jsou umístěny na této webové stránce: http://www.aipcr.cz/zavery_24-04-2014.asp. Těšíme se na další spolupráci s Vámi a děkujeme za zasílané náměty.


  •  Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 23. 4. 2014
Zítra, 24.4.2014, se uskuteční od 10 do 13 hodin v Brně,již potřinácté, v pavilonu P, sál P3, v rámci doprovodného programu URBIS INVEST 2014, tradiční seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Seminář pořádá Asociace inovačního podnikání ČR spolu s Českou asociací rozvojových agentur.Hlavní pozornnost bude věnována Regionálním inovačním strategiím (RIS3) a projektům v rámci programů EUREKA a Eurostars. Bude podána informace o Projektu Czech Local Visibility Events. Věřím, že se setkáme se zájemci o tuto oblast a odpovíme na řadu aktuálních otázek. Program semináře je umístěn na www.aipcr.cz.


  • Festival exportu CZ 2014   Pavel Švejda 9. 4. 2014
Ve včerejší informaci v Diskusním fóru AIP ČR jsem informoval o Festivalu exportu CZ 2014. Tohoto festivalu (Kongresové centrum Praha, 18. -19. 6. 2014) se mohou rovněž zúčastnit inovační firmy, umístěné v databázi Technologický profil ČR (TP ČR)na http://www.techprofil.cz/find.asp?action=SubjectsByType&ID=12&SearchBy=Inova%E8n%ED+firmy. K dnešnímu dni jsou v této části databáze umístěny informace o 2.495 inovačních firmách. Tyto inovační firmy, vzhledem k umístění v databázi TP ČR, mohou uplatnit slevu 20 % na firemní prezentaci (přednáška, účast na workshopu, vlastní expozice). Vaše dotazy zašlete na office@czechinno.cz.


  • Festival exportu CZ 2014   Pavel Švejda 8. 4. 2014
FESTIVAL EXPORTU CZ 2014 se letos uskuteční v termínu 18. -19. 6. 2014 v Kongresovém centru Praha. Jedná se o informační, kontaktní a networkingovou akci na podporu českého exportu, inovací a mezinárodní obchodní spolupráce. Účastníci na ní kromě zajímavých přednášek a prezentací firem a institucí na stáncích zažijí i ochutnávky kultury a gastronomie zajímavých exportních destinací a mohou získat kontakty pro úspěšnou internacionalizaci své firmy. Akci pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci s odbornými a mediálními partnery. Informace o možnostech prezentace na této akci a o účasti na ní jsou umístěny na www.festivalexportu.cz, odkaz je umístěn rovněž na www.aipcr.cz.


  • Seminář Mezinárodní spolupráce ve VaVaI, programy    Svatopluk Halada 3. 3. 2014
Seminář se koná 18. březen 2014 od 09:00 ve velké zasedací místnosti Rektorátu VŠCHT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6. Seminář organizují ČVUT a VŠCHT ve spolupráci s AIP ČR a jeho cílem je seznámit s evropskými programy EUREKA a Eurostars a jejich zaměřením včetně způsobu financováním v ČR. Pozornost bude také věnována přípravě projektů, praktickým zkušenostem z jejich řešení a ochraně duševního a průmyslového vlastnictví. Seminář je určen pro výzkumné pracovníky, projektové manažery a administrátory projektů, pracovníky grantových oddělení. Přednášející: RNDr. Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání ČR Ing. Miroslav Janeček, CSc., Technologická agentura ČR Ing. Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dr. Zdeněk M. Záliš, Software602, a.s. JUDr. Petr Novotný, Patentová a známková kancelář NOVOTNÝ Přihlášení na seminář via https://researchapp.vscht.cz/seminars/10


  • Příprava INOVACE 2014, Týden VaVaI v ČR   Pavel Švejda 12. 2. 2014
Letošní 21. ročník INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR se uskuteční v termínu 2.-5.12.2014 v Praze a dalším místech ČR. Přípravu projedná programový a organizační výbor INOVACE 2014 dne 6.3.2014. Svoje doporučení zasílejte na svejda@aipcr.cz nebo umístěte do tohoto diskusního fóra.


  • Seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 27. 1. 2014
V letošním roce se uskuteční tradiční seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů v rámci doprovodného programu veletrhu URBIS INVEST ve čtvrtek 24.4.2014 od 10 hodin již potřinácté. Seminář pořádá Asociace inovačního podnikání ČR spolu s Českou asociací rozvojových agentur.Hlavní pozornnost bude věnována Regionálním inovačním strategiím (RIS3) a projektům v rámci programů EUREKA a Eurostars. Program bude uveřejněn do 17.2.2014.


  • PF 2014   Pavel Švejda 1. 1. 2014
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2014, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu Asociace inovačního podnikání ČR INOVACE XXI. Zejména se těším na spolupráci při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (22. ročník), na Vaši účast na INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,2.-5.12.2014 (21. ročník) a na Vaše přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2014 (19. ročník).


  • INOVACE 2013 skončila   Pavel Švejda 7. 12. 2013
V pátek 6.12.2013 skončilo, pod záštitou předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka, úspěšné 20. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2013. Děkuji všem tuzemským a zahraničním přednášejícím, vystavovatelům, účastníkům, pořadatelům a novinářům za jejich aktivní podíl na kvalitním Týdnu výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Jeho součástí byla čtvrtá celostátní konference projektu SPINNET a vyhlášení výsledků Celostátní soutěže o nejlepší inovativní podnikatelský studentský záměr. Součástí Týdne byl 18. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2013. Jeho výsledky byly vyhlášeny za účasti premiéra Jiřího Rusnoka v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR 6.12.2013. Součástí INOVACE 2013 bylo 5.12.2013 vyhlášení výsledků 3.ročníku soutěže Vizionáři 2013. Ve výstavní části INOVACE 2013 byl prezentován 2. ročník soutěže Best Innovator 2014. Informace o těchto uskutečněných akcích jsou umísťovány na www.aipcr.cz. Těším se s Vámi na setkání v rámci INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, na 21. mezinárodním sympoziu s výstavou ve dnech 2.-5.12.2014. Jeho součástí bude 19.ročník soutěže o cenu Inovace roku 2014 s obsahově navazujícími soutěžemi - 4. ročník Vizionáři 2014 a 2.ročník Best Innovator 2014. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2013.


  • Výstavní část INOVACE 2013   Pavel Švejda 5. 12. 2013
V těchto dnech (2.- 6.12.2013) probíhá v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 výstavní část 20. ročníku INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Prezentuje se 63 vystavovatelů, mezi nimiž například úspěšné inovační produkty, přihlášené v rámci 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013, ofociální účast Ministerstva školství a vědy Ruské federace a subjekty systému Inovačního podnikání v ČR.V dosavadním průběhu došlo k řadě setkání potenciálních partnerů.


  • INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 6. 11. 2013
V úterý 3.12.2013 bude zahájen a v pátek 6.12.2013 bude ukončen 20. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2013. Současně budou 6.12.2013 vyhlášeny výsledky 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013, ve čtvrtek 5.12.2013 budou vyhlášeny výsledky 3. ročníku soutěže Vizionáři 2013, A.T. Kearney připravuje vyhlášení 2. ročníku soutěže Best Innovator 2014. Věřím, že tuzemští a zahraniční účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají.Program je umístěn na www.aipcr.cz. Hodnocení inovačních produktů, jejich autorů a inovačních firem vytváří předpoklady ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Proto se Asociace inovačního podnikání ČR těchto tří soutěží aktivně zúčastňuje. Využívá při tom svoje více než dvacetileté zkušenosti. Prosím zájemce o účast na INOVACE 2013, aby věnovali pozornost termínům přihlášek na sympoziální (28.11.)a výstavní (15.11.) část. Těším se na setkání s Vámi. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2013.


  • Cena Inovace roku 2013   Pavel Švejda 3. 10. 2013
Čtvrtek 17.10.2013 byl stanoven posledním dnem povinné konzultace přihlášek v rámci 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013. Děkuji všem, kteří se rozhodli nebo dále rozhodnou konzultovat svoji přihlášku a prosím, aby ji, v souladu s podmínkami a kriterii soutěže, předložili do 31.10.2013. Upozorňuji na to, že přihlášený inovační produkt musí být do data předložení přihlášky úspěšně využíván - prodán (výrobek resp. služba uvedena na trh,technologie zavedena v praxi).


  • Anketa 20 let AIP ČR   Pavel Švejda 16. 9. 2013
Anketa ke 20 letům činnosti Asociaci inovačního podnikání ČR,vložena v ip tt 3/2013 a uveřejněna na www.aipcr.cz, je určena členům a partnerům AIP ČR. Předem děkuji za Vaše stanoviska, hodnocení, doporučení a připomínky. Obsah ankety bude součástí dvoustranných jednání v rámci AIP ČR na rok 2014, její hodnocení předložím v rámci plenární sekce mezinárodního sympozia INOVACE 2013 dne 3.12.2013, výsledky budou uveřejněny v ip tt 1/2014.


  • Inovační potenciál ČR a programy EUREKA-Eurostars   S.Halada 29. 8. 2013
Seminář “Inovační potenciál ČR a programy EUREKA a Eurostars“ pořádají Asociace inovačního podnikání ČR a AVO, o.p.s. Cílem semináře je uvést systém podpory inovačního podnikání v ČR a diskutovat koncepční řešení na jeho podporu. Zároveň budou uvedeny programy EUREKA a Eurostars, které podporují mezinárodní spolupráci českých malých a středních podniků a jejich inovační aktivity ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými centry. Srovnání programů EUREKA a Eurostars s národními programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací umožní získat praktické informace a podrobný náhled na rozdílnost mezinárodní projektové spolupráce a národních projektů výzkumu. Důležitá část semináře je zaměřena na poradenskou činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA a Eurostars. Program a přihláška na seminář je na webové adrese http://www.aipcr.cz část Akce.


  • Dvacet tři let SVTP ČR   Pavel Švejda 24. 7. 2013
V sobotu 27.7.2013 uplyne 23 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Po celou uvedenou dobu se věnuji problematice VTP v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a plnění jejich základních funkcí v tuzemsku a v rámci mezinárodní spolupráce. Informace o činnosti SVTP ČR jsou umístěny na www.svtp.cz. Mezi nejdůležitější informace patří údaje umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. V této části jsou například uvedeny údaje o 13 akreditovaných VTP, 32 dalších provozovaných VTP a o dalších připravovaných VTP.V tomto katalogu jsou informace o inovačních firmách, ostatních firmách a institucích umístěných ve VTP. V těchto VTP pracuje aktuálně cca 2.500 pracovníků. Významným aktuálním projektem SVTP ČR je projekt SPINNET v rámci OP VK. Potřebné informace o tomto projektu, jehož žadatelem je SVTP ČR s počtem 12 partnerů, jsou rovněž umístěny na uvedené webové stránce. Pavel Švejda, prezident SVTP ČR


  • Dvacet let AIPČR   Pavel Švejda  24. 6. 2013
Včera, 23.6.2013, uplynulo 20let od zahájení činnosti Asociace inovačního podnikání ČR. V průběhu tohoto období zabezpečovala činnosti nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání a řešila mnoho projektů. Jejich přehled je uveden v referenčním listu na webová stránce www.aipcr.cz. Základem činnosti AIP ČR je Systém inovačního podnikání v ČR. Ve vydaném 2.čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií 2/2013 jsou uvedeny informace, související s hodnocením dvacetileté činnosti AIP ČR. Dnešní 75. jednání vedení AIP ČR zhodnotí dosavadní výsledky a projedná postup do dalšího období.


  • Úspěšný veletrh INVENTO   Pavel Švejda 9. 6. 2013
Včera, 8.6.2013, skončil úspěšný veletrh INVENTO. Navzdory povodni v Praze a dalších místech ČR byl s výjimkou semináře Ochrana průmyslového vlastnictví dne 5.6.2013, který se z uvedeného důvodu nekonal (připravené prezentace umístíme příští týden na www.aipcr.cz, část INVENTO),uskutečněn plánovaný program. Děkuji návštěvníkům stánku AIP ČR za projevený zájem o činnosti a projekty AIP ČR, zejména podporu programů EUREKA a Eurostars, o 20. ročník INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 3.-6.12.2013, o Cenu Inovace roku 2013 (18. ročník), Technologický profil ČR, projekt Společnosti vědeckotechnických parků ČR SPINNET v rámci OPVK, Inovační vouchery v Praze a o připravovaný Festival exportu CZ 27.6.2013. Těším se na další spolupráci s Vámi, dne 23.6.2013 uplyne 20 let od zahájení činnosti AIP ČR.


  • Jednání v Moskvě   Pavel Švejda 27. 5. 2013
Ve dnech 28.5. - 1.6.2013 se zúčastním řady jednání v Moskvě. Kromě přednášky na konferenci Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace a jednání orgánu tohoto centra se zúčastním veletrhu Metaloobrabotka a budu informovat o činnostech a projektech AIP ČR ruské partnery. O poznatcích a výsledcích budu informovat ve 3. letošním čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií.


  • Mezinárodní veletrh INVENTO 2013   Pavel Švejda 22. 5. 2013
Asociace inovačního podnikání ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a INCHEBA Praha pořádají ve středu 5. června 2013 od 10 hodin seminář Ochrana průmyslového vlastnictví. Uskuteční se ve Výstavišti Praha – Holešovice, Restaurace Pražan(naproti Levému křídlu Průmyslového paláce),v rámci doprovodného programu veletrhu INVENTO 2013,jako overtura tohoto veletrhu. Program semináře: 10.00 Zahájení semináře, představení a úloha veletrhu Jan Novotný, koordinátor projektu 10.20 Úřad průmyslového vlastnictví a podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem Josef Kratochvíl, předseda ÚPV 10.40 Inovační potenciál ČR a Klub inovačních firem AIP ČR Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR 11.00 Spolupráce s IFIA, ocenění českých vynálezců Pavel Dlouhý, předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů Těšíme se na setkání s Vámi.


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů   Iveta Němečková 16. 4. 2013
Asociace inovačního podnikání ČR a Česká asociace rozvojových agentur pořádají 12. ročník semináře "Inovace a technologie v rozvoji regionů". Uskuteční se dne 25. 4. 2013 od 10 hodin v Administrativní budově, sál 103, Veletrhy Brno, a.s. v rámci doprovodného programu URBIS INVEST 2013. V rámci programu budou podány informace o Moravian science centru Brno,o inovačních voucherech v Karlovarském kraji, budou prezentovány příklady regionálních inovačních strategií hl. m. Prahy a kraje Vysočina, Pavel Švejda přednese příspěvek na téma vědeckotechnické parky a využití brownfieldů. Více na www.aipcr.cz, část Akce.


  • Informace k zápisu ze 74. vedení AIP ČR   Pavel Švejda 8. 4. 2013
V zápisu ze 74. vedení AIP ČR dne 18.3.2013 je uvedena k bodu 2 Aktuální informace o oblasti VaVaI v ČR kromě jiného informace o tom, že "nebudou dokončena centra ELI a BIOCEV (OP VaVpI, 1. prioritní osa)". Prosím o doplnění zápisu o "v plánovaném termínu". Aktuálně pokračují negociační jednání s Řídícím orgánem OP VaVpI v rámci fázování projektu včetně výběrového řízení na generálního dodavatele stavby.


  • Velikonoční přání   Pavel Švejda 31. 3. 2013
Přeji všem spolupracovníkům, tuzemským a zahraničním členům a partnerům AIP ČR hezké Velikonoce 2013 a těším se na další spolupráci při zkvalitňování Systému inovačního podnikání v ČR. Těším se na setkání s Vámi na semináři Inovace a technologie v rozvoji regionů 25.4.2013 v Brně.


  • Jednání AIP ČR 18.3.2013   Pavel Švejda 15. 3. 2013
V pondělí 18.3.2013 se uskuteční plánované 74. jednání vedení AIP ČR, tisková konference AIP ČR a 45. společné jednání pracovních týmů AIP ČR k přípravě a realizaci inovační politiky ČR, k přípravě odborníků v oblasti inovačního podnikání a k inovačnímu podnikání v regionech (politika, výchova, regiony). Budou projednány aktuální informace o oblasti VaVaI v ČR a další plánované body programu. Podkladovými materiály bude 1. letošní číslo časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (21. ročník), brožura Cena Inovace roku 2013 (18. ročník),CD ROM Technologický profil ČR, verze 13 a informace k přípravě INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,Praha 3.-6.12.2013.Informace jsou postupně umísťovány na www.aipcr.cz a www.techprofil.cz.K Vašim případným dotazům, doporučením a připomínkám můžete využít toto diskusní fórum.


  • Příprava "RIS3" nebo "S3".   Pavel Švejda 25. 2. 2013
Dnes jsem zaslal zástupcům AIP ČR v krajích ČR a členům výboru SVTP ČR informace o přípravě "RIS3" nebo "S3" a věřím, že se v součinnosti se členy odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích ČR a se členy regionálních skupin SVTP ČR do jejich přípravy zapojíte.


  • INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 19. 2. 2013
Ve dnech 3.-6.12.2013 pořádá AIP ČR se svými členy a partnery 20. ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2013 a 20. ročník veletrhu invencí a inovací. Součástí INOVACE 2013 je rovněž 18. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2013. Ve čtvrtek 7.3.2013 projedná programový a organizační výbor INOVACE 2013 přípravu těchto významných akcí. Svoje případné náměty můžete průběžně zasílat prostřednictvím tohoto diskusního fóra


  • Časopis Inovační podnikání a transfer technologií   Pavel Švejda 24. 1. 2013
V roce 2013 vstupuje časopis Inovační podnikání a transfer technologií, vydávaný AIP ČR, do svého 21. ročníku. Děkuji všem autorům článků za dosavadní spolupráci, přispěli ke kladnému hodnocení tohoto časopisu. Aktuálně připravované 87. číslo má uzávěrku 31.1.2013. Těším se na Vaše příspěvky, které zasílejte na moji mailovou adresu a prosím o dodržování Pokynů autorům - formální náležitosti rukopisu, umístěných na www.aipcr.cz, časopis Inovační podnikání a transfer technologií.


  • PF 2013   Pavel Švejda 2. 1. 2013
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2013, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu INOVACE XXI. Zejména se těším na spolupráci při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (21. ročník), na Vaši účast na INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,3.-6.12.2013 (20. ročník) a na Vaše přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2013 (18. ročník).


  • Vánoce 2012, PF 2013   Pavel Švejda 20. 12. 2012
Milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych Vám poděkoval za vše, čím jste přispěli v roce 2012 k plnění hlavních činností a projektů Asociace inovačního podnikání ČR, zejména k dalšímu zkvalitňování Systému inovačního podnikání v ČR. Přeji Vám hezké Vánoce a nám všem úspěšný rok 2013. Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR


  • INOVACE 2012 skončila   Pavel Švejda 9. 12. 2012
V pátek 7.12.2012 skončilo, pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase, úspěšné 19. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2012. Děkuji všem tuzemským a zahraničním přednášejícím, vystavovatelům, účastníkům, pořadatelům a novinářům za jejich aktivní podíl na kvalitním Týdnu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, jehož součástí byla poprvé celostátní konference projektu SPINNET a vyhlášení výsledků celostátní soutěže o nejlepší inovativní podnikatelský studentský záměr. Součástí Týdne byl, rovněž pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase, 17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012. Jeho výsledky byly vyhlášeny v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR 7.12.2012. Součástí INOVACE 2012 bylo 6.12.2012 vyhlášení výsledků 2.ročníku soutěže Vizionáři 2012, dne 30.11.2012 byly vyhlášeny výsledky 1. ročníku soutěže Best Innovator. Informace o těchto uskutečněných akcích jsou umístěny na www.aipcr.cz. Těším se s Vámi na setkání v rámci INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 19.mezinárodním sympoziu s výstavou ve dnech 3.-6.12.2013. Jeho součástí bude 18.ročník soutěže o cenu Inovace roku 2013 s obsahově navazujícími soutěžemi - 3. ročník Vizionáři 2013 a 2.ročník Best Innovator. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2012.


  • INOVACE 2012   Pavel Švejda 29. 11. 2012
V úterý 4.12.2012 bude zahájen a v pátek 7.12.2012 bude ukončen 19. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2012. Současně budou 7.12.2012 vyhlášeny výsledky 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012. Věřím, že tuzemští a zahraniční účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají.Program je umístěn na www.aipcr.cz. Zítra, 30.11.2012, budou vyhlášeny výsledky 1. ročníku soutěže Best Innovator, ve čtvrtek 6.12.2012 budou vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěže Vizionáři 2012. Hodnocení inovačních produktů, jejich autorů a inovačních firem vytváří předpoklady ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Proto se Asociace inovačního podnikání ČR těchto třech soutěží aktivně zúčastňuje. Využívá při tom svoje téměř dvacetileté zkušenosti. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2012.


  • Cena Inovace roku 2012   Pavel Švejda 12. 11. 2012
V pátek 9.11.2012 se uskutečnilo 2. jednání komise Inovace roku 2012. Předseda komise Pavel Švejda podal informaci o dosavadním průběhu 17. ročníku soutěže, o konzultacích inovačních produktů (výrobků, postupů, služeb) v průběhu roku, o uskutečněných povinných konzultacích přihlášek (do 17.10.2012) a o předložených přihláškách, které splňují kriteria soutěže. Komise v tomto období hodnotí přihlášky, výsledky budou vyhlášeny dne 7.12.2012 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, Praha 1. V rámci vyhlášení budou prezentovány úspěšné inovační produkty za účasti jejich autorů a zástupců firem, které tyto produkty do soutěže přihlásili.Na závěr budou předána ocenění Cena inovace roku 2012.


  • Program INOVACE 2012   Pavel Švejda 16. 10. 2012
Dnes jsme umístili na www.aipcr.cz program letošního, 19. ročníku INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Bohatý sympoziální program je tradičně doplněn výstavní částí, ve které se můžete rovněž seznámit s inovačními produkty, přihlášenými v rámci 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012. Následně umístíme na tento web anglickou verzi programu. Těšíme se na setkání s Vámi v rámci jednotlivých částí INOVACE 2012 a prosíme o zaslání přihlášek. Věřím, že tento ročník bude minimálně stejně úspěšný jako předcházející.


  • Cena Inovace roku 2012   Pavel Švejda 5. 10. 2012
Středa 17.10.2012 byla stanovena posledním dnem povinné konzultace přihlášek v rámci 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012. Děkuji všem, kteří se rozhodli nebo dále rozhodnou konzultovat svoji přihlášku a prosím, aby ji, v souladu s podmínkami a kriterii soutěže, předložili do 31.10.2012.


  • Dvoustranná jednání 2013   Pavel Švejda 21. 9. 2012
Vedení AIP ČR schválilo 17.9.2012 dva významné dokumenty, podklady pro dvoustranná jednání v rámci AIP ČR - Hlavní úkoly na rok 2013 a Kalendář akcí na rok 2013. Mohou tak začít dvoustranná jednání se subjekty Systému inovačního podnikání v ČR (členy AIP ČR). Tato jednání navážou na dvoustranná jednání 2012, jejich hlavním cílem je potvrdit společné úkoly na rok 2013. První jednání se zakládajícími členy AIP ČR - Společností vědeckotechnických parků ČR a Českou společností pro nové materiály a technologie - se uskuteční v pondělí 24.9.2012, dalších 25 jednání se uskuteční postupně do 28.2.2013. Se 3 zahraničními členy se dvoustranná jednání nekonají, součinnost je zabezpečována společnými projektovými aktivitami.


  • Vynálezce roku 2013   Ing. Jan Kofroň  4. 9. 2012
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropský patentový úřad nabízí možnost navrhovat kandidáty na ocenění v osmém ročníku soutěže Evropský vynálezce roku. Předání prestižních cen vynálezcům, kteří podstatně přispěli k růstu evropské ekonomiky, se tentokrát uskuteční v Amsterdamu dne 28. května 2013. Ceny budou uděleny v pěti kategoriích 1) průmysl 2) malé a střední podniky 3) výzkum 4) celoživotní dílo 5) mimoevropské země Podmínkou pro zařazení kandidáta do výběru je, že na jeho vynález byl udělen Evropský patent, který je v současnosti platný. V přihlášce kandidáta musí být popsána inovační úroveň vynálezu a jeho přínos pro evropské hospodářství. Podrobné informace o ceně Evropský vynálezce roku 2013 zveřejnil Evropský patentový úřad na internetové adrese www.epo.org/european-inventor. Zde jsou též k dispozici příslušné přihlašovací formuláře.


  • Seminář Inovační potenciál ČR    Pavel Švejda 23. 8. 2012
Ve čtvrtek 6.9.2012 pořádají AIP ČR a Czechinno, z.s.p.o. seminář Inovační potenciál ČR. V tomto roce se seminář uskutečňuje v rámci projektu InnoNet. Program semináře a návratka jsou umístěny na www.aipcr.cz,svoji účast můžete potvrdit do 3.9.2012. V odpoledních hodinách se uskuteční na zvláštní pozvánky setkání k projektu InnoNet.Informace o tomto projektu jsou umístěny na www.czechinno.cz.


  • INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 20. 8. 2012
Ve dnech 4.-7.12.2012 pořádá AIP ČR se svými členy a partnery 19. ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2012 a 19. ročník veletrhu invencí a inovací. Součástí INOVACE 2012 je rovněž 17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012. Ve čtvrtek 6.9.2012 projedná programový a organizační výbor INOVACE 2012 přípravu těchto významných akcí. Svoje případné náměty můžete zasílat prostřednictvím tohoto diskusního fóra do 4.9.2012.


  • Komunikace o inteligentní regulaci v EU    Ing. Jan Kofroň 2. 8. 2012
Na základě žádosti Evropské komise a MPO informujeme o možnosti zapojit se do internetových konzultací k inteligentní regulaci otevřených na webovém portálu Evropské komise až do 21. září 2012. Informace o probíhajících konzultacích, včetně příslušného internetového odkazu byla umístěna na internetovou stránku MPO http://www.mpo.cz/dokument105796.html a portál BusinessInfo: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/internetove-konzultace-k-inteligentni-regulaci-19731.html http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/podnikani-v-eu.html http://www.businessinfo.cz/


  • Výzkumný program EK   Věra Mísařová 30. 7. 2012
Upozorňujeme na možnost předkládání nabídek na výzkumné projekty v Mongolsku. Celkem byla na tyto projekty schválena částka ve výši 8,1 mld. Euro v rámci 7. RP oznámeného Evropskou komisí. Uzávěrka pro předkládání žádostí je stanovena na podzim 2012. Bližší informace o výzkumných projektech v Mongolsku ze zdrojů Delegace EU v Pekingu: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/752&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr.


  • Devatenáct let AIP ČR   Pavel Švejda 28. 6. 2012
Dne 23.6.2012 uplynulo 19 let od založení Asociace inovačního podnikání ČR, nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR, plnící úlohu výzkumné organizace. Základem naší činnosti je Systém inovačního podnikání v ČR a navazující činnosti a projekty. Průběžně o nich informujeme v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (vydáván od roku 1993 - 20. ročník). Děkuji všem členům orgánů, komisí, pracovních týmů a rad AIP ČR a všem tuzemským a zahraničním partnerům za vše, co dosud vykonali pro vytváření inovační infrastruktury a fungování inovačního trhu v ČR. Současně včem přeji hezké léto 2012.


  • Informace z tiskové konference AIP ČR 18.6.2012   Pavel Švejda 18. 6. 2012
Dnes jsme rozeslali dvaceti spolupracujícím novinářům informace ke dvěma důležitým akcím AIP ČR a spolupracujících subjektů. Týkají se 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012 a 2. ročníku soutěže Vizionáři 2012. Výsledky obou soutěží budou vyhlášeny v průběhu INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Letošní 19. ročník se uskuteční v termínu 4.-7.12.2012, informace jsou na www.aipcr.cz.


  • Ochrana průmyslového vlastnictví   Iveta Němečková 29. 5. 2012
Úřad průmyslového vlastnictví a Asociace inovačního podnikání ČR pořádají tradiční seminář Ochrana průmyslového vlastnictví, který se uskuteční ve středu 6.6.2012 od 10 hodin v sídle ÚPV. Program semináře, určeného pro zájemce o OPV, je umístěn na www.aipcr.cz. Věříme, že Vám získané poznatky pomohou ke kvalitním výsledkům v oblasti VaVaI.


  - Re: Ochrana průmyslového vlastnictví   Pavel Švejda 3. 6. 2012
Těšíme se na Vaši účast, svoje případné dotazy zasílejte Janu Kofroňovi (kofron@aipcr.cz)do 5.6.2012 nebo je uplatněte v průběhu semináře.


  • Jednání ICSTI v Římě   Pavel Švejda 12. 5. 2012
Ve dnech 17.-18.5.2012 se uskuteční v Římě konference a jednání orgánů Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace ICSTI. Na konferenci budu informovat o dvoustranné vědeckotechnické spolupráci ČR, účastníkům jednání předám brožuru s informacemi o spolupráci ČR s 15 zeměmi světa. Podám rovněž informace o Technologickém profilu ČR a členům ICSTI předám CD ROM Technologický profil ČR, verze 12. Informaci o průběhu jednání ICSTI v Římě zařadíme do 3. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií 3/2012.


  • Mezinárodní spolupráce ČR ve VaV   Pavel Švejda  20. 4. 2012
Asociace inovačního podnikání ČR vydala ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 11. vydání brožury Mezinárodní vědeckotechnická spolupráve ve výzkumu a vývoji na dvoustranné úrovni, ISBN 978-80-87305-10-2. Brožura obsahuje informace o zajišťování Aktivity MOBILITY s osmi zeměmi - Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Slovinsko, o zajišťování programu KONTAKT II se sedmi zeměmi - Čínská lidová republika, Izrael, Indie, Japonsko, Korejská republika, Ruská federace a Spojené státy americké. V případě Izraele se jedná o program GESHER/MOST. Věřím, že brožura přispěje zejména k přípravě dalších projektů dvoustranné vědeckotechnické spolupráce ČR s uvedenými zeměmi, jejich realizaci a k prezentaci dosahovaných výsledků. Brožura je umístěna na www.aipcr.cz, část Projekty.


  • Proměny Evropy 2012   Pavel Švejda 17. 4. 2012
Ve středu 25.4.2012 se uskuteční v Praze 4.mezinárodní konference Proměny Evropy. Moto konference:"Krize eurozóny, vliv na průmysl a školství". V rámci III. bloku přednášek vystoupím k tématu Inovační produkty a konkurenceschopnost. Další potřebné informace naleznete na webové stránce konference www.neweurope.cz


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů   Iveta Němečková 17. 4. 2012
Asociace inovačního podnikání ČR a Česká asociace rozvojových agentur pořádá seminář "Inovace a technologie v rozvoji regionů". Uskuteční se dne 25. 4. 2012 od 10 hodin v Administrativní budově, sál 103, Veletrhy Brno, a.s. v rámci doprovodného programu URBIS INVEST 2012. V rámci programu bude přednesen příspěvek ředitele Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, budou prezentovány příklady regionálních inovačních strategií Ústeckého kraje a Středních Čech, informace o Technologickém profilu ČR a Ceně Inovace roku 2012 a další.


  • Velikonoční přání   Pavel Švejda 7. 4. 2012
Přeji všem spolupracovníkům, tuzemským a zahraničním členům a partnerům AIP ČR hezké Velikonoce 2012 a těším se na další spolupráci při zkvalitňování Systému inovačního podnikání v ČR.


  • seo   Jakub 27. 3. 2012
Dulezitost SEO se dnes meri na metry a vsichni, kdo podnikaji jiste vedi, ze spravne SEO optimalizace se dnes zadny business neobejde. Dnes je na ceskem trhu ohromne mnozstvi SEO firem, ktere se snazi dostat ze zakaznika horentni castky penez a nikdo si vlastne neuvedomuje, jak je SEO jednoduche. Staci se drzet zakladnich veci, ktere jsou velice jednoduche a kazdy si muze svuj obchod zoptimalizovat uplne sam. Lide, kteri jsou lini by mely kupovat SEO sluzby za <a href="http://www.bidbeat.cz">slevy</a> a neplatit plnou cenu za najem odkazu, ktery je velice nakladny a nemusel by prinest pozadovane vysledky.


  - Re: seo   Kilián 6. 10. 2019
Dobrý den, no já si to úplně nemyslím. Optimalizovat web je čím dál tím víc složité. Snažím se o to posledních deset let a konkurence na internetu v rámci mého oboru je prostě stále větší. A kdo dnes není na internetu, ten jako by nebyl. Pravda, snažím se na všechno přijít sám a dělat si web sám, ale začínám mít pocit, že mi dochází síly, nápady, navíc jsem asi i trochu zaspal. Častou koukám na různé případové studie, nebo příklady u reálných klientů. Teď zrovna pročítám tyto případovky: https://seowolf.cz/pripadove-studie/ Znáte to někdo? Přemýšlím, že se na tu firmu obrátím, ale nevím, no... Díky a hezký den, Kilián


  • SYMA 2012   Pavel Švejda 26. 3. 2012
Ve středu 28.3.2012 vystoupím v rámci plenární sekce setkání absolventů kurzů a držitelů certifikátů SYMA 2012 - Systémy managementu v hotelu Krystal. Praha 6 s přednáškou "Jak na inovace v roce 2012". Součástí přednášky budou zejména aktuální úkoly s vymezením pojmů, inovační proces a jeho uskutečňování, úloha AIP ČR, 17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012, význam Systému inovačního podnikání v ČR s inovační infrastrukturou ČR, Technologický profil ČR, perspektiva dalšího rozvoje a další. Těším se na setkání se zájemci o tuto oblast. Setkání SYMA 2012 pokračuje bohatým programem odborných sekcí rovněž ve čtvrtek 29.3.2012


  • Česká konference rektorů   Pavel Švejda 22. 2. 2012
Ve dnech 16.-17.2.2012 jsem se zúčastnil v Praze 114. zasedání pléna ČKR a výročního zasedání ČKR. Po roce se na tomto jednání setkali rektoři českých vysokých škol s emeritními rektory českých vysokých škol - veřejných, státních a soukromých. Na jednání Asociace emeritních rektorů jsme 16.2.2012 zvolili předsedu AER prof. Jiřího Witzanyho, emeritního rektora ČVUT v Praze. V průběhu dvoudenního jednání byly projednány aktuální otázky vysokého školství v ČR a budoucí úkoly, zejména kvalita vysokých škol, jejich financování a spolupráce s praxí. Vše v souvislosti s připravovanou reformou vysokých škol a vytvářením podmínek pro studenty těchto škol. Jednání se zúčastnili významní hosté v čele s předsedou vlády ČR Petrem Nečasem.Pavel Švejda, emeritní rektor Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.


  • Dvoustranná jednání 2012   Pavel Švejda 12. 2. 2012
V souladu s postupem, schváleným vedením AIP ČR dne 19.9.2011, se postupně uskutečňují dvoustranná jednání 2012. Tato jednání, na kterých jsou potvrzovány konkrátní úkoly v rámci Systému inovačního podnikání v ČR na rok 2012, budou ukončena do 29.2.2012. Z celkového počtu 27 tuzemských subjektů je k dnešnímu dni ukončeno 24 jednání. V tomto týdnu v Brně s rektorem VUT Karlem Raisem dne 6.2.2012 a ve Zlíně s rektorem UTB Petrem Sáhou dne 7.2.2012. Zbývá dokončit Tři jednání - s VŠCHT, UK a ČZU v Praze. Se třemi zahraničními subjekty se dvoustranná jednání neuskutečňují.


  • Časopis Inovační podnikání a transfer technologií   Pavel Švejda 12. 1. 2012
V roce 2012 vstupuje časopis Inovační podnikání a transfer technologií, vydávaný AIP ČR, do svého 20. ročníku. Děkuji všem autorům článků za dosavadní spolupráci, přispěli ke kladnému hodnocení tohoto časopisu. Aktuálně připravované 83. číslo má uzávěrku 1.2.2012. Těším se na Vaše příspěvky, které zasílejte na moji mailovou adresu a prosím o dodržování Pokynů autorům - formální náležitosti rukopisu, umístěných na www.aipcr.cz, časopis Inovační podnikání a transfer technologií.


  • PF 2012   Pavel Švejda 2. 1. 2012
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2012, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu INOVACE XXI.


  • Vánoce, PF 2012   Pavel Švejda 23. 12. 2011
Milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych Vám poděkoval za vše, čím jste přispěli v roce 2011 k plnění hlavních činností a projektů Asociace inovačního podnikání ČR, zejména k dalšímu zkvalitňování Systému inovačního podnikání v ČR. Přeji Vám hezké Vánoce a nám všem úspěšný rok 2012. Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR


  • INOVACE 2011 skončila, INOVACE 2012 před námi   Pavel Švejda 11. 12. 2011
V pátek 9.12.2011 skončilo, pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase, úspěšné 18. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2011. Děkuji všem tuzemským a zahraničním přednášejícím, vystavovatelům, účastníkům, pořadatelům a novinářům za jejich aktivní podíl na dosud nejúspěšnějším Týdnu výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Jeho součástí byl, rovněž pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase, 16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011, jehož výsledky byly vyhlášeny v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR 9.12.2011. Součástí INOVACE 2011 bylo 7.12.2011 vyhlášení soutěže Vizionáři 2011. Těším se s Vámi na setkání v rámci INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 19.mezinárodním sympoziu s výstavou ve dnech 4.-7.12.2012. Jeho součástí bude 17.ročník soutěže o cenu Inovace roku 2012. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2012.


  • Předání ocenění Inovace roku 2011   Pavel Švejda 9. 12. 2011
Dnes, 9.12.2011, se od 10 hodin uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce, Senátu Parlamentu ČR, předání ocenění v rámci 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011. Nad touto soutěží i nad 18. ročníkem Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR INOVACE 2011 převzal záštitu předseda vlády ČR Petr Nečas. Výsledky soutěže zveřejníme po jejich vyhlášení


  • INOVACE 2011   Pavel Švejda 5. 12. 2011
V úterý 6.12.2011 bude zahájen a v pátek 9.12.2011 bude ukončen 18. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2011. Současně budou 9.12.2011 vyhlášeny výsledky 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011. Věřím, že tuzemští a zahraniční účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2011


  • Primátor hl.m. Prahy na INOVACE 2011   Pavel Švejda 1. 12. 2011
Na dnešním 5. jednání PRVEK - Pražské rady pro výzkum a ekonomiku, které řídil předseda této rady primátor doc. Bohuslav Svoboda, byl projednán postup prací na aktualizaci RIS hl.m. Prahy a příprava kohezní politiky Prahy na období 2014+. Primátor Svoboda potvrdil svoje vystoupení na plenární sekci 18. mezinárodního sympozia INOVACE 2011 dne 6.12.2011.Program je umístěn na www.aipcr.cz. Pavel Švejda,člen PRVEK


  • Program INOVACE 2011    Pavel Švejda 8. 11. 2011
V tomto týdnu jsme umístili na www.aipcr.cz program letošního, 18. ročníku INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Bohatý sympoziální program je tradičně doplněn výstavní částí, ve které se můžete rovněž seznámit s inovačními produkty, přihlášenými v rámci 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011. Následně umístíme na tento web anglickou verzi programu. Těšíme se na setkání s Vámi v rámci jednotlivých částí INOVACE 2011 a prosíme o zaslání přihlášek. Věřím, že tento ročník bude minimálně stejně úspěšný jako předcházející.


  • FOR INDUSTRY již v březnu 2012   Věra Mísařová 1. 11. 2011
Upozorňujeme na ZMĚNU TERMÍNU konání veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2012 z původně plánovaného termínu 24. - 26. dubna 2012 na 13. - 16. března 2012 (www.forindustry.cz). AIP ČR vystupuje opět jako odborný garant veletrhu FOR INDUSTRY a časopis „Inovační podnikání a transfer technologií“ jako mediální partner veletrhu (www.aipcr.cz). Veletržní správa ABF, a.s. Vás zároveň zve na školení „Veletrh jako marketingový nástroj a součást PR“, které se bude konat 2. 12. 2011 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Účastníci školení budou mít možnost nahlédnout do nově postavených výstavních hal. Jako bonus získají nárok na 10% slevu z ceny výstavní plochy veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2012 a další výhody. Více viz. přihláška: http://www.forindustry.cz/2012/cz/skoleni-prihl.asp. Vzhledem k omezenému počtu míst budou registrovány přihlášky pouze do termínu 14. 11. 2011.


  • Příprava INOVACE 2011   Pavel Švejda 10. 10. 2011
Podle harmonogramu přípravy INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR měl být dnes, 10.10.2011, rozeslán program 18. mezinárodního sympozia INOVACE 2011. Vzhledem k upřesňování účasti zahraničních hostů a vystoupení některých tuzemských expertů bude tento program dokončen 20.10.2011 a následně rozeslán.


  • Účast AIP ČR a SVTP ČR na 53. MSV   Iveta Němečková 30. 9. 2011
Letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR budou zúčastňovat v rámci doprovodného programu v Business Centru, pavilon E, místnost č. 29, ve dnech 3. - 5. 10. 2011. Bude zde prezentovat Systém inovačního podnikání v ČR, Technologický profil ČR a VTP v Technologickém profilu ČR, soutěž o Cenu Inovace roku 2011, mezinárodní sympozium INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, projekt SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking)- partneři, cíle a klíčové aktivity projektu, Národní síť VTP v ČR. Více na www.bvv.cz/msv.


  • Setkání s přáteli 29.9.2011   Pavel Švejda 30. 9. 2011
Děkuji všem, kteří přijali pozvání na včerejší setkání s přáteli, které se uskutečnilo ve Klubu techniků ČSVTS, v souvislosti s mými, teprve 60. narozeninami.Upřímně děkuji komornímu pěveckému sboru Vocalica za kvalitní hudební pozdrav. Těším se na další spolupráci v rámci AIP ČR.


  • Technologický profil ČR - zhodnocení   Jarmila Krejčí 21. 9. 2011
Dovolte mi ještě zareagovat na otázku „zhodnocení projektu TP ČR a školení k TP ČR“, která zazněla na jednání pracovních týmů dne 19.9.2011. Jedním z příkladů činností RRA PK s TP ČR je využití především databáze TP ČR, mj. i v rámci projektu Go ECO! Environmental Services for SMEs (zkráceně GECKOS). Jedná se o projekt konsorcia pěti partnerských organizací v rámci sítě Enterprise Europe Network, který je na území Pardubického kraje, potažmo České republiky, realizován výhradně RRA PK. Konkrétně jsme do projektu GECKOS využili databázi TP ČR jako prvotní informační zdroj o firmách zaměřených na výrobu a zpracování kovů, na výrobu elektrických/elektronických součástek nebo na povrchovou úpravu kovů s počtem zaměstnanců max. 249, tedy malé a střední podniky. Tímto krokem jsme měli dostupnější informace o firmách v Pardubickém kraji, které by mohli být příjemci podpory v projektu GECKOS. Jedná se o inovativní přístup a invence do eko-technologií. Více o projektu najdete na http://www.rrapk.cz/geckos/o-projektu.htm. Co se týká školení k tomuto tématu, zaujala mě možnost vytištění získaných informací přímo z CD-ROM TP ČR a přínos vidím rovněž v tom, že součástí CD jsou také příslušné, relevantní dokumenty. Na závěr mi dovolte konstatovat, že na seminářích, které pořádá Enterprise Europe Network Pardubice, je ze strany firem také zájem o toto CD.


  • Společné projekty   Pavel Švejda 17. 9. 2011
Vedení AIP ČR projedná 19.9.2011 informaci o přípravě společných projektů v rámci AIP ČR. Bude tím zahájena nová kvalitativní úroveň činnosti AIP ČR v rámci Systému inovačního podnikání v ČR. Informace o těchto projektech bude ve stejný den předložena rovněž společnému jednání pracovních týmů AIP ČR "politika, výchova, regiony". AIP ČR zahájila svoji činnost 23.6.1993, v uplynulých 18 letech se aktivně podílela na vytváření Systému inovačního podnikání v ČR a fungování inovačního trhu a v 19. roce činnosti rozšiřuje tímto způsobem svoje aktivity. Věřím, že společné projekty subjektů v rámci Systému inovačního podnikání v ČR přispějí ke zkvalitňování inovačního prostředí v ČR.


  • Soutěž inovací NoAE 2011   Věra Mísařová 7. 9. 2011
V návaznosti na již 16. ročník soutěže Cena Inovace roku 2011 (http://www.aipcr.cz/o_cene_inovace.asp), informujeme řešitele projektů a další zájemce o možnosti zúčastnit se též 5. ročníku mezisektorové a mezinárodní soutěže inovací NoAE 2011. Soutěž je určena všem inovátorům, výzkumníkům, nezávislým pracovníkům, výzkumným zařízením a institucím k přihlášení nápadů, inovací a řešení, metod, nových myšlenek, studií apod. v rámci tematických okruhů: 1. Hnací jednotka a Elektrifikace 2. Komunikace a Mobilita 3. Materiály a Výroba 4. Design a Interiér Více informací viz: http://noae.ff-muenchen.de/; http://www.noae.com/us/innovations-wettbewerb/inovations-wettbewerb-2011/suche-nach-neuen-ideen.html; Konec registrací: 31. říjen 2011; Kontakt: h.koepplinger@ewf-institute.com; Tel.: +49 (89) 7489-9669


  • Seminář Inovační potenciál ČR 6.9.2011   Pavel Švejda 31. 8. 2011
V úterý 6.9.2011 pořádá Asociace inovačního podnikání ČR v zasedací místnosti č.319, Novotného lávka 5, Praha 1 od 10 hodin seminář Inovační potenciál ČR. Účastníci tohoto semináře budou seznámeni se změnami systému VaVaI v ČR, s inovačním procesem a nástroji, které ho ovlivňují, se zkušenostmi z přípravy a hodnocení projektů v rámci programu TIP a s českou strategií VaVaI v kontextu EU.Program semináře je umístěn na www.aipcr.cz. Těšíme se na Vaši účast.


  • Cena Inovace roku 2011   Pavel Švejda 31. 8. 2011
Upozorňuji potenciální přihlašovatele inovačních produktů ( výrobků, postupů, služeb ), že se blíží termín pro zaslání přihlášek do 16. ročníku soutěžě o Cenu Inovace roku 2011 - 31.10.2011.Soutěž vyhlašuje od roku 1996 Asociace inovačního podnikání ČR, letošní výsledky budou vyhlášeny v jednacím sále Valdštejnského paláce v pátek 9.12.2011. Podrobné informace a návod jsou umístěny na www.aipcr.cz


  • Dvacet jedna let SVTP ČR   Pavel Švejda 27. 7. 2011
Dnes, 27.7.2011, uplynulo 21 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Po celou uvedenou dobu se věnuji problematice VTP v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a plnění jejich základních funkcí v tuzemsku a v rámci mezinárodní spolupráce.Informace o činnosti SVTP ČR jsou umístěny na www.svtp.cz. Mezi nejdůležitější informace patří údaje umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Z této části například uvádím několik údajů o 14 akreditovaných VTP, ve kterých je umístěno ke dnešnímu dni 183 inovačních firem, 113 ostatních firem a 16 institucí. Celkem pracuje v těchto VTP 2.230 pracovníků. Pavel Švejda, prezident SVTP ČR


  • Prodloužení působení RNDr. Svatopluka Halady v ESE   Karek Šperlink 18. 7. 2011
Po řadě jednání na úrovni HLR K.Šperlinka a MŠMT- GŘ Jana Hrušáka a ředitele odboru mezinárodní spolupráce Jana Marka bylo na Generálním shromáždění programu EUREKA v Jeruzelému, dne 22.6.2011, odsouhlaseno prodloužení činnosti Svatopluka Halady v ESE Brusel do 31.12.2012.Tuto skutečnost oficiálně oznámil Luuk Borg, vedoucí sekretariátu EUREKy, dopiem GŘ Janu Hrušákovi dne 5.7.2011. L.Boorg současně ocenil zkušenosti S.Halady i jeho aktivní přístup při rošiřování programu EUREKA do dalších, i mimoevropských, zemí. Činnost v Bruselu je podpořena projektem AIP ČR.


  • Seminář na MZV   Věra Mísařová 1. 7. 2011
Dne 24. 6. se konal na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky ve Velkém sále Černínského paláce seminář „Programy a nástroje EU využitelné českými podniky“. Zajímavé a užitečné prezentace jsou dostupné zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/ekonomicke_zajmy/seminar_programy_a_nastroje_eu.html. Řešitelům projektů aktivity Mobilita (KONTAKT), výzkumně-vývojovým pracovníkům MSP a partnerům AIP ČR doporučuji seznámit se s projekty „Výzkum ve prospěch MSP“ (uzávěrka 6. 12. 2011) a Projekty partnerství podniků a veřejných výzkumných organizací (IAPP), neomezená témata, možnost 75 – 100% úhrady nákladů, doba trvání 1 – 4 rok, hrazené mobility apod. Prezentace Ing. V. Suchého s informacemi je uvedena v rámci poslední prezentace Ing. R. Romanové.


  • Osmnáct let AIP ČR   Pavel Švejda 23. 6. 2011
Dnes, 23.6.2011, uplynulo 18 let od založení Asociace inovačního podnikání ČR, nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR. Základem naší činnosti je Systém inovačního podnikání v ČR a navazující činnosti a projekty. Průběžně o nich informujeme v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (vydáván od roku 1993 - 19. ročník). Děkuji všem členům orgánů, komisí, pracovních týmů a rad AIP ČR a všem tuzemským a zahraničním partnerům za vše, co dosud vykonali pro vytváření inovační infrastruktury a fungování inovačního trhu v ČR.


  • Regionální inovační fond schválen   Jarmila Krejčí 21. 6. 2011
Pardubický kraj podpořil vznik Regionálního inovačního fondu a přispěl k jeho financování na základě dohodnutých podmínek. "O problematice inovačního fondu diskutujeme tři měsíce a byl to právě Pardubický kraj, který tuto myšlenku inicioval. Nadále budeme jednat se všemi zúčastněnými subjekty, tedy magistrátem a Univerzitou Pardubice," řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Rada Pk dne 1.6. 2011 schválila návrh, že vyčlení z rezervy Pardubického kraje milion korun na evropské projekty, aby mohl fond vzniknout. "Schopnost vytvářet a využívat inovace je v současné době jedním ze základních rozvojových aspektů každého regionu. Inovační fondy jsou přitom v zahraničí běžně užívané nástroje pro podporu zřízení inovační infrastruktury, například mezi výzkumnými subjekty a firmami nebo při poskytování poradenských služeb pro podnikatelské subjekty," dodal náměstek Línek. Fond by měl být prozatím financován ze zdrojů Pardubického kraje a města Pardubice. Jeho správcem by podle názoru kraje mohla být Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.


  • Mezinárodní porada ředitelů VTP   Pavel Švejda 7. 6. 2011
Ve dnech 9.-10.6.2011 se uskuteční v Podnikatelském a inovačním parku Havlíčkův Brod mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků. Tohoto významného jednání SVTP ČR se zúčastní představitelé akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP a pozvaní hosté z MPO, agentury Czechinvest a spolupracujících organizací. Tradiční součástí této 22. porady je výměna poznatků z přípravy a provozování VTP, vytváření Národní sítě VTP v ČR a ze zajišťování mezinárodní spolupráce v této oblasti. Program jednání je umístěn na www.svtp.cz. Závěry jednání budou umístěny na uvedené webové stránce.


  • Seminář v ÚVP 1.6.2011   Pavel Švejda 31. 5. 2011
Úřad průmyslového vlastnictví a Asociace inovačního podnikání ČR pořádají tradiční seminář Ochrana průmyslového vlastnictví. Uskuteční se v souladu s plánem hlavních úkolů AIP ČR, schváleného v září 2010, zítra, 1.6.2011 od 10 hodin v sídle ÚPV. Program semináře, určeného pro zájemce o OPV, je umístěn na www.aipcr.cz. Věříme, že Vám získané poznatky pomohou ke kvalitním výsledkům v oblasti VaVaI.


  • Konference ICSTI   Pavel Švejda 17. 5. 2011
Ve dnech 19.-20.5.2011 se uskuteční v Budapešti 62. jednání orgánů Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace (ICSTI) s tradiční mezinárodní konferencí. Na této konferenci budu informovat o zkušenostech a výsledcích Technologického profilu ČR a o vědeckotechnických parcích v ČR.Pavel Švejda, řešitel projektu Technologický profil ČR, prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR.


  • Pozvánka na seminář Galerie inovací 3.5.2011   Pavel Švejda 29. 4. 2011
Asociace inovačního podnikání ČR pořádá 3.5.2011 od 13 hodin v rámci veletrhu FOR INDUSTRY v Letňanech seminář Galerie inovací. Zveme zájemce o oblast VaVaI, o inovační produkty, Technologický profil ČR a související otázky. Po ukončení semináře je možné navštívit v doprovodu zástupců AIP ČR výstavní stánek této nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání a seznámit se s dalšími činnostmi a projekty AIP ČR.


  • Velikonoční pozdrav   Pavel Švejda 22. 4. 2011
Vážená paní, vážený pane, přeji příjemné prožití Velikonoc a těším se na další spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR.Těším se na setkání s Vámi na seminářích, konferencích, veletrzích a dalších akcích v oblasti inovačního podnikání v ČR a v zahraničí.


  • Eurostars   Pavel Dlouhý 19. 4. 2011
Upozorňujeme všechny potenciální řešitele projektů Eurostars, že dne 13.4.2011 vyšla nová brožura s vyčerpávajícím obsahem, jak projekt dobře napsat i řešit. Je uložena u NPC, zpravodajů a řešitele projektu Podpora programu EUREKA v ČR a ESE.


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 12. 4. 2011
Zítra, 13.4.2011, se uskuteční od 10 hodin v Brně v rámci doprovodného programu veletrhu URBIS podesáté seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Za účasti zástupců AIP ČR v krajích ČR a zástupců regionální inovační infrastruktury budou posouzeny zkušenosti RIS Pardubického a Moravskoslezského kraje. Současně budou projednány aktuální informace o inovačním potenciálu ČR, o Technologickém profilu ČR a o 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011. Seminář je určen zájemcům o problematiku VaVaI, po jeho ukončení ve 13 hodin navštíví jeho účastníci výstavní stánky krajů ČR v rámci probíhajících veletrhů.


  • Přednáška M.A.Ananjana   Pavel Švejda 8. 4. 2011
v pondělí 11.4.2011 se uskuteční od 9 hodin v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 přednáška významného představitele nanoprůmyslu Ruské federace. Věřím, že získané poznatky napomohou dalšímu rozšíření mezinárodní spolupráce v tomto významném perspektivním oboru VaVaI.Pozvánka je umístěna na této domovské stránce vpravo.


  • Nový obor na UJEP - Aplikované nanotechnologie   Tomáš Tuček 24. 3. 2011
Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem otevřela v roce 2011 nový studijní obor Aplikované nanotechnologie. Studium je tříleté a je zaměřeno především na praktické aplikace nanotechnologií v materiálovém inženýrství, tzn. na vývoj nových nanomateriálů chemickými a fyzikálními metodami. Více informací na http://sci.ujep.cz/clanky/aplikovane-nanotechnologie.html.


  • Aktivita MOBILITY   Iveta Němečková 1. 3. 2011
V tomto týdnu budou na serveru http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/mobility/ postupně zveřejňovány výzvy k podávání návrhů projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce ČR v rámci aktivity MOBILITY (dříve program KONTAKT)na období 2012 - 2013. Při řešení projektů bude nově možné, v případě nevyčerpání plné výše příspěvku, který obdrží český řešitel projektu k úhradě cestovních nákladů pro své cesty do zahraničí a zpět, resp. příspěvku na pobytové náklady zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky, nevyčerpané finanční prostředky využít na prodloužení pobytu zahraničního řešitele projektu na území České republiky za podmínky využití nevyčerpané výše dotace v souladu s účelem jejího poskytnutí a v rámci příslušného zúčtovacího období.


  • Česká konference rektorů, Plzeň 17.-18.2.2011    Pavel Švejda 19. 2. 2011
V pátek 18.2.2011 jsem se v Plzni zúčastnil, jako emeritní rektor VŠKV, 109.zasedání Pléna ČKR, výročního shromáždění ČKR. Přítomným 74 rektorům jsem předal nejnovější, 11. verzi CD ROM Technologický profil ČR. Věřím, že v kontextu projednávaného programu jednání, bude tento materiál, který je jednou z forem vyjádření inovačního potenciálu v ČR, přínosem pro řešení aktuálních úkolů v oblasti VaVaI v ČR. Jsem rád, že jsem se opět mohl setkat s mnoha rektory vysokých škol v ČR. Některé z těchto vysokých škol jsou aktivními subjekty Systému inovačního podnikání v ČR.


  • KONTAKT-Mobility- Řecko   Ing. Jan Kofroň 4. 2. 2011
Upozorňuji všechny zájemce o spolupráci s Řeckem, že bude v letošním roce opět zveřejněna výzva k podávání projektů na roky 2012 až 2013. Sledujte web MŠMT v období kolem 15.3.2011. Spolupráce, která byla přerušena koncem roku 2007, se tímto obnovuje.


  • HANNOVER MESSE 2011   Věra Mísařová 1. 2. 2011
Asociace inovačního podnikání ČR připravuje již tradičně účast na jedné z nejvýznamnějších světových událostí na veletrhu Hannover Messe (www.hannovermesse.de). Letos se koná ve dnech 4. – 8. dubna. Řešitelé projektů KONTAKT MEB, účastníci soutěže o Cenu Inovace roku 2010 i partneři AIP ČR, kteří mají zájem o prezentaci se mohou přihlásit u Mgr.Věry Mísařové, e-mail: misarova@aipcr.cz, tel. 221 082 274. K dispozici jsou též volné vstupenky, které lze vyžádat na adrese: AIP ČR, Novotného lávka 5, 116 68, Praha 1, nebo na výše uvedeném emailu či telefonicky. Více viz též v článku HANNOVER MESSE 2011, časopisu „ip a tt“, č. 4/2010, str. 40.


  • Oborové kontaktní centrum OKC AIP ČR   Věra Mísařová 1. 2. 2011
Řešitelem projektu OK 475 – „Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj v ČR" v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – EUPRO byl v posledním roce řešení – v roce 2010 Ing. Pavel Dzida (Svaz průmyslu a dopravy ČR). AIP ČR se podílela na řešení části tohoto projektu a informace poskytovala na webu www.aipcr.cz, v části projekty (po skončení projektu přesunuto do archivu). Řešitelem této části projektu byl doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. Děkujeme všem, kteří s námi v této oblasti spolupracovali.


  • Oponentura projektů AIP ČR   Pavel Švejda 26. 1. 2011
Dnes,26.1.2011, se uskutečnila průběžná oponentura projektů AIP ČR, řešených v roce 2010 - ME 08113 KONTAKT, ME 950 Technologický profil ČR a OE 09005 EUREKA.Jednání potvrdilo splnění projektových úkolů a doporučilo pokračování uvedených projektů v dalším období.Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěšném plnění projektů a věřím, že tato praxe bude trvat i nadále.


  • PF 2011   Pavel Švejda 4. 1. 2011
Vážená paní, vážený pane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a popřál úspěšný rok 2011, ve kterém budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí programu INOVACE XXI.


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů   Iveta Němečková 15. 12. 2010
V rámci 17. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (30. 11. - 3. 12. 2010) byla dne 30. 11. 2010 pokřtěna publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů, Pavel Švejda a kolektiv, Praha 2010, ISBN 978-80-87305-04-1. Tato publikace byla předána účastníkům INOVACE 2010, byla rozeslána zástupcům AIP ČR v krajích ČR a je umístěna na www.aipcr.cz. Očekáváme Vaše reakce na tuto publikaci-připomínky, náměty, doporučení, které vyjádřete na tomto Diskusním fóru. Po dohodě se sekretariátem AIP ČR je možné tuto publikaci si v omezeném počtu vyzvednout v sídle AIP ČR, Novotného lávka 5, Praha 1, budova B, kancelář č. 336. Všem čtenářům i dalším spolupracovníkům přeji příjemné a pohodové vánoční svátky a úspěšný rok 2011.


  • INOVACE 2010 skončila, INOVACE 2011 před námi   Pavel Švejda 5. 12. 2010
V pátek 3.12.2010 skončilo úspěšné 17. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2010. Děkuji všem tuzemským a zahraničním přednášejícím,vystavovatelům,účastníkům, pořadatelům a novinářům za jejich aktivní podíl na dosud nejúspěšnějším Týdnu výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Jeho součástí byl 15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010, jehož výsledky byly vyhlášeny v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR 3.12.2010. Těším se s Vámi na setkání v rámci INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 18.mezinárodním sympoziu s výstavou ve dnech 6.-9.12.2011. Jeho součástí bude 16.ročník soutěže o cenu Inovace roku 2011. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2011.


  • Ceny Inovace roku 2010   Pavel Švejda 3. 12. 2010
Dnes, 3.12.2010 budou od 10 hodin v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR předány Ceny Inovace roku 2010. Toto ocenění převezmou zástupci 10 úspěšných inovačních produktů. Jedná se o kvalitní výsledky, které splňují kriteria soutěže.


  • INOVACE 2010 posedmnácté   Pavel Švejda 27. 11. 2010
V úterý 30.11.2010 bude zahájen a v pátek 3.12.2010 bude ukončen 17. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2010. Současně budou 3.12.2010 vyhlášeny výsledky 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010. Věřím, že tuzemští a zahraniční účastníci této nejvýznamnější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR naleznou v jejím průběhu vše, co očekávají. Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2010


  • FOR INDUSTRY 2011   Věra Mísařová 22. 11. 2010
Vážení partneři AIP ČR, řešitelé projektů. AIP ČR, která plní funkci odborného garanta a mediálního partnera 10. mezinárodního veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2011, by Vás ráda informovala o možnosti využít mimořádně zvýhodněné ceny k termínu první uzávěrky přihlášek dne 30. 11. 2010. Veletržní správa ABF, a.s. Vám nabízí řadu zajímavých řešení pro co nejefektivnější prezentaci, nejen prostor k předvádění konkurenceschopnosti, ale i možnosti vzájemné diskuse s tuzemskými i zahraničními odborníky. Více viz: www.forindustry.cz.


  • Cena Inovace roku 2010   Pavel Švejda 18. 11. 2010
V rámci 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010 bylo v průběhu tohoto roku osloveno 380 subjektů, které vyjádřily zájem o přihlášení svých inovačních produktů - výrobků, technologických postupů a služeb - do této soutěže. V souladu s podmínkami a kriterii soutěže bylo předloženo a hodnoceno 10 přihlášek, vzhledem k povinným ponzultacím nebyla poprvé v patnáctileté historii soutěže žádná vyřazena. Zástupci úspěšných inovačních produktů převezmou ocenění Cena Inovace roku 2010 dne 3.12.2010 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.Pozvánky rozešleme v pátek 19.11.2010. Těšíme se na setkání s nimi


  - Re: Cena Inovace roku 2010   Pavel Švejda 21. 11. 2010
Vzhledem k upřesňování účasti premiéra Petra Nečase na předávání ocenění Inovace roku 2010 dne 3.12.2010 rozešleme pozvánky do 23.11.2010


  • Publikace "Regiony"   Pavel Švejda 7. 11. 2010
Asociace inovačního podnikání ČR připravuje v rámci řešení projektu Technologický profil ČR vydání publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů.Autorský kolektiv vede Pavel Švejda, členy jsou zástupci AIP ČR v krajích ČR.Publikace bude mít křest 30.11.2010 v 16 hodin spolu se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 11 na Novotného lávce 5, Praha 1 v rámci vernisáže výstavní části INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.


  • Konzultace přihlášek CIR 2010   Pavel Švejda 17. 10. 2010
Pátek 15.10.2010 byl stanoven posledním dnem povinné konzultace přihlášek v rámci 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010. Děkuji všem, kteří konzultovali svoji přihlášku a prosím, aby ji, v souladu s podmínkami a kriterii soutěže, předložili do 29.10.2010. Těším se rovněž na další přihlášky, které jejich přihlašovatelé nestihli konzultovat, pokud budou splňovat podminky a kriteria soutěže.


  • Cena Inovace roku 2010   Pavel Švejda 1. 10. 2010
V tomto roce vyhlásila AIP ČR 15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010. Dnes začíná měsíc říjen, tradičně spojený s touto soutěží. Pátek 29.10.2010 je konečným termínem pro předání přihlášky do této soutěže, letos s povinnou konzultací přihlášky do 15.10.2010. Těšíme se na přihlášky inovačních produktů ( výrobků, postupů, služeb ), informace jsou umístěny na www.aipcr.cz


  • dotaz k 17.mezinárodnímu veletrhu invencí a inovac   Jana Michková 23. 9. 2010
Mám dotaz, zda je ještě možné se přihlásit k účasti na veletrhu - jako Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Jedná se mi o vystavení panelu velikosti A0 (informace o činnosti agentury) a letáků o chystaném VTP v Karlovarském kraji.


  • Účast AIP ČR na SII 2010 v Moskvě   Pavel Švejda 17. 9. 2010
Ve dnech 7.-10.9.2010 se v Moskvě konal 10. mezinárodní salon inovací a investic.AIP ČR se ho zúčastnila podeváté, letošní účast navazovala na loňskou oficiální účast ČR.Informaci o loňské účasti jsem umístil do diskusního fóra dne 7.9.2009. V rámci výstavní části jsme ve stánku 10m2 prezentovali Mezinárodní inovační centrum, Systém inovačního podnikání v ČR, program mezinárodní vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, programy EUREKA a Eurostars, Technologický profil ČR a vybrané projekty dvoustranné česko-ruské vědeckotechnické spolupráce. V rámci doprovodného programu jsem na scéně výstavního centra Gostinyj Dvor ( nedaleko Kremlu ) prezentoval inovační projekty ČR. Prezentace měla tři části - Činnosti a projekty AIP ČR, Technologický profil ČR a vědeckotechnické parky v ČR a Inovační potenciál ČR. V průběhu Salonu jsme jednali s řadou partnerů v RF - RINKCE, MON RF, velvyslanectví ČR v RF aj., zájem o spolupráci vyjádřila řada představitelů inovačních firem z RF a dalších zemí, partnerských asociací, výzkumných ústavů aj. Významnou a tradiční součástí naší účasti bylo moje aktivní členství v mezinárodní jury Salonu. V průběhu Salonu byla potvrzena potřeba připravit Analytický informační portál pro uskutečňování česko-ruské vědeckotechnické spolupráce.V souladu s cíli nového připraveného projektu AIP ČR v rámci programu KONTAKT budou výsledky tohoto projektu v roce 2011 hlavním cílem účasti AIP ČR na 11. salonu inovací a investic. Informaci o letošním Salonu a naší účasti na něm uveřejníme v ip tt 4/2010.


  • Úspěšný seminář 2.9.2010   Pavel Švejda 4. 9. 2010
Ve čtvrtek 2.9.2010 se konal v Praze úspěšný seminář Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR. Za účasti 63 odborníků byly podány informace o dosavadních výsledcích dvacetileté činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR a informace o hlavních úkolech do dalšího období. Děkuji 37 účastníkům semináře, kteří odevzdali anketní lístek "20 let SVTP ČR". Výsledky ankety projednáme ve výboru SVTP ČR 21.9.2010. Pavel Švejda,prezident SVTP ČR


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 25. 8. 2010
Ve středu 15.9.2010 pořádají AIP ČR a ČARA v rámci doprovodného programu MSV 2010 seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Program semináře je umístěn na www.aipcr.cz. Prosím zájemce o tento seminář o potvrzení účasti mailem na adresu: nemeckova@aipcr.cz


  • Portál BusinessInfo.cz   Věra Mísařová 19. 8. 2010
Portál BusinessInfo.cz informuje o možnosti zapojení českých subjektů v oblasti rozvojové spolupráce. Na adrese: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvojova-spoluprace-cr/dotaznik-zapojeni-ceskych-subjektu-zrs/1001674/57992/ byl umístěn dotazník, který si klade za cíl zmapovat potřeby nejen nových a začínajících českých firem v této oblasti, ale i jejich potřeby a náměty, které by pomohly se na základě této zpětné vazby lépe zorientovat v množství informací. Vyplnění tohoto dotazníku (přímo na stránkách BI) uvítáme a předem děkujeme. Při rozkliknutí páté položky v hlavním menu „Zahraniční obchod“ neleznou zájemci seznam prioritních zemí pro export, exportní příležitosti (databáze zahraničních poptávek, zahraničních investičních příležitostí) a další užitečné informace. Na tomto portálu jsou umístěny odkazy na nejvýznamnější činnosti a projekty AIP ČR.


  • Dvacet let SVTP ČR   Pavel Švejda 26. 7. 2010
Zítra, 27.7.2010 uplyne 20 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Děkuji všem, kteří se v uplynulém období podíleli na zakládání a dalším rozvoji VTP, Národní sítě VTP v ČR, plnění úkolů SVTP ČR v tuzemsku a v zahraničí. Rovněž děkuji všem tuzemským a zahraničním partnerům za dosavadní spolupráci. Současně zvu zájemce o problematiku VTP na seminář Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR, který se uskuteční dne 2.9.2010 v sídle SVTP ČR, Novotného lávka 5, Praha 1. Program semináře a způsob přihlášení svojí účasti jsou na www.svtp.cz a na www.aipcr.cz. Na setkání s Vámi při hodnocení dvaceti let činnosti SVTP ČR a při stanovení úkolů do dalšího období se za orgány Společnosti těší Pavel Švejda, prezident SVTP ČR


  • Pozdrav a přání    Pavel Švejda 6. 7. 2010
Dovolte mi, abych popřál příjemnou dovolenou všem členům orgánů, rad, komisí a pracovních skupin AIP ČR a poděkoval za vše, co vykonali za více než sedmnáctileté období činnosti naší nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání. Současně mi dovolte informovat o tom, že v souladu se závěry orgánů AIP ČR dne 21.6.2010 registrovalo MV nové stanovy AIP ČR.


  • Salon inovací a investic 2010 v Moskvě   Pavel Švejda 28. 6. 2010
Ve dnech 7.-10.9.2010 se v Moskvě uskuteční X.mezinárodní salon inovací a investic.Asociace inovačního podnikání ČR se ho zúčastní podeváté. V letošním roce naváže na výsledky loňské oficiální účasti ČR. Zúčastníme se výstavní části, doprovodného programu a tiskových konferencí. Rovněž letos budu jedním ze členů mezinárodní jury Salonu.Prosím, aby se zájemci o účast na výstavní části Salonu přihlásili do 2.7.2010 na adresu svejda@aipcr.cz. Těšíme se na setkání s Vámi v Moskvě.


  • Mimořádná valná hromada SVTP ČR   Pavel Švejda 8. 6. 2010
Dne 10.6.2010 se v 17.30 hodin uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Šumperku mimořádná valná hromada SVTP ČR. Na programu bude jediný bod jednání - Úprava stanov SVTP ČR. Návrh stanov byl rozeslán členům SVTP ČR 27.5.2010.


  • Přednáška 5.5.2010   Pavel Švejda 3. 5. 2010
Ve středu 5.5.2010 od 12.25 hodin přednesu v aule Vysoké školy Karlovy Vary,o.p.s., T.G.Masaryka 3, Karlovy Vary v rámci UTV téma " Výzkum, vývoj a inovace v Karlovarském kraji - úloha VŠKV.Přednáška je určena posluchačům Univerzity 3.věku, partnerům a příznivcům VŠKV i těm, kteří mají zájem studovat na VŠKV.Byli pozváni novináři, se kterými se uskuteční setkání od 14 hodin. Pavel Švejda,rektor VŠKV ( www.vskv.cz )


  • Technologický profil ČR   Pavel Švejda 13. 4. 2010
V uplynulých dnech byly odsouhlaseny úkoly garantů a partnerů AIP ČR při řešení úkolů projektu Technologický profil ČR v roce 2010.Součástí těchto úkolů jsou akce v krajích ČR, setkání,semináře a konference, jejichž cílem je informovat o aktuálním stavu RIS krajů ČR a jejich implementace. Součástí implementace RIS může být příprava Technologického profilu kraje a proto tyto akce v krajích ČR slouží rovněž k upřesnění základních souvislostí a podmínek přípravy těchto dokumentů. Informace o uskutečněných akcích v krajích jsou postupně umísťovány na www.aipcr.cz, část Odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích.


  • Doporučení účasti   Věra Mísařová 2. 3. 2010
AIP ČR doporučuje zájemcům účast na 36. konferenci s mezinárodní účastí „Projektování a provoz povrchových úprav“, dne 10. - 11. března 2010 v hotelu Pyramida, Praha 6. Program konference a přihláška k účasti viz: www.jelinkovazdenka.euweb.cz. Zároveň doporučuje využít v rámci této konference možnosti konzultací na informačním místě AIP ČR o programech vědeckotechnické spolupráce KONTATKT, EUREKA a Eurostars, aj. Účastníkům konference bude předán časopis „Inovační podnikání a transfer technologií“ č. 4/2009.


  • Financování podnikání   Aleš Hodina 1. 3. 2010   rozvojfirmy3.jpg
Financování inovačního podnikání je možné soukromým kapitálem, informace najdete na stránce Rozvoj Firmy (www.rozvojfirmy.cz).


  • XX. valná hromada SVTP ČR   Pavel Švejda 9. 2. 2010
Zítra, 10.2.2010, se uskuteční v Praze XX.valná hramada Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Tato společnost zahájila svoji činnost 27.7.1990, dnes sdružuje všechny základní typy vědeckotechnických parků ( VTP ) v ČR. Informace o těchto VTP najdete na www.svtp.cz v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. V tomto období uskutečňuje SVTP ČR 10. etapu akreditace VTP.V rámci programu Prosperita jsou připravovány projekty dalších VTP. Významnými činnostmi a projekty SVTP ČR jsou Národní síť VTP v ČR a mezinárodní spolupráce SVTP ČR v rámci programu INGO.


  - Re: XX. valná hromada SVTP ČR   Pavel Švejda 17. 2. 2010
Informace o průběhu a závěrech jednání budou uveřejněny v ip tt 1/2010, jsou umístěny na www.svtp.cz


  • Úspěšná oponentura projektů   Pavel Švejda 30. 1. 2010
Ve čtvrtek 28.1.2010 obhájila AIP ČR výsledky čtyř svých projektů řešených v roce 2009 a SVTP ČR výsledky svého jednoho projektu řešeného v témže roce. O řešených projektech budeme informovat v prvním čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v tomto roce. Děkuji všem, kteří se podíleli na dosažených výsledcích a těším se na další spolupráci v roce 2010.


  • Oponentura projektů 2009   Pavel Švejda 27. 1. 2010
Zítra, 28.1.2010, projedná oponentní rada výsledky 4 projektů, řešených AIP ČR v roce 2009.Současně budou projednány výsledky jednoho projektu, řešeného Společností vědeckotechnických parků ČR v roce 2009.O výsledcích budeme informovat v prvním čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií


  • Výzva řešitele projektu KONTAKT   František Foret 13. 1. 2010
Uzávěrka pro podání abstraktů na mezinárodní konferenci MicroScale Bioseparations v Praze byla prodloužena do 22.1.2010. Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost vidět prezentace ze špičkových světových pracovišť, zachytit poslední vědecké trendy a navázat nové vědecké kontakty a spolupráce. Více na: www.msb2010.org.


  • Aktuality a zahraniční zkušenosti   Alexandr Prokop 5. 1. 2010
V nejbližší době bude na stránkách AIP ČR otevřena rubrika „Aktuality a zahraniční zkušenosti“. Tato rubrika bude přinášet aktuální souhrn zahraničních informací z oblasti inovací a transferu technologií, tak jak je přináší např. bulletin European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information (TII). Více o bulletinu TII zde: http://www.tii.org/Docs/eNewsletter/


  • PF 2010   Pavel Švejda 20. 12. 2009
Milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych Vám poděkoval za vše, čím jste přispěli v roce 2009 k plnění hlavních činností a projektů Asociace inovačního podnikání ČR, zejména k dalšímu zkvalitňování Systému inovačního podnikání v ČR. Přeji Vám hezké Vánoce a nám všem úspěšný rok 2010. Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR


  • Ekologické aktivity   Věra Mísařová 18. 12. 2009
Ekologické aktivity Velvyslanectví České republiky Lublaň informuje o současných rozvojových aktivitách Mezinárodního centra pro podnikání - ICPE – www.icpe.si, zaměřených na podporu rozmisťování ekologických technologií. Tyto aktivity se týkají např. výměny informací o ekologických technologiích prostřednictvím webových stránek, nadregionálního společného výzkumného programu, programu „Green MBA“ zaměřeného na vzdělávání projektových manažerů v oblasti klimatických změn. Cílem aktivit je využívat tradičních technologických příležitostí, které byly vyvinuty v různých zemích a mohly by být vhodným nástrojem pro řešení světových klimatických problémů. ICPE hledá pro svoje aktivity partnery v ČR i v dalších zemích.


  • předvádění vyřešených projektů   Pavel Dlouhý 2. 12. 2009
Dovoluji si připomenout, že zítra 3.12.2009 se v rámci programu INOVACE 2009 koná na Novotného lávce od cca 11,00 do 14,00 předvádění vyřešených inovačních projektů řešiteli z VÚTS Liberec (elektronická vačka) a TU Liberec (tvorba nanovláken a učební pomůcky elektrických točivých strojů).


  • INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 29. 11. 2009
Zítra, v pondělí 30.11.2009, vrcholí příprava letošního, 16. ročníku této nejvýznamnější mezinárodní akce v oblasti inovačního podnikání v ČR. Věřím, že všichni vystavovatelé umístí svoji dokumentaci v rámci výstavní části INOVACE 2009, která se koná na Novotného lávce 5, Praha 1. Úvodní plenární sekce INOVACE 2009 začíná v úterý 1.12.2009 od 10 hodin v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR va Valdštejnském paláci, Praha 1. Na ní navazuje na Novotného lávce od 16 hodin vernisáž výstavy spojená se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 10 Informace o průběhu jednotlivých dnů INOVACE 2009 bedeme postupně umísťovat na www.aipcr.cz od středy 2.12.2009


  • Cena Inovace roku 2009   Pavel Švejda 13. 11. 2009
Na dnešním jednání Komise Inovace roku byly projednány výsledky 14. ročníku této soutěže. Ocenění budou předána v pátek 4.12.2009 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR od 10 hodin. Byli pozváni zástupci oceněných firem a kolektivů a představitelé subjektů inovační infrastruktury ČR


  • INOVACE 2009 - praktické ukázky   Pavel Dlouhý 11. 11. 2009
Dne 3.12.2009 se bude konat po dopoledním programu praktická ukázka výroby nanovláken a předvedení stavebnicových přístrojů pro výuku elektrických točivých strojů (motor generátor) z TU Liberec a speciální silové převodovky pro převážně textilní stroje z VÚTS Liberec, a.s.


  • Školení zástupců AIP ČR v krajích ČR   Pavel Švejda 21. 10. 2009
Zítra, 22.10.2009, se v Praze uskuteční závěrečné školení zástupců AIP ČR v krajích ČR. Dosud potvrdilo svoji účast 7 zástupců ( kraje Liberecký, Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký, Moravskoslezský, hl.m. Praha a kraj Vysočina ). Těším se na setkání se všemi zástupci.


  • Cena Inovace roku 2009   Pavel Švejda 15. 10. 2009
Blíží se termín uzávěrky 14.ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009 - 30.10.2009. Upozorňuji potenciální předkladatele přihlášek do této soutěže ( informace jsou umístěny na www.aipcr.cz, část Akce )na nutnost doložit plnění všech čtyř kriterií soutěže a zejména na kriterium C - postavení na trhu, efektivnost. Přihlášený produkt ( výrobek, postup, služba ) musí být uplatněn na trhu ( prodán ), je nutno doložit jeho efektivnost ( srovnání ceny, objem výroby a jeho perspektiva do dalšího období ) v souladu s pokyny k vyplnění přihlášky.


  • Příprava Evropského inovačního plánu   Věra Mísařová 29. 9. 2009
Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace k revizi současné evropské inovační politiky, která se promítne do připravovaného Evropského inovačního plánu. Sdělujeme všem, kteří mají zájem se této konzultace účastnit, že veškeré informace o probíhajících konzultacích neleznou na této webové stránce: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/future-policy/consultation_en.htm. Veřejné konzultace budou ukončeny 16. listopadu 2009.


  • Účast ČR na SII 2009 v Moskvě   Pavel Švejda 7. 9. 2009
Ve dnech 26.-29.8.2009 se v Moskvě konal 9.mezinárodní salon inovací a investic. Na návrh AIP ČR se ho Česká republika zúčastnila formou oficiální účasti, garantované MPO a zajišťované firmou Zephyr, s.r.o. Ve výstavní části se na stánku ČR o rozloze 120 m2 prezentovalo 14 subjektů, představujících Systém inovačního podnikání v ČR s Národní sítí vědeckotechnických parků ( AIP ČR, SVTP ČR ), úspěšní řešitelé projektů česko-ruské vědeckotechnické a inovační spolupráce ( G Impuls Praha. s.r.o., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod ), výzkumná a vývojová pracoviště, úspěšná v rámci soutěže o Cenu Inovace roku, se zájmem o spolupráci s ruskými partnery a s partnery z dalších zemí zúčastněných na salonu( Strojní fakulta ČVUT, Technická fakulta ČZU, 5M Kunovice, Rokospol Uherský Brod, Český výzkum, a.s. ) a vybrané pracoviště pro umístění investičních projektů v ČR ( Industry servis ZK, a.s., Průmyslová zóna Holešov ). První den salonu navštívil před slavnostním zahájením salonu stánek ČR náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka, českou delegaci ( M. Hovorka, B.Strejc, P. Švejda ) přijal první náměstek ministra školství a vědy RF J.P.Sentyurin. V 18.30 hodin navštívil stánek ČR ministr školství a vědy RF A.A. Fursenko, který kromě jiného potvrdil dohodu z tiskové konference o jeho rozhovoru pro 4. číslo časopisu Inovační podnikání a transfer technologií. Druhý den se konalo česko-ruské inovační fórum za účasti 50 odborníků, kteří prezentovali 6 českých a 3 ruské projekty VaVaI. Vzhledem k mnoha dotazům a kvalitě prezentací byla tato část účasti ČR na Salonu hodnocena kladně. Součástí programu druhého dne byla konference ICSTI, zaměřená na vědeckotechnickou spolupráci se zeměmi SNS s mým vystoupením k závěrům konference a jednání orgánů ICSTI 21.-22.5.2009 v Praze a k současným inovačním aktivitám v ČR. Třetí den byl věnován přípravě a vyhlášení ocenění Salonu. V rámci mezinárodní jury jsem byl jedním z jejích členů. Poprvé byly hodnoceny přihlášky z ČR. Naši účastníci Salonu získali 3 stříbrné a jednu bronzovou medaili Salonu. Čtvrtý den Salonu jsem potvrdil dohodu o spolupráci AIP ČR s Technickou univerzitou Uljanovsk ), setkali jsme se s mnoha dalšími účastníky Salonu. Významná je dohoda o dalším postupu při přípravě Mezinárodní akademie inovací za účasti Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. a ruských partnerů na federální a regionální úrovni i spolupracujících organizací z dalších zemí. Mezi českými účastníky Salonu probíhá diskuse k hodnocení získaných poznatků. V ip tt 4/2009 uveřejníme nejen rozhovor s A.A. Fursenkem, ale i průběžné hodnocení naší účasti.


  • FOR ARCH 2009   Věra Mísařová 2. 9. 2009
20. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2009 se koná 22. - 26. 9. 2009 v Pražském veletržním areálu Letňany. FOR ARCH je největší stavební veletrh v Čechách s účastí zahraničních vystavovatelů a má nejdelší tradici v ČR. Průřezově jsou zastoupeny všechny oblasti ve stavebnictví včetně praktických ukázek stavebních řemesel a odborných celostátních soutěží, www.forarch.cz. Asociace inovačního podnikání ČR bude letos na tomto veletrhu prezentovat na stánku B9 v hale číslo 3 nejvýznamnější činnosti a projekty AIP ČR, Systém inovačního podnikání v ČR, Technologický profil ČR, program mezinárodní vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, program EUREKA a Eurostars, INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Soutěž o Cenu Inovace roku 2009, aj. Na stánku bude k dispozici řada informačních materiálů a zájemci budou mít možnost konzultovat s přítomnými pracovníky AIP ČR. Srdečně Vás zveme na stánek AIP ČR B9 v hale číslo 3 i na seminář (program viz www.aipcr.cz), který se koná v rámci doprovodného programu dne 24. 9., v 10.00 hodin v sálu 2 vstupní haly.


  • 14. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2009   Pavel Švejda 17. 8. 2009
Upozorňuji potenciální přihlašovatele inovačních produktů ( výrobků, postupů, služeb ), že se blíží termín pro zaslání přihlášek do 14. ročníku soutěžě o Cenu Inovace roku 2009 - 30.10.2009.Soutěž vyhlašuje od roku 1996 Asociace inovačního podnikání ČR, letošní výsledky budou vyhlášeny v hlavním sále Valdštejnského paláce v pátek 4.12.2009. Podrobné informace a návod jsou umístěny na www.aipcr.cz


  • Rektor Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.   Pavel Švejda 28. 7. 2009
Dne 27.7.2009 mě předseda správní rady VŠKV,o.p.s. ing. Jiří Drábek jmenoval do funkce rektora VŠKV, o.p.s. od 28.7.2009. V rámci studijního programu 68-04-R Právní specializace připravuje tato VŠ odborníky v těchto oborech: Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa, Soudní a notářská administrativní činnost. V rámci svojí činnosti v nové funkci chci přispět k dalšímmu zkvalitňování činnosti VŠ, navázat na činnost bývalého rektora VŠKV Prof.JUDr. Josefa Mečla, CSc. a vytvořit podmínky pro přípravu odborníků v oblasti inovačního podnikání v rámci právní specializace v jednotě technických, ekonomických a společenskovědních poznatků. Při výkonu této funkce budu kromě jiného využívat poznatky, získané při zabezpečování mých dosavadních činností v rámci Asociace inovačního podnikání ČR a tyto činnosti budu nadále zajišťovat. Předem děkuji všem tuzemnsým a zahraničním spolupracovníkům a partnerům za spolupráci Doc.Ing. Pavel Švejda, CSc.,FEng. rektor VŠKV,o.p.s.


  • Devatenáct let činnosti SVTP ČR   Pavel Švejda 28. 7. 2009
Včera, 27.7.2009, uplynulo 19 let od zahájení činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Společnost je jedním ze tří zakládajících členů Asociace inovačního podnikání ČR se zahájením činnosti 23.6.1993.SVTP ČR se podílí na zakládání a dalším rozvoji vědeckotechnických parků v ČR, na vzniku a dalším rozvoji Národní sítě VTP v ČR a zajišťuje úkoly v rámci mezinárodní spolupráce na úrovni asociací, jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných. Od roku 1994 provádí akreditace VTP.Ve dnech 26.-29.8.2009 se bude prezentovat na 9.moskevském mezinárodním salonu inovací a investic. Potřebné údaje o činnosti SVTP ČR jsou umístěny na www.svtp.cz


  • Salon inovací a investic, Moskva 26.-29.8.2009   Pavel Švejda 9. 7. 2009
Pro přihlášené účastníky výstavní části letošního 9.ročníku Salonu v Moskvě připomínám, že případné dotazy je možno uplatnit na tomto diskusním fóru nebo na svejdapavel@centrum.cz. Totéž platí pro zájemce o účast na Salonu jako návštěvník výstavní části i doprovodného programu. V rámci doprovodného programu připravujeme Česko-ruské inovační fórum 27.8.2009 od 10 hodin v pavilonu 75 Všeruského výstavního centra ( dříve VDNCH )s účastí náměstka ministra průmyslu a obchodu Milana Hovorky, dalších českých představitelů a jejich ruských partnerů.


  • Dovolené 2009   Pavel Švejda 1. 7. 2009
Dovolte, abych popřál hezkou dovolenou 2009 všem členům orgánů, komisí, rad a pracovních týmů a partnerům AIP ČR. Těším se na další spolupráci v rámci Systému inovačního podnikání ČR


  • Šestnáct let činnosti AIP ČR   Pavel Švejda 25. 6. 2009
V úterý 23.6.2009 uplynulo 16 let od zahájení činnosti AIP ČR jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků. Dovolte mi, abych v této souvislosti poděkoval za dosavadní spolupráci aktivním delegovaným zástupcům 26 subjektů v orgánech AIP ČR ( zástupci 3 zahraničních subjektů se jednání nezúčastňují, spolupráce se uskutečňuje dle individuálních plánů ), aktivním členům pracovních týmů "politika, výchova, regiony", aktivním členům redakční rady vydávaného časopisu Inovační podnikání a transfer technologií,aktivním členům programového a organizačního výboru INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, aktivním členům komise Inovace roku. Pracovníci sekretariátu AIP ČR spolupracují s řešiteli 173 projektů v rámci programu KONTAKT - mobility a s velkým počtem řešitelů navrhovaných projektů. Obdobně je tomu u programů EUREKA a Eurostars. Děkuji rovněž dalším spolupracujícím organizacím v rámci Systému inovačního podnikání v ČR


  • Pracovní týmy AIP ČR a školení zástupců AIP ČR    Pavel Švejda 19. 6. 2009
V pondělí 22.6.2009 se uskuteční v Praze jednání pracovních týmů AIP ČR a budou zadávána témata písemných prací v rámci školení zástupců AIP ČR v krajích ČR. Těším se na setkání se členy pracovní týmů


  • Velmi úspěšná jednání ICSTI   Pavel Švejda 24. 5. 2009
V tomto týdnu uspořádala AIP ČR ve spolupráci s ICSTI v souladu s rozhodnutím orgánu ICSTI z května 2008 v Alexandrii velmi úspěšná jednání. Po kulturním programu ve středu 20.5.2009 ( zámek Chyše, Karlovy Vary ) následovala konference 21.5.2009 v Praze a jednání orgánu ICSTI 22.5.2009 v Praze. Úvodní části konference se zúčastnil místopředseda PS Parlamentu ČR Vojtěch Filip, závěrečného jednání orgánu ICSTI se zúčastnil místopředseda PS Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek, za jehož účasti podepsali zplnomocnění představitelé členských zemí protokol tohoto jednání. K dnešnímu dni má ICSTI 22 členů - zemí na vládní úrovni, mnoho dalších zemí s ICSTI spolupracuje na nevládní úrovni. Českou republiku zastupuje na nevládní úrovni Asociace inovačního podnikání ČR. Informaci o těchto jednání umístíme na www.aipcr.cz a v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií


  • Konference ICSTI 21.5.2009   Pavel Švejda 13. 5. 2009
Pro přihlášené na konferenci ICSTI 21.5.209 ( uzávěrka přihlášek 18.5.2009 ) sděluji, že jednacími jazyky konference jsou angličtina a ruština. Případné další dotazy umísťujte na toto diskusní fórum


  • Program KONTAKT MEB: ČR/RAKOUSKO   Věra Mísařová 6. 5. 2009
Výzva k podávání návrhů projektů: výzva česko-rakouské spolupráce ve výzkumu a vývoji na období 2010-2011 bude zveřejněna od 15. května na stránce: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-6 s termínem podání návrhů projektů - do 15. října 2009.


  • Program KONTAKT MEB: ČR/SLOVINSKO    Věra Mísařová 6. 5. 2009
Výzva k podávání návrhů projektů: výzva česko-slovinské spolupráce ve výzkumu a vývoji na období 2010-2011 je zveřejněna na stránce: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-1. Kromě termínu podání návrhů projektů – do 30. června 2009 jsou zde i formuláře a bližší informace a pokyny.


  • Program KONTAKT MEB: ČR/FRANCIE   Věra Mísařová 6. 5. 2009
Výzva k podávání návrhů projektů: výzva česko-francouzské spolupráce ve výzkumu a vývoji Barrande na období 2010-2011 je zveřejněna na stránce: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/podminky. Kromě termínu podání návrhů projektů – do 15. května 2009 jsou zde i formuláře a bližší informace a pokyny.


  • Konference a jednání orgánů ICSTI v ČR   Pavel Švejda 5. 5. 2009
V souladu s rozhodnutím orgánů Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace ( ICSTI ) z května 2008 v Alexandrii, se uskuteční v týdnu od 18.5. do 24.5.2009 v ČR jednání této mezinárodní organizace spojené s řadou setkání a konzultací. Českou republiku zastupuje v ICSTI na nevládní úrovni Asociace inovačního podnikání ČR. Pro zahraniční účastníky připravila AIP ČR na středu 20.5.2009 návštěvu zámku Chyše a Karlových Varů. Ve čtvrtek 21.5.2009 se uskuteční v kongresovém sále ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 konference ICSTI, na kterou budou pozváni představitelé AIP ČR a subjektů v rámci Systému inovačního podnikání v ČR. V pátek 22.5.2009 se ve stejném místě uskuteční 60.jednání orgánů ICSTI.Další informace jsou umísťovány na www.icsti.ru a www.aipcr.cz


  • Významné setkání   Pavel Švejda 4. 5. 2009
Před týdnem, 27.4.2009, se uskutečnilo v kanceláři č.336 významné setkání ( M.Pittner, M.Sedlár, P.Švejda, J.Vaner, V.Vaner ). Byly konzultovány dva písemné návrhy J.Vanera: "Krize a její dopady do stavebnictví" a "Zcela laické ÚVAHY O JSOUCNU ( dedukce, hypotézy,spekulace, otazníky )". V rámci prvního tématu byly uvedeny základní makroekonomické příčiny a dopady krize ve stavebnictví,další informace ke druhému tématu jsou umístěny na www.jsoucno.blogspot.cz a www.vlada.blogspot.cz. Doporučuji k seznámení


  • česko-polská dvoustranná spolupráce   ing.Pavel Dlouhý 27. 4. 2009
Na www.msmt.cz je cca v polovině této stránky nová výzva k podávání návrhů na nové projekty ČR-PR do projektů kontakt-mobilita. Termín uzávěrky je brzký - 30.6.2009 pro obě země. Jsou tam i formuláře k podávání projektů. Další informace jsou na www.aipcr.cz - Projekty - Program KONTAKT


  • Program KONTAKT ČR/SR   Němečková Iveta 27. 4. 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svých domovských stránkách (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/dvoustranna-cesko-slovenska-spoluprace-v-oblasti-vyzkumu-a) výzvu k podávání návrhů projektů česko-slovenské spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci programu KONTAKT-mobility na období 2010-2011. Termín podání návrhů je do 15. června 2009.


  • Výzva členům KIF a všem inovačním firmám   Jan Kofroň 24. 4. 2009
DG Enterprise and Industry provádí šetření, jehož cílem je zjistit efektivnost veřejných mechanismů sloužících k podpoře inovací v Evropě. Dotazníky jsou místěny na http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2490&lang=en a jsou určeny pro: · firmy · subjekty, které se podílí na tvorbě, implementaci, hodnocení atd. podpůrných novačních opatření na regionální/národní/Evropské úrovni. Sběr dat bude probíhat do 4.5.2009.


  • Seminář v Brně, 23.4.2009   Pavel Švejda 16. 4. 2009
Ve čtvrtek 23.4.2009 pořádají AIP ČR a ČARA seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Program je umístěn na www.aipcr.cz, vstup na seminář je volný po předchozím potvrzení účasti mailem. Seminář je důležitým nástrojem metodické a koordinační činnosti AIP ČR a ČARA při přípravě RIS a jejich implementací. Pro zástupce AIP ČR v krajích ČR budou v rámci programu jejich školení 2009 probrána 4 témata: 1.Regionální inovační infrastruktura, 2. Reforma systému VaVaI, 3. Technologický profil ČR, 4. Cena Inovace roku, z celkového počtu 10 témat. Těšíme se na setkání s Vámi


  • Brožura EUREKA   Pavel Dlouhý 15. 4. 2009
Upozorňujeme všechny zájemce o řešení projektů EUREKA a Eurostars, že již vyšla nová brožura, kde najdou mnoho odpovědí na často kladené otázky. Je k dispozici v AIP ČR, ale i na jejích seminářích, např. dne 3.6. na Úřadě průmyslového vlastnictví Praha


  • Školení zástupců AIP ČR v krajích ČR   Pavel Švejda 31. 3. 2009
V souladu se závěry společného jednání pracovních týmů AIP ČR, konaného dne 16.3.2009 se uskuteční na podzim t.r. školení zástupců AIP ČR v krajích ČR( termín bude odsouhlasen ČARA a AIP ČR, certifikáty úspěšným absolventům budou předány na úvodní plenární sekci INOVACE 2009 dne 1.12.2009 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR ). Součástí programu budou témata, zařazená do programu seminářů, pořádaných AIP ČR 23.4.- Brno, 3.6. - Praha a 9.9. - Praha. Sledujte, prosím, programy těchto seminářů - www.aipcr.cz


  • INFO KONTAKT 2009   Iveta Němečková 31. 3. 2009
Vážení řešitelé projektů KONTAKT-mobilita, v minulých dnech jste obdrželi první číslo časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, ve kterém byly vloženy dva výtisky česko-anglické brožury INFO KONTAKT 2009. Jsou v ní uvedeny základní informace pro řešení projektů KONTAKT v roce 2009; tyto a další informace jsou umístěny na www.aipcr.cz, část Projekty, Program KONTAKT-mobilita. Ve výše uvedeném časopisu pravidelně informujeme čtenáře o výsledcích vybraných řešených projektů KONTAKT-mobilita; k Vašim dotazům můžete využívat toto Diskuzní fórum.


  • redakční rada ip tt   Iveta Němečková 31. 3. 2009
Vážení členové redakční rady časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, připomínám termín 71.jednání redakční rady - středa 8.dubna 2009 od 10 hodin, zasedací místnost č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1. Těším se na Vaši aktivní účast a na Vaše příspěvky do čísla 2/2009.


  • Konference a jednání orgánů ICSTI   Pavel Švejda 20. 3. 2009
V souladu se závěry orgánů ICSTI ( Mezinárodní centrum pro vědeckotechnické informace ) z května 2008 v Alexandrii se uskuteční v květnu 2009 v Praze, v roce 40. výročí činnosti této mezinárodní organizace, pravidelná jednání. Ve čtvrtek 21.5.2009 mezinárodní konference ICSTI, v pátek 22.5.2009 jednání orgánů ICSTI. V součinnosti s ICSTI připravuje AIP ČR program jednání, pozvání účastníků ze zemí, které se zúčastňují činnosti ICSTI na vládní úrovni ( 22 zemí ) a nevládní úrovni ( celkem 16 zemí,jednou z těchto zemí je ČR, zastupovaná AIP ČR ). Od příštího týdne budeme umísťovat na www.aipcr.cz informace k oběma uvedeným akcím ICSTI, součástí programu budou rovněž související akce k propagaci ČR v období, kdy předsedáme EU.


  • Dotační tituly - kde je najít?   Jarmila Krejčí 18. 3. 2009
Na společném jednání pracovních týmů AIP ČR, které se uskutečnilo dne 16.3. 2009 proběhla informace o roztříštěnosti zveřejňování dotačních titulů. V této souvislosti bych Vás chtěla upozornit na webovou stránku http://www.risy.cz/index.php?pid=503&language=CZ&kraj= , kde jsou vkládány a aktualizovány dotační tituly. Snad bude tato informace užitečným pomocníkem.


  - Re: Dotační tituly - kde je najít?   Pavel Švejda 20. 3. 2009
Vážená paní inženýrko, děkuji za zaslanou informaci s upozorněním. Doporučuji zahrnout tuto problematiku do 3. etapy školení zástupců AIP ČR v krajích ČR


  • INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 15. 3. 2009
Asociace inovačního podnikání ČR pořádá se svými tuzemskými a zahraničními členy a partnery ve dnech 1.-4.12.2009 v Praze a dalších místech v ČR 16. ročník Mezinárodního sympozia INOVACE 2009, navazující 16. ročník mezinárodního veletrhu invencí a inovací a 14. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2009. Vedení AIP ČR 16.3.2009 projedná informaci o programové struktuře sympozia, struktuře výstavních sekcí a o předpokládaném rozsahu soutěže. Věřím, že svými doporučeními, náměty a připomínkami přispějete ke kvalitní přípravě, průběhu a výsledkům této nejvýznamější tradiční mezinárodní akce v oblasti inovačního podnikání, pořádané v ČR Asociací inovačního podnikání ČR od roku 1994.


  • Jednání ICSTI v Moskvě   Pavel Švejda 24. 2. 2009
Ve dnech 25.-27.2.2009 se zúčastní zástupci AIP ČR P. Švejda a I. Němečková jednání Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace (ICSTI - www.icsti.ru ) při příležitosti 40 let tohoto Centra. Na jednání pracovní skupiny a v průběhu konference budou informovat o Technologickém profilu ČR, Národní síti vědeckotechnických parků v ČR a o Systému inovačního podnikání v ČR. Ve spolupráci s ICSTI dále upřesní podmínky pro konferenci a jednání orgánů ICSTI v Praze ve dnech 21.-22.5.2009 a ve spolupráci s partnery v RF program oficiální účasti ČR na 9.moskevském mezinárodním salonu inovací a investic ve dnech 26.-29.8.2009


  • Příležitost - Hannover Messe 2009!   Věra Mísařová 30. 1. 2009
Vážení řešitelé projektů KONTAKT a zájemci o účast na letošním veletrhu v Hannoveru! AIP ČR se bude letos již popáté účastnit na veletrhu Hannover Messe, viz: www.hannovermesse.de, který se koná ve dnech 20. – 24. 4. 2009. V letošním roce poprvé připravujeme spolu s ČSVTS v rámci doprovodného programu „Inovační fórum ČR“ – dvouhodinovou prezentaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací, která se bude konat v sálu PARIS v hale 2 – Research and development ve čtvrtek 23. 4. od 10.00 – 12.00 hodin. V hale 2 bude mít AIP ČR také svůj stánek C34/1, 20 m2. Dále upozorňujeme na možnost přihlásit se do soutěže HERMES AWARD, viz: http://www.hannovermesse.de/hermesaward_e s možností získat ocenění ve výši 100 000 EURO! Využijte možnost vaší prezentace a přihlaste se písemně na adrese: misarova@aipcr.cz (tel.: 221 082 274).


  • Do Nového roku 2009   Pavel Švejda 9. 1. 2009
Dovolte, abych poděkoval členům a partnerům Asociace inovačního podnikání ČR za vše, co udělali v roce 2008 pro zkvalitňování systému inovačního podnikání v ČR a popřál hodně osobních a pracovních úspěchů v roce 2009. Těším se na další spolupráci a věřím, že budeme i nadále využívat tohoto diskusního fóra


  • Úspěšná INOVACE 2008   Pavel Švejda 7. 12. 2008
Děkuji tuzemským a zahraničním účastníkům letošní,15.INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR ( 2.-5.12.2008 ), za výbornou spolupráci při její přípravě a průběhu. V těchto dnech hodnotíme průběh jednotlivých částí - sympoziální, výstavní a Ceny Inovace roku 2008. Průběžně umísťujeme výsledky na www.aipcr.cz. Věřím, že ke svým návrhům, doporučením a připomínkám využijete toto diskusní fórum a těšíme se na setkání s Vámi na 16. INOVACE 2009 ve dnech 1.-4.12.2009


  • INOVACE 2008 zítra začíná   Pavel Švejda 1. 12. 2008
Zítra, v úterý 2.12.2008 bude zahájen v 10 hodin v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR 15. ročník mezinárodního sympozia s výstavou, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR INOVACE 2008. Věřím, že přihlášení tuzemští a zahraniční odborníci z oblasti výzkumu, vývoje a inovací získají potřebné informace k dalšímu zkvalitňování činnosti v této potřebné a náročné oblasti. Prosím, abyste využívali tohoto diskusního fóra k předkládání návrhů, dotazů a připomínek. Současně sděluji, že bude od zítřka od 8.30 hodin umístěna v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, anketa návštěvníků výstavní části INOVACE 2008. Výstava se koná v této budově od zítřka do pátku 5.12.2008, vernisáž se uskuteční spolu se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 09 zítra v 16 hodin ve 4. patře budovy ČSVTS. Těšíme se na setkání s Vámi


  • Pozvání na INOVACE 2008   Pavel Švejda 23. 11. 2008
Vážené dámy, vážení pánové, srdečně Vás zvu na 15. ročník mezinárodního týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR ve dnech 2.-5.12.2008 v Praze. Pokud máte zájem zúčastnit se některé části bohatého sympoziálního a výstavního programu,přihlaste se v termínech, uvedených na www.aipcr.cz. Dne 5.12.2008 budou v rámci Inovačního fóra vyhlášeny v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR výsledky 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008. Těším se na setkání s Vámi Pavel Švejda předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2008


  • Kontrola přípravy INOVACE 2008   Pavel Švejda 12. 11. 2008
Na dnešním jednání programového a organizačního výboru INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR ( Praha, 2.-5.12.2008 ) bude provedena kontrola přípravy 15. ročníku sympoziální a výstavní části. V rámci 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008 hodnotí komise Inovace roku 12 přihlášek. V případě nejasností využívejte, prosím, toto diskusní fórum Přihlášky zasílejte paní Ivetě Němečkové ( nemeckova @aipcr.cz ), dokumentaci k výstavní části panu Janu Kofroňovi ( kofron@aipcr.cz ) Těším se na setkání s Vámi v průběhu Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR


  • INOVACE 2008   Pavel Švejda 14. 10. 2008
Vážená paní, vážený pane, v těchto dnech jste dostali poštou program INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Těším se na setkání s Vámi a na Vaši účast v jednotlivých částech programu. Upozorňuji, že se úvodní plenární sekce sympozia INOVACE 2008 v úterý 2.12.2008 uskuteční v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR, vstup po předložení občanského průkazu. Prosím o zaslání Vašich přihlášek do výstavní části INOVACE 2008 včetně charakteristiky ( česky/anglicky ) dle pokynů do 10.11.2008. Přihlašovatele do 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008 prosím o dodržení všech kriterií soutěže a jejich doložení v přihlášce do 31.10.2008.


  • INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR   Pavel Švejda 29. 9. 2008
Ve dnech 2.-5.12.2008 se uskuteční v Praze 15. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2008. Součástí této významné akce je 13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2008. V těchto dnech upřesňujeme program, postupně ho budeme umísťovat na www.aipcr.cz v české a anglické verzi. Věnujte, prosím, pozornost programu této akce a v případě Vašeho zájmu se jí zúčastněte. Těšíme se na setkání s Vámi Pavel Švejda předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2008


  • Brožura "15 let AIP ČR"   Iveta Němečková 19. 9. 2008
Při příležitosti patnácti let činnosti Asociace inovačního podnikání ČR (založena 23. 6. 1993)jsme vydali česko-anglickou brožuru "15 let AIP ČR". V ní uvádíme například zakládající členy, hlavní cíle, hlavní úkoly, Systém inovačního podnikání v ČR, představitele a sekterariát, referenční list, vybrané činnosti a projekty AIP ČR. Poprvé byla věnována účastníkům semináře AIP ČR "Inovační potenciál ČR" dne 10. září 2008, po dohodě je možné si ji vyzvednout v sekretariátu AIP ČR.


  • Zastoupení AIP ČR v krajích   Pavel Švejda 4. 9. 2008
Od 1.9.2008 dochází ke změně odpovědnosti pracovníků AIP ČR za jednotlivé kraje ČR. Změna je vyvolána nástupem Mgr. Veroniky Matiáškové na mateřskou dovolenou a tím, aby byla odpovědnost vztažena na NUTS 2. S výjimkou NUTS 2 Severovýchod je tento cíl splněn. Prosím zástupce AIP ČR v krajích a odpovědné pracovníky AIP ČR za kraje ČR, aby do 15.9.2008 projednali aktuální stav RIS a navazující otázky a informaci o závěrech mi předali do 17.9.2008. Informaci předložím vedení AIP ČR dne 22.9.2008 Předem za tyto informace děkuji.


  • Web AIP ČR   Pavel Švejda 29. 7. 2008
Dnes, 29.7.2008, jsme projednali spolu s Ivetou Němečkovou se zástupci Magicware pány Novosadem a Hanzalem, příčiny nefungování našeho webu v závěru června t.r.( spočívají v napadení virem - javascript ) a opatření k jejich odstranění. Věříme, že se tyto nedostatky nebudou opakovat. Přejeme hezkou dovolenou a těšíme se na setkání při akcích AIP ČR, například 10.9.2008 při semináři Inovační potenciál ČR na Novotného lávce.


  • Omluva   Pavel Švejda 5. 7. 2008
Vážení uživatelé domovské stránky AIP ČR www.aipcr.cz,přijměte, prosím, omluvu za to, že jste nemohli v období od 26.6.2008 do 3.7.2008 využívat naši domovskou stránku. Opatření k nápravě minulého stavu projednám s panem Novosadem, zástupcem Magicware, který web provozuje Pavel Švejda generální sekretář AIP ČR


  • Program KONTAKT - mobilita   Pavel Švejda 22. 6. 2008
Věřím, že řešitelé projektů výše uvedeného programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce dostali v uplynulém období potřebné informace k zajištění podmínek pro řešení svých schválených projektů - Rozhodnutí ředitele odboru 32 MŠMT, maily od mých spolupracovníků dle jednotlivých partnerských zemí,informace ve 2. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií - a že v součinnosti s mými spolupracovíky ( viz www.aipcr.cz, projekty, KONTAKT ) zvládli nebo zvládnou všechny nové úkoly,vyplývající ze změny podmínek zajišťování těchto projektů, například CEP, způsob financování projektů a jejich hodnocení. Děkuji za dosavadní výsledky a doporučuji i nadále využívat tohoto diskusního fóra


  • KONTAKT - vysvětlení k nejčastějším dotazům   Ing. Jan Kofroň 6. 6. 2008
Pro řešitele by měl systém fungovat letos takto: - po obdržení Rozhodnutí se zaregistrujete do aplikace MŠMT "Aplikace pro sběr údajů o projektech mobility výzkumných pracovníků (projekty s kódovým označením MEB...)" což stačí pro řešitele pouze jednou pokud tuto aplikaci používá pro více projektů i z různých programů, údaje o projektech se pak musí zadat pro všechny projekty. MŠMT zajistí překlopení údajů o projektech z této aplikace do CEPu pak hromadně. - od MŠMT dostanete peníze formou "limitky" předem na příslušný rok (přijdou na rektorát, hromadně sečteny za více vašich projektů pokud je máte - je důležité informovat rektorát - ekonomický útvar o výši přidělené částky pro Vás) - pro zprávu s přehledem cest a jejich nákladů máte termín na odeslání na AIP ČR 31.1. následujícího roku - vyúčtování budete posílat MŠMT v termínu zákona 130/ 2002 Sb.. MŠMT zatím nestanovilo podrobnosti k vyúčtování, zatím se na tom pracuje. Je ale zřejmé, že se již nebude vyúčtovávat průběžně, ale pouze v závěru příslušného roku.


  • Projekty mobility   Ivana Polišenská 28. 5. 2008
Reaguji na oznámené změny v systému financování projektů mobility (program KONTAKT). Vzhledem k charakteru těchto projektů měla praxe poskytování finančních prostředků až na základě vyúčtovaných nákladů svá pozitiva. Cestovní náklady jsou vzhledem k variabilním cenám letenek obtížně odhadnutelné, cenový rozdíl mezi cenou naplánovanou a skutečnou může činit několik tisíc Kč, podaří-li se např. koupit letenku u nízkonákladového dopravce. V těchto projektech není možno čerpat finance na materiálové náklady. Pro ubytování a cestovní náhrady jsou finanční stropy a určen je i počet cest. Může dojít tedy k tomu, že instituce bude vracet nevyčerpané prostředky z důvodu zakoupení levnější letenky, ale bude doplácet ze svých zdrojů ubytování zahraničnímu účastníku, které přesáhlo stanovený limit. V případě nového způsobu financování formou zasílání finanční dotace ve schválené výši před vyúčtováním skutečných nákladů by tedy stálo za zvážení definovat určitou prostupnost mezi částkami určenými na cestovní náklady a ubytování, resp. umožnit nakoupit ze zbylých financí drobný materiál potřebný k řešení projektu.


  - Re: Projekty mobility   Věra Mísařová 3. 6. 2008
Vážená paní doktorko, děkuji za Váš příspěvek do diskusního fóra. Řada řešitelů projektů programu KONTAKT potvrzuje užitečnost charakteru tzv. malých projektů, které slouží k navazování nových kontaktů a zapojování mladých vědeckých pracovníků do řešitelských týmů v rámci Evropského výzkumného prostoru. Financování těchto projektů bude probíhat od letošního roku na základě „Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory formou dotace na podporu programového projektu mobility výzkumných pracovníků“, které obdrží každý řešitel přijatého projektu a podle schválených limitů jednotlivých zemí pro letošní rok. Podrobnější informace o podpoře mobility výzkumných pracovníků sledujte prosím na domovské stránce AIP ČR (www.aipcr.cz), část Projekty, program KONTAKT – mobility. Na základě zkušeností řešitelů z finančním vypořádáním dotace v letošním roce se mohou uplatnit připomínky k novému způsobu financování projektů KONTAKT.


  • KONTAKT - mobilita   Pavel Švejda 23. 5. 2008
Vážené řešitelky, vážení řešitelé projektů v rámci programu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce KONTAKT - mobilita. V tomto roce dochází k výrazným změnám při zabezpečování tohoto programu. Uskutečňované změny se týkají způsobu schvalování projektů, postupu jejich plnění, hodnocení a jejich financování.V těchto dnech jste dostali Rozhodnutí Jana Marka, ředitele odboru mezinárodní spolupráce ve VaV MŠMT, o schválených projektech, dostanete mailová sdělení mých spolupracovíků, kteří zodpovídají za jednotlivé partnerské země a se kterými někteří dlouhodobě spolupracujete Sledujte, prosím, toto Diskusní fórum a využijte ho rovněž ke komunikaci při zajišťování úspěšného přechodu na nový způsob. Základní potřebné údaje jsou uvedeny na www.aipcr.cz, Projekty, program KONTAKT.I nadále budeme využívat časopis Inovační podnikání a transfer technologií, 2. letošní číslo s uvedenými změnami budeme rozesílet 5.6.2008. Jménem mých spolupracovníků i jménem svým se těším na další spolupráci Pavel Švejda Asociace inovačního podnikání ČR


  • Proměny Evropy 2008   Pavel Švejda 19. 4. 2008
Ve dnech 17.-18.4.2008 se v Praze uskutečnila 2.mezinárodní konference Proměny Evropy 2008. AIP ČR byla partnerem konference, časopis Inovační podnikání a transfer technologií mediálním partnerem konference. V průběhu ůspěšné konference, jejíž prezidentkou byla prof. Růžena Petříková,CSc.,jsem vystoupil s tématem "Inovační inženýrství." Mezi důležité závěry konference patří doporučení k dokončení přípravy studijního programu "Manažer kreativity a inovací." Studium bude zahájeno v říjnu 2008.


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů  Veronika Matiášková  8. 4. 2008
Vážení kolegové, Dovolte mi, abych Vám připomenula blížící se konání semináře AIP ČR „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, který proběhne dne 24.4.2008 od 10:00 do 13:00 hodin v sále č. 102 brněnského výstaviště jako součást doprovodného programu Stavebních veletrhů v Brně a veletrhu Urbis. Program semináře byl zveřejněn v prvním letošním čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií a je k nahlédnutí na webových stránkách AIP ČR: www.aipcr.cz . Účast na semináři je bezplatná, je pouze třeba vyplnit a zaslat zpět návratku, umístěnou rovněž na webu www.aipcr.cz Těšíme se na Vaši účast.


  • Úspěšná účast v Moskvě   Pavel Švejda 7. 3. 2008
Včera skončil VIII. moskevský mezinárodní salon inovací a investic (3.-6.3.2008). Zúčastnil jsem se ho za ČR. Vystoupil jsem v rámci doprovodného programu na semináři v Mezinárodním centru pro vědeckotechnické informace k situaci v ČR, uskutečnil jsem se řady jednání s vystavovateli a dalšími účastníky Salonu, částí vybraných konferencí, plnil jsem úlohu člena mezinárodní jury Salonu, dvěma vybraným pracovištím VaV RF jsem předal Diplomy AIP ČR za výsledky jejich spolupráce s pracovišti v ČR. V průběhu Salonu jsem jednal s představiteli ICSTI, prezentoval jsem Technologický profil ČR, program KONTAKT, Systém inovačního podnikání ČR a další činnosti a projekty AIP ČR.Na tiskové konferenci za účasti ministra školství a vědy RF jsem informoval o přípravě oficiální účasti ČR na Salonu v roce 2009 v souvislosti s českým předsednictvím EU v 1. pololetí 2009. Součástí programu bylo včerejší pracovní setkání partnerů v Českém domě. O průběhu a výsledcích budeme informovat ve 2. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií.


  • Moskevský mezinárodní salon inovací a investic   Pavel Švejda 21. 2. 2008
Ve dnech 3.-6.3.2008 se v Moskvě uskuteční VIII. ročník této významné mezinárodní akce. Zástupce AIP ČR Pavel Švejda se zúčastní v rámci doprovodného programu mezinárodní konference, pořádané Mezinárodním centrem pro vědeckotechnické informace dne 4.3.2008, jako člen mezinárodní jury bude hodnotit významné invence a inovace, vybraným inovačním produktům předá diplomy AIP ČR, zúčastní se řady jednání se zahraničními partnery, uskuteční jednání s RINKCE, zahraničním členem AIP ČR.O výsledcích budeme informovat ve 2.čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v tomto roce.


  • HANNOVER MESSE   Mgr. Věra Mísařová 14. 2. 2008
AIP ČR připravuje účast na veletrhu, který zastřešuje deset mezinárodních vedoucích veletrhů, což umožní sledovat průmyslové procesy a nové technologie napříč odvětvími a navazovat prvotřídní mezinárodní kontakty. Přehled letošních veletrhů: INTERKAMA – Mezinárodní vedoucí veletrh automatizace spojitých technologických procesů (haly č. 7-9,11) Factory Automation - Mezinárodní vedoucí veletrh automatizace výroby (haly č. 8,9, 11, 14-17) Industrial Building Automation - Mezinárodní vedoucí odborný veletrh síťových systémů pro automatizaci budov a výroby (hala č. 11, 14) Digital Factory - Mezinárodní vedoucí veletrh integrovaných procesů a řešení IT (hala č. 17) Subcontracting - Mezinárodní vedoucí veletrh subdodavatelského průmyslu ( haly č. 3-5) Energy - Mezinárodní vedoucí veletrh obnovitelné a konvenční výroby, zásobování, přenosu a distribuce energie (haly č. 11-13, 27). Za předsednictví klimatologa profesora Dr. Klause Töpfera a jednatele Německé energetické agentury Stephana Kohlera se bude opět konat ústřední odborný kongres „World energy dialogue“. Power Plant Techology - Mezinárodní vedoucí veletrh technologií a systémů pro průmysl potrubních a kabelových sítí (hala č. 27) - novinka programu, kde se bude prezentovat nejmodernější koncepce inovativních elektrárenských technologií. Pipeline Technology – Mezinárodní odborný veletrh plánování, výstavby, provozu a automatizace potrubních a kanálových sítí (hala č. 27, Pipeline Park). MicroTechnology – Mezinárodní vedoucí veletrh aplikační mikrosystémové techniky a nanotechnologií (hala č. 6). Research & Technology – Inovační trh výzkumu a vývoje (hala č. 2) – bude centrem mimořádné pozornosti, protože zde bude mít své hlavní stanoviště partnerská země Japonsko. Protože se některé veletrhy veletrhu Hannover Messe konají po dvou letech, mění se rok od roku jeho tvář. AIP ČR bude mít svůj stánek A 32/1 v hale č. 2. Možnost prezentace na stánku AIP ČR a získání volné vstupenky, viz www.aipcr.cz, část AKCE, Hannover Messe.


  • Inovace a technologie v rozvoji regionů  Veronika Matiášková  13. 2. 2008
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás jménem AIP ČR pozvala na dubnový seminář "Inovace a technologie v rozvoji regionů", který se bude konat dne 24.4.2008 od 10:00 do 13:00 hod. v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2008 v sálu č. 102 administrativní budovy BVV. Program semináře bude k dispozici v rubrice "akce" na www.aipcr.cz a v prvním letošním čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií. Všichni jste srdečně zváni.


  - Re: Inovace a technologie v rozvoji regionů   Pavel Švejda 14. 2. 2008
Určitě tam budu.


  • Novoroční přání   Pavel Švejda 2. 1. 2008
Přeji úspěšný rok 2008 všem, kteří vytvářejí a dále zdokonalují Systém inovačního podnikání v ČR a podílejí se na zajišťování činností a projektů AIP ČR. Věřím, že se toto diskusní fórum stane účinným nástrojem diskuse k aktuálním úkolům a problémům.


  • Vánoční a novoroční přání   Pavel Švejda 21. 12. 2007
Vážené paní, vážení pánové, spolupracovníci a partneři AIP ČR, dovolte mi, abych Vám popřál hezké Vánoce a úspěšný rok 2008. Těším se na další spolupráci. Pavel Švejda


  • Školení a certifikáty   Pavel Švejda 9. 12. 2007
V průběhu INOVACE 2007 předali 4.12.2007 V.Gašpar a P.Švejda certifikáty o ukončeném školení s odevzdanou písemnou prací úspěšným zástupcům AIP ČR v těchto krajích : Ústeckém, Jihočaském, Moravskoslezském, Královéhradeckém a Jihomoravském. V rámci ČARA předá V.Gašpar certifikáty dalším úspěšným účastníkům školení - zástupcům AIP ČR v krajích : Zlínském, Pardubickém a Libereckém. Prosím zástupce AIP ČR ve zbývajících krajích, aby informovali odpovědné pracovníky AIP ČR za tyto kraje o svém návrhu dokončení této, 2. etapy školení, nejpozději do 14.12.2007. Harmonogram dokončení školení projedná 266.porada AIP ČR dne 17.12.2007


  • Písemné práce - školení   Pavel Švejda 25. 11. 2007
Prosím zástupce AIP ČR v krajích ČR, kteří se zúčastnili školení a dokončují písemné práce dle odsouhlasených témat, aby je zaslali 26.11.2007 nejen mně, ale i odpovědným zástupcům AIP ČR za jednotlivé kraje. Dosud svoje práce zaslali zástupci Libereckého a Ústeckého kraje - děkuji jim. Příští týden práce vyhodnotím, úspěšným účastníkům školení budou v úterý 5.12.2007 v průběhu INOVACE 2007 v Prazu předány certifikáty AIP ČR a ČARA.Pozvánku na předání certifikátů odešleme e-mailem ve čtvrtek 29.11.2007. Věřím, že se INOVACE 2007 zúčastní všichni zástupci AIP ČR v krajích ČR.


  - Re: Písemné práce - školení   Pavel Švejda 26. 11. 2007
Upravuji termín předání certifikárů - úterý 4.12.2007.


  • publikace "Inovační podnikání"   Jarmila Krejčí 2. 11. 2007
V časopise EKONOM č. 43 (25.-31.10. 2007) najdete na straně 66 recenzi Petra Korbela k vydané publikaci "Inovační podnikání". Ve stejném čísle Ekonomu je na straně 62 článek na téma "Jak dojít k průmyslovým inovacím".


  • Publikace Inovační podniíkání   Pavel Švejda 26. 9. 2007
Dne 5.9.2009 byla pokřtěna publikace P. Švejda a kol., Inovační podnikání, AIP ČR, 2007. Následně byla publikace rozeslána partnerům a zástupcům AIP ČR v krajích ČR. Byla předána v pondělí 24.9.2007 členům vedení AIP ČR, na tiskové konferenci AIP ČR ana jednání pracovních týmů AIP ČR - politika, výchova a regiony. Včera, 25.9.2007, byla předána členům výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Publikace bude umístěna na na titulní stránku www.aipcr.cz.Prosím o zaslání námětů, dotazů a doporučení k této publikaci a předem za ně děkuji. Pavel Švejda, vedoucí autorského kolektivu


  • Seminář Inovační potenciál ČR 5.9.2007   Pavel Švejda 21. 8. 2007
Ve středu 5.9.2007 pořádá Asociace inovačního podnikání ČR na Novotného lávce 5, Praha 1, seminář Inovační potenciál ČR. Kromě jiného bude na semináři pokřtěna nová publikace Inovační podnikání, kterou připravil autorský kolektiv pod vedením P.Švejdy.


  • Léto 2007   Pavel Švejda 11. 7. 2007
Vážení spolupracovníci a partneři, přeji Vám hezké léto 2007, příjemnou dovolenou a těším se na Vaše návrhy, doporučení, dotazy a připomínky v rámci Galerie inovací. Formou vitríny připravujeme její prezentaci v Bussines Centru Veletrhy Brno, pavilon E, 1.patro.Další informace budou uveřejněny v ip tt 3/2007. Pavel Švejda


  • Galerie inovací   Pavel Švejda 4. 6. 2007
AIP ČR připravila novou domovskou stránku www.galerieinovací.cz. Tato stránka,spolu s www.aipcr.cz a www.techprofil.cz, tvoří ucelený soubor informací o činnostech a projektech AIP ČR, jejích tuzemských a zahraničních členech a partnerech. Těšíme se na Vaše náměty a připomínky a na spolupráci s Vámi v rámci Systému inovačního podnikání v ČR.


  • seminář   Věra Mísařová 12. 4. 2007
Dne 11.4.2007 odpoledne se uskutečnil ve vstupní hale salonku č. 2 výstavního areálu v Praze Letňanech odborný seminář AIP ČR jako doprovodný program veletrhu STROJEXPO 2007 – Mach, Finet, Metal, Interchem, Warec. Účastníci semináře získali řadu informací i materiálů o projektech a činnostech AIP ČR i o programech Impuls a Tandem. Pan Kaiser z organizace Ingersoll Rand ocenil pořádání tohoto zajímavého semináře, pan Frýbort z organizace VIDO Stroje s.r.o. pokládal v rámci diskuse řadu zajímavých dotazů, které byly přínosné i pro ostatní účastníky semináře, např. pana Zemana z VÚTS Liberec, a.s. Novinářskou obec zastupoval pan Rosůlek.


  • Jarní strojírenské veletrhy v Praze   Pavel Švejda 10. 4. 2007
AIP ČR se tradičně zúčastní letošních Jarních strojírenských veletrhů v Praze. Ve dnech 11.- 13.4. představí ve svém stánku základní činnosti a projekty, zejména EUREKA, KONTAKT a Technologický profil ČR. V rámci doprovodného programu veletrhů připravila na 11.4. od 13 do 15 hodin odborný seminář Programy průmyslového výzkumu a vývoje.Věřím, že využijete možnosti seznámit se s aktuálním stavem v oblasti inovačního podnikání v ČR.


  • VII. salon inovací a investic   Pavel Švejda 8. 2. 2007
Na letošním moskevském mezinárodním salonu ( 5.-8.2.2007 )dnes předáme v rámci Grand Prix čtyři diplomy vybraným partnerům v oblasti inovačního podnikání.Jejich přehled uveřejníme v části projekty/MIC. Cílem je podpořit přípravu rusko - českých vědeckotechnických, inovačních, průmyslových a obchodních projektů.


  • PF 2007   Pavel Švejda 1. 1. 2007
Přeji všem členům a partnerům AIP ČR úspěšný rok 2007 a těším se na Vaše příspěvky do tohoto diskusního fóra. Věřím, že tak přispějete k dalšímu zkvalitňování inovačních procesů v ČR, ke zvyšování našeho inovačního potenciálu a ke zvyšování úrovně soutěže o Cenu Inovace roku 2007, jejího 12.ročníku.


  • Ocenění nejlepších inovací   Pavel Švejda 10. 12. 2006
V pátek 8.12.2006 předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová 6 ocenění v rámci 11. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2006 a poprvé 3 Česko - německé inovační ceny 2006.V kongresovém sálu ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 tímto předáním cen vyvrcholil 13. ročník Týdne výzkumu, vývoje a inovací INOVACE 2006.Další informace jsou na www.aipcr.cz


  • Senát 13.11.2006   Pavel Švejda 14. 11. 2006
V pondělí 13.11.2006 uspořádala Společnost vědeckotechnických parků ČR se Senátem Parlamentu ČR v Rytířském sále Valdštejnského paláce, Praha 1 seminář Vědeckotechnické parky v ČR. Semináře se zúčastnilo 85 odborníků z vědeckotechnických parků ( dále VTP ), pracovišť VaV, decizní sféry a partnerských organizací. Byly projednány úkoly a činnosti Společnosti VTP ČR, prezentovány vybrané VTP v Praze, Brně a Plzni.Byla podána informace o zahraniční multilaterální a bilaterální spolupráci SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP. V diskusi byly vysvětleny aktuální otázky přípravy a dalšího rozvoje VTP v ČR, činnosti SVTP ČR, MPO a Czechinvestu. V záveru byli účastníci informováni o 6 přijatých závěrech a 3 hlavních úkolech do dalšího období 2007 - 2013.Další informace jsou umístěny na www.svtp.cz.


  • středočeský inovační workshop   Ing. Martin Januš 12. 10. 2006
Dobrý den, chtěl bych oznámit, že dne 3.11.2006 organizuje RRA Střední Čechy ve spolupráci s partnery Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, ARCA Capital, Czech Venture Capital Association, Okresní hospodářskou komorou Kladno, Prvním Inovačním a Rozvojovým Občanským Sdružením a Středočeským institutem první ročník středočeského inovačního workshopu. Hlavním tématem bude financování podniků v novém období 2007+ a také nové formy financování (venture capital, atd.). Bude zde také prezentace zahraničních projektů RRA StČ zaměřených na inovace a také technologického profilu a práce s ním. Přednášet budou vedle RRA StČ také zástupci venture capitalu, bank, inkubátoru. Bližší program je možno zaslat na e-mail nebo informace poskytneme na telefonu 776 797 969 (ing. Martin Januš). Věříme, že tento workshop může napomoci k rozvoji inovací v našem regionu.


  • Zahájení nové etapy   Pavel Švejda 27. 9. 2006
Vedení AIP ČR dne 25. 9. 2006 vzalo na vědomí informaci o tom, že k datu jeho jednání končí fungování diskusních fór na domovské stránce AIP ČR. V minulém období se mohli odborníci svými návrhy, náměty, doporučeními a připomínkami vyjádřit k jednomu ze čtyř diskusních fór:Klub inovačních firem AIP ČR; Národní inovační politika; Národní strategický referenční rámec a operační programy 2007 - 2013 a odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích. S platností od dnešního dne, tj. 27. 9. 2006 budete mít možnost vyjádřit svoje návrhy k inovačnímu procesu v ČR, k mezinárodní spolupráci a dalšímu v rámci tohoto nového diskusního fóra "Galerie inovací". Galerie inovací byla 26. 6. 2006 registrována jako ochranná známka AIP ČR. Prosím, abyste ve Vašich návrzích neposílali příspěvky nechráněné dokumenty duševního vlastnictví. Věřím, že tato forma naší vzájemné komunikace přispěje k dalšímu zkvalitňování systému inovačního podnikání v ČR. Předem Vám za Vaše návrhy děkuji.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.